TRANG BỊ BỘ KỸ NĂNG LẬP TRÌNH SÁNG TẠO

08 cấp độ theo lộ trình chuẩn quốc tế với nội dung lập trình 3D/AR/VR độc quyền tại Việt Nam

KHÁM PHÁ LẬP TRÌNH 3D

LẬP TRÌNH & PHÁT TRIỂN GAME 3D

LẬP TRÌNH & PHÁT TRIỂN GAME AR

LẬP TRÌNH THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG VR

XÂY DỰNG NĂNG LỰC SỐ CHO TRẺ

trên trường học & trong cuộc sống

Thành thục kỹ năng sử dụng thiết bị số, phần mềm

Tư duy khai thác tài nguyên trên internet hiệu quả, an toàn

Kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân

Biến thói quen giải trí thành đam mê sáng tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Lộ trình học
chuẩn quốc tế

VUS cùng xây dựng với HatchXR - Nền tảng giáo dục lập trình được phát triển bởi đội ngũ từ Apple, Google, Đại học Harvard, Microsoft, MIT,..

Đội ngũ giáo viên
chuyên nghiệp

Quy trình đào tạo bài bản, bồi dưỡng định kỳ và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Phương pháp học
tập tạo hứng thú

05 bước Tương tác - Khám phá - Học hỏi - Sáng tạo - Củng cố

Hoạt động thể
chất "Unplugged"

Lớp học đan xen các hoạt động thể chất giúp học viên duy trì tinh thần thoải mái

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Lộ trình học chuẩn quốc tế

VUS cùng xây dựng với HatchXR - Nền tảng giáo dục lập trình được phát triển bởi đội ngũ từ Apple, Google, Đại học Harvard, Microsoft, MIT,..

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Quy trình đào tạo bài bản, bồi dưỡng định kỳ và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Phương pháp học tập tạo hứng thú

05 bước Tương tác - Khám phá - Học hỏi - Sáng tạo - Củng cố

Hoạt động thể chất "Unplugged"

Lớp học đan xen các hoạt động thể chất giúp học viên duy trì tinh thần thoải mái

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ NHÀ SÁNG TẠO SỐ

Học viên nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành mỗi cấp độ