BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Tiếng Anh Cho Người Trẻ

5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Cập nhật mới nhất ngày 20/05/2023

Việc nắm chắc các đoạn hội thoại tiếng Anh trong khách sạn sẽ giúp bạn làm chủ nhiều tình huống khi đi du lịch xa hoặc có các buổi giao tiếp với người nước ngoài. Điều này sẽ có lợi cho nhiều người học, dù bạn có đang theo đuổi chuyên ngành quản trị khách sạn hay không. Vì thế, hãy cùng VUS học thêm các ví dụ về hội thoại tiếng Anh trong khách sạn trong bài viết sau nhé.

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn – Tình huống đặt phòng

Receptionist: Good morning madam. Welcome to The Grace Hotel.

(Chào buổi sáng thưa cô. Chào mừng đến với khách sạn The Grace.)

Mrs. Kathy: Good morning. Do you have any vacancies on October 14th? I’d like to make a reservation for two under the name of Kathy. 

(Chào buổi sáng. Ở đây còn phòng trống nào vào ngày 14 tháng 10 không? Tôi muốn đặt chỗ cho hai người dưới tên Kathy.)

Receptionist: Yes madam, we have several rooms available on October 14th. How long are you going to stay here? 

(Dạ có thưa cô. Chúng tôi có sẵn một số phòng trống vào ngày 14 tháng 10. Cô dự định ở trong lâu?)

Mrs. Kathy:  I’ll be staying for four nights.

(Tôi sẽ ở lại trong bốn đêm)

Receptionist: And would you like a room with twin beds or a double bed?

(Cô muốn phòng có 2 giường đơn hay 1 giường đôi?)

Mrs. Kathy: A double bed, please. (Phòng đơn nhé, làm ơn)

Receptionist: Would you prefer to have a room with a view of the ocean?

(Cô có muốn ở phòng có view hướng ra biển không?)

Mrs. Kathy: No thanks, a normal room is good enough. What’s the rate of the room? 

(Không cần đâu ạ. Một căn phòng bình thường là đã đủ rồi. Giá phòng là bao nhiêu?)

Receptionist: Your room is four hundred and fifty dollars per night. Can you tell me what your name is again? 

(Phòng của cô là bốn trăm năm mươi đô la một đêm. Cô có thể cho tôi biết tên của cô là gì một lần nữa không?)

Mrs. Kathy: It’s Kathy Miller. (Tên tôi là Kathy Miller)

Receptionist: Could you spell your full name for me, please?

(Cô có thể đánh vần họ tên đầy đủ được không?)

Mrs. Kathy: K-A-T-H-Y M-I-L-L-E-R.

Receptionist: Can you tell me my phone number?

(Cô có thể cung cấp số điện thoại của mình được không?

Mrs. Kathy: Yes, my phone number is 0938 200 486.

(Vâng, số của tôi là 0938 200 486.)

Receptionist: Okay. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. (Tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ cần thông tin thẻ tín dụng của cô để đặt phòng).

Mrs. Kathy: My credit card is a Visa. The number is 937347585.

(Thẻ tín dụng của tôi là Visa. Số thẻ là 937347585.)

Receptionist: And what is the name of the cardholder?

(Chủ thẻ tên là gì ạ?)

Mrs. Kathy: It’s Kathy Miller. (Là Kathy Miller).

Receptionist: Let me be clear again. Your reservation under the name of Kathy Miller has been made on October 14th for a room with a double bed. 

(Để tôi làm rõ một lần nữa nhé. Phòng có giường đôi của cô đã được đặt dưới tên Kathy Miller vào ngày 14 tháng 10.

Mrs. Kathy: Right. When is the check-in time? 

(Đúng rồi. Thời gian nhận phòng là khi nào vậy?).

Receptionist: The check-in time is around 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us via the hotel phone number. 

(Thời gian nhận phòng là khoảng 2 giờ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi qua số điện thoại của khách sạn.)

Mrs. Kathy: Thanks so much. (Cảm ơn rất nhiều).

Receptionist: Okay, Hope to see you soon in October, Mrs Kathy.

(Được rồi, chúng tôi mong sẽ sớm gặp cô Kathy vào tháng 10 này).

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn – Tình huống khẩn cấp

Receptionist: Good evening sir. How can I help you?

(Chào buổi tối thưa ngài. Tôi giúp gì được cho ngài không?)

Mr. Khanh: Hello, I’m from room 164. My roommate is having a problem. She broke her leg. Are there any doctors in the hotel?

(Xin chào, tôi ở phòng 164. Bạn cùng phòng của tôi đang gặp vấn đề. Chân cô ấy bị gãy rồi. Có bác sĩ nào trong khách sạn không?)

Receptionist: Oh, sir. I am afraid not. We will call an ambulance as an emergency as soon as possible. Can you give me some more details about her current conditions?

(Thưa ngài. Tôi e là không có. Chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu khẩn cấp càng sớm càng tốt. Ngài có thể cho tôi biết thêm một số chi tiết về tình trạng hiện tại của cô ấy được không?)

Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tự tin làm chủ đa dạng chủ đề từ vựng tại: Học tiếng Anh văn phòng

Mr. Khanh: She broke her leg in the bathroom so bad that she couldn’t walk right now. She’s in immense pain and her legs are bruised all over. 

(Cô ấy bị gãy chân trong phòng tắm, nặng đến nỗi bây giờ cô ấy không thể đi lại được. Cô ấy đau đớn vô cùng và chân thì bầm tím khắp người).

Receptionist: Okay sir. Calm down. The ambulance will be right here soon. We will come and help your friend right now. 

(Thưa ngài. Xin hãy giữ bình tĩnh. Xe cấp cứu sẽ đến ngay đây. Chúng tôi sẽ đến và giúp bạn của ngài ngay bây giờ).

Mr. Khanh: Please hurry up. I don’t know what to do. 

(Làm ơn nhanh lên nhé. Tôi không biết phải làm gì cả).

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn – Tình huống đổi tiền

Guest: Good afternoon. I’m from room 409. Are there any banks nearby? I need to exchange some cash. 

(Xin chào. Tôi đến từ phòng 409. Có ngân hàng nào gần đây không? Tôi cần đổi một ít tiền mặt)

Receptionist: Unfortunately they are closed today due to its public holiday sir.

(Thật không may, họ đã đóng cửa ngày hôm nay do ngày lễ thưa ngài.)

Guest: That’s not good. I’m running out of cash right now. But, I do have my credit card with me. Does it help?

(Điều này tệ thật. Giờ tôi đang hết tiền rồi. Nhưng mà, Tôi có mang theo thẻ tín dụng. Nó có giúp ích gì không?)

Receptionist: No problem sir. Our cashier will take care of that. Your credit card is accepted in most local restaurants and shops.

(Không có vấn đề ạ. Nhân viên thu ngân của chúng tôi sẽ lo việc đó. Thẻ tín dụng của bạn được chấp nhận ở hầu hết các nhà hàng và cửa hàng địa phương)

Guest: Okay. I will cash some checks now. Later, I will check where I can use the credit card. Thank you so much.

(Được rồi. Tôi sẽ rút một số séc ngay bây giờ. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra nơi tôi có thể sử dụng thẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều).

Receptionist: Glad that I can help you sir.

(Thật vui vì tôi có thể giúp được cho ông).

Hội thoại tiếng Anh lễ tân khách sạn – Tình huống trả phòng

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Mr. Nam: Hi. Here’s your key room.

(Xin chào. Đây là chìa khóa phòng của khách sạn).

Receptionist: Hi sir. Are you checking out right now?

(Chào anh. Anh trả phòng ngay bây giờ?)

Mr. Nam: Yes, sorry. I know we’re a few minutes late.

(Vâng xin lỗi. Tôi biết chúng tôi đã trễ vài phút rồi.)

Receptionist: That’s okay. It’s always really busy at check out time anyway.

(Dạ không thành vấn đề. Vào giờ trả phòng cũng thường bận rộn lắm.)

Mr. Nam: Oh, really. Your hotel is so great.

(Ồ vậy ư. Khách sạn của cô tuyệt thật đấy.)

Receptionist: The hotel isn’t booked this week, so it’s not a problem. How was your room?

(Khách sạn không được đặt trong tuần này, vì vậy nó không thành vấn đề đâu. Phòng của bạn thế nào?)

Mr. Nam: The room was great. The beds were really comfortable, and the ocean view was quite magnificant. 

(Căn phòng thật tuyệt. Những chiếc giường thực sự thoải mái và view biển nhìn rất tráng lệ.)

Receptionist: It’s a pleasure to hear that our customers are satisfied with our service.

(Thật vui khi biết rằng khách hàng hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.)

Receptionist: Are you paying by your credit card?

(Bạn sẽ trả bằng thẻ tín dụng phải không?)

Mr. Nam: No. I’ll pay cash.

(Không đâu. Tôi sẽ trả tiền mặt.)

Receptionist: OK. So the total comes to $102, including tax.

(Vâng. Tiền tổng cộng sẽ là 103 đô la, bao gồm cả thuế.)

Mr. Nam: Okay. (Được rồi)

Receptionist: Here’s your change, Mr. Nam. 

(Tiền thối của anh đây anh Nam.)

Học tốt hội thoại tiếng Anh giao tiếp cùng khóa học iTalk

Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Tại khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn iTalk, học viên được luyện tập kỹ năng giao tiếp tăng cường cùng kho tài liệu thực hành độc quyền: 

Học tiếng Anh theo 365+ chủ đề ứng dụng

iTalk tích hợp hơn 365 chủ đề từ công việc, học tập, gia đình,… đến các chủ đề chuyên sâu hơn như công nghệ, kinh doanh,… 

Người bận rộn có thể trang bị bộ kỹ năng Anh ngữ toàn diện, cùng lộ trình học tập bài bản, dễ dàng theo dõi quá trình tiến bộ của bản thân.  

Chuẩn hóa phát âm Anh ngữ: Luyện tập thường xuyên với trợ thủ công nghệ AI (Voice Recognition). Học viên nhận được hướng dẫn từ chính giọng bản ngữ của giáo viên VUS. 

Học viên được phân tích và phản hồi cụ thể từng âm tiết từ cơ bản đến nâng cao. 

Học sâu – Nhớ lâu – Luyện ngay: Hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến iTalk Web không giới hạn thời gian luyện tập. Chức năng ôn luyện dễ dàng truy cập sau một lần đăng nhập, giúp học viên nâng cao trình độ mọi lúc mọi nơi.

Tự tin thể hiện: Học viên không sợ phát âm sai nhờ thực hành cùng trợ lý AI, gạt bỏ nhiều giới hạn của bản thân, hăng say giao tiếp tiếng Anh trong môi trường chuyên nghiệp lẫn đời thường. 

Các giá trị độc quyền dành riêng cho người đi làm

Với 4 giá trị ưu việt tại iTalk, học viên được tương tác và thực hành đóng vai các tình huống đàm thoại 100% bằng tiếng Anh. Qua đó, học viên dễ dàng hoàn thiện hệ thống từ vựng, phát âm và ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ cho công việc và đời sống cá nhân.

 • Fit (Chuyên biệt): Tối ưu hóa hiệu quả học tập, củng cố kiến thức và duy trì động lực.
 • Flexibility (Linh hoạt): Linh hoạt tối đa khi lựa chọn khung giờ, phương thức và nội dung đàm thoại ứng dụng cao.
 • Fluency and Accuracy (Giao tiếp lưu loát và chuẩn xác): Chú trọng phát âm, hệ thống vốn từ vựng, cấu trúc và ngữ pháp cùng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA,…
 • Integrated Tech Support (Trợ giúp đắc lực từ công nghệ): Lộ trình học cá nhân hóa với sự trợ giúp đắc lực từ đa nền tảng công nghệ tích hợp – AI, iTalk Web, Self Practice,…

Lộ trình Anh ngữ 4 level: 

 1. 60 bài đầu tiên: A1+ (Elementary) – Level 1
 2. 60 bài thứ 2: A1 (Pre-Intermediate) – Level 2
 3. 60 bài thứ 3: B1 (Intermediate) – Level 3
 4. 60 bài cuối cùng: B1+ (Intermediate Plus) – Level 4

Cứ sau 60 chủ đề chuyên sâu, học viên được hệ thống hóa toàn bộ kiến thức qua bài kiểm tra trình độ tổng hợp. 

Ngoài ra, sau mỗi 10 chủ đề, học viên tiếp tục ôn tập bài học qua các bài Assessment ngắn, đảm bảo kiến thức được áp dụng chặt chẽ và mang tính định hướng hiệu quả. 

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đạt mốc hơn 67 cơ sở chuẩn quốc tế NEAS

 • Là thương hiệu duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trao tặng danh hiệu “Gold Preparation Center” – Trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức cao nhất – Hạng mức VÀNG trong 3 năm liên tiếp. 
 • Hơn 2.700.000 gia đình Việt tin chọn vào Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
 • Hơn 77.000 học viên hiện tại cùng số lượng tuyển sinh trung bình hàng năm lên đến 280.000 học viên.
 • Hệ thống trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn 100% chất lượng NEAS với hơn 67 cơ sở tại nhiều tỉnh thành lớn của Việt Nam.
 • Kỷ lục Việt Nam với số lượng học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhiều nhất trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… 180.918 học viên.
 • Đội ngũ 2.700+ giáo viên và trợ giảng xuất sắc với tỉ lệ 100% các giáo viên sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Là hệ thống duy nhất đạt chuẩn chất lượng giảng dạy và đào tạo NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) trong 6 năm liên tiếp.   
 • Đối tác chiến lược cùng các tổ chức và NXB giáo dục hàng đầu trên thế giới: Oxford University Press, Cambridge University Press and Assessment, National Geographic Learning, British Council, Macmillan Education,…
 • 100% quản lý chất lượng giảng dạy có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh.
Hội thoại tiếng Anh trong khách sạn
5+ ví dụ giúp bạn học tốt hội thoại tiếng Anh trong khách sạn

Trên đây là các đoạn hội thoại tiếng Anh trong khách sạn bạn có thể tham khảo để làm giàu thêm nội dung học tiếng Anh giao tiếp. VUS hy vọng bạn sẽ vững bước và luôn chăm chỉ tập luyện kỹ năng giao tiếp Anh ngữ đúng với chuyên ngành của mình. 

Có thể bạn quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger