ĐA DẠNG CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỘ TUỔI

Lộ trình 04 giai đoạn 10 cấp độ

PRE 1AB
Khám phá lập trình Website & Game.

1AB
Lập trình Website nâng cao & quản trị dữ liệu.

2
Lập trình Website, Game cao cấp & quản trị dữ liệu.

3A
Lập trình game cao cấp & Webapp tích hợp AI.

NÂNG CẤP NĂNG LỰC SỐ CHO TRẺ

trên trường học & trong cuộc sống

Thành thục kỹ năng sử dụng thiết bị số, phần mềm

Kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin cá nhân

Tư duy khai thác tài nguyên trên internet hiệu quả, an toàn

Biến thói quen giải trí thành đam mê sáng tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHẤT LƯỢNG

Lộ trình học chuẩn quốc tế

Xây dựng theo chuẩn khung năng lực số CSTA-K12 của Hoa Kỳ

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Quy trình đào tạo bài bản, bồi dưỡng định kỳ và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Phương pháp học tập tạo hứng thú

05 bước Tương tác - Khám phá - Học hỏi - Sáng tạo - Củng cố

CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ NHÀ SÁNG TẠO SỐ

Học viên nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành mỗi cấp độ