BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Tiếng Anh Cho Người Trẻ

5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Cập nhật mới nhất ngày 24/10/2023

Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển, việc thành thạo tiếng Anh chuyên ngành CNTT không chỉ là một lợi thế mà còn là điều kiện cần của những người làm việc trong ngành này. Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin không chỉ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp mà còn giúp bạn nắm bắt kiến thức và các công nghệ mới nhất. Theo chân VUS và khám phá ngay những cuộc hội thoại thú vị qua bài viết sau nhé!

Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Lịch sử website

Nhung: When did the website first appear?

(Trang web xuất hiện lần đầu tiên khi nào nhỉ?)

Phú: It began in 1989 at CERN, a European laboratory where physicists from all over the world collaborate.

(Nó bắt đầu vào năm 1989 tại CERN, tại một phòng thí nghiệm ở châu Âu, nơi các nhà vật lý từ khắp nơi trên thế giới cùng hợp tác)

Nhung: What makes it so popular?

(Điều gì khiến nó trở nên phổ đến thế)

Phú: Because it is simple to use and links people all over the world who want to find information and share their knowledge. 

(Bởi vì nó dễ sử dụng và liên kết mọi người trên khắp thế giới muốn tìm kiếm thông tin và chia sẻ kiến thức của mình)

Nhung: Thanks. I think I’ll go surfing for a new laptop.

(Cám ơn. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi tìm trên mạng một chiếc máy tính xách tay mới)

tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Sửa chữa lỗi phần mềm

Toàn: I believe you should contact Trung. He works as a software designer. Yesterday, I couldn’t reconnect my computer after he instructed me to attach the power connection to the outlet.

(Mình nghĩ cậu nên liên lạc với Trung. Anh ấy là người thiết kế phần mềm. Hôm qua, mình không thể kết nối lại máy tính, sau đó anh ấy hướng dẫn mình cắm kết nối nguồn với ổ cắm điện)

Nam: I’ll call him when he gets to work.

(Mình sẽ gọi cho anh ấy khi anh ấy đi làm)

Nam dials Trung’s number.

(Nam bấm số của Trung)

Nam: Hello, this is Nam. I believe something has gone wrong with my computer.

(Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với máy tính của tôi)

Trung: What’s the problem?

(Có vấn đề gì thế?)

Nam: The editing program on my PC does not work.

(Phần mềm chỉnh sửa trên máy tính của tôi không hoạt động)

Trung: I’m sorry. I’m not particularly skilled at troubleshooting software issues. Let me ask Phong. He works as an IT support specialist. I’ll tell him to call you later.

(Mình xin lỗi. Mình không giỏi sửa lỗi phần mềm lắm. Để mình hỏi Tom. Anh ấy là một chuyên gia hỗ trợ công nghệ thông tin. Mình sẽ bảo anh ấy gọi cậu sau)

Nam: All right. Thank you so much, Trung.

(Được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều)

Trung: No worries.

(Đừng quá lo lắng)

tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Mua sắm thiết bị công nghệ

Hoàng: Hello. Can I help you?

(Xin chào? Liệu tôi có thể giúp gì cho anh ạ?)

Mr. Minh: Yes, I’m looking for the latest computer.

(Vâng, tôi đang tìm mua một chiếc máy tính đời mới nhất)

Hoàng: What type of RAM do you require? What is the hard drive capacity?

(Bạn yêu cầu loại RAM nào? Dung lượng ổ cứng là bao nhiêu?)

Mr. Minh: Well, Windows 11 needs at least 16GB of RAM. I use it for graphic design, video editing, and playing some games.

(À, Windows 11 cần ít nhất 32GB RAM. Tôi sử dụng nó để thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video và chơi một số trò chơi)

Hoàng: Yes. This is the Dell Precision 3660 Tower 71010148. It has an Intel Core i7, 16GB of RAM, and DDR5 at 4400MHz. Fast SSD, high-refresh-rate display.

(Đây là Dell Precision 3660 Tower 71010148. Nó có bộ vi xử lý Intel Core i7, RAM 16GB và DDR5 ở tốc độ 4400 MHz. SSD nhanh, màn hình tốc độ làm mới cao)

Mr. Minh: Impressive. What’s the price?

(Ấn tượng thật. Giá là bao nhiêu?)

Hoàng: It’s $2,000 with our current promotion.

(Giá là $2,000 với chương trình khuyến mãi hiện tại của chúng tôi)

Mr. Minh: Thank you. Can we proceed with the purchase?

(Cảm ơn bạn. Chúng ta có thể tiến hành mua hàng được không?)

Hoàng: Yes! Ready in an hour. Anything else I can assist with?

(Cảm ơn bạn! Sẽ sẵn sàng trong một giờ. Bạn còn cần tôi hỗ trợ gì nữa không?)

Mr. Minh: No, that’s it. Thanks, Hoàng. 

(Không, đủ rồi. Cảm ơn, Hoàng)

Hoàng: You’re welcome, Mr. Minh. Contact us anytime. 

(Không có gì, Mr. Minh. Liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào)

tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Gặp gỡ ở buổi hội thảo

(In a workshop on IT)

(Một buổi hội thảo về Công nghệ thông tin)

Dũng: Hello Vinh, it’s a pleasure to meet you.

(Chào Vinh, rất vui được làm quen với bạn)

Vinh: I’m also delighted to meet you. This is Duy.

(Mình cũng rất vui vì được gặp bạn. Đây là Duy)

Duy: Good day, everyone. It’s a pleasure to meet you here.

(Chúc mọi người một ngày tốt lành. Rất vui được gặp bạn ở đây)

Dũng: What is your place of employment, Duy?

(Nơi làm việc của bạn ở đâu thế Duy?)

Duy: I work as a system analyst. My job is to maintain and develop Lenovo’s computer system. So, how about you?

(Tôi làm việc như một nhà phân tích hệ thống. Công việc của tôi là bảo trì và phát triển hệ thống máy tính của Lenovo. Vậy còn bạn thì sao?)

Dũng: I work for Microsoft in the United States. I’m a coder. I create Java code. 

Tôi làm việc cho Microsoft ở Hoa Kỳ. Tôi là một lập trình viên. Tôi tạo mã Java.

Duy: Great. Where do you work, Vinh?

(Tuyệt thật. Còn cậu làm ở đâu Vinh?)

Vinh: I work at Intel as a software designer. I frequently design software solution plans. 

(Tôi làm việc tại Intel với tư cách là nhà thiết kế phần mềm. Tôi thường xuyên thiết kế các kế hoạch giải pháp phần mềm)

Duy: It appears to be difficult but intriguing.

(Nghe có vẻ khó khăn, nhưng hấp dẫn nhỉ!)

Dũng: I see. Let’s get started. The workshop will begin in ten minutes. 

(Được rồi. Đi thôi. Hội thảo sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa)

tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Máy tính bị hư hỏng

Bình: Hello An, I think something went wrong with my computer.

(Xin chào An, mình nghĩ có gì đó không ổn với máy tính của mình)

An: What’s the problem?

(Nó có vấn đề gì thế?)

Bình: I’m not sure exactly. I can’t get it to work.

(Mình không biết chính xác. Mình không thể bật máy tính lên)

An: Have you examined your computer’s cords?

(Cậu đã kiểm tra dây nối của máy tính chưa?

Bình: What cords?

(Dây nào thế?)

An: It is the cord that connects your computer to the power outlet.

(Đó là cái dây nối máy tính với nguồn điện)

Bình: I’ve just reconnected this cord.

(Mình vừa nối lại cái dây đó)

An: Now switch it on and see whether it works.

(Bây giờ hãy bật nó lên và xem liệu nó có hoạt động không?)

Bình: Fortunately, it works. Thank you very much.

(May quá, nó hoạt động rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều)

An: You’re welcome. Let me know if you have any problems with your computer.

(Không có gì. Hãy báo cho mình nếu cậu gặp vấn đề với máy tính)

Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tự tin làm chủ đa dạng chủ đề từ vựng tại: Học tiếng Anh văn phòng

tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Thành thạo giao tiếp với khóa học iTalk

Dành cho những người không biết bắt đầu từ đâu, khóa học tiếng Anh giao tiếp iTalk tại VUS sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.

Khóa học này có lộ trình học gồm 4 cấp độ với nhiều chủ đề khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, giúp người đi làm khởi đầu dễ dàng và xác định mục tiêu học tập cho bản thân.

Cấp độ: Chia thành 4 cấp độ (Mỗi cấp độ bao gồm 60 bài học)

 • 60 bài đầu tiên: A1+ (Elementary) – Cấp độ 1
 • 60 bài tiếp theo: A1 (Pre-Intermediate) – Cấp độ 2
 • 60 bài thứ 3: B1 (Intermediate) – Cấp độ 3
 • 60 bài cuối cùng: B1+ (Intermediate Plus) – Cấp độ 4

Sau mỗi 60 bài học, học viên sẽ được củng cố kiến thức thông qua các bài kiểm tra, kiểm tra tổng hợp để xác định trình độ và chuẩn bị cho việc tiến lên cấp độ Anh ngữ tiếp theo.

Khóa học tiếng Anh giao tiếp iTalk tập trung vào 4 giá trị cốt lõi:

 • Fit: Được thiết kế riêng cho những người bận rộn. Phương pháp đào tạo 3Ps giúp tiết kiệm thời gian học tập (Presentation – Practice – Production).
 • Flexibility: Cho phép lựa chọn linh hoạt về chủ đề, phương thức và thời gian học tập.
 • Integrated Tech Support: Khóa học tích hợp nhiều nền tảng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo để phân tích giọng nói, hỗ trợ học tập qua iTalk Web, iTalk Dashboard Website,… Điều này mang lại trải nghiệm học tập tương tác cao, hiện đại và cập nhật với xu hướng công nghệ số hiện nay.
 • Fluency and Accuracy: Học viên được trang bị kiến thức từ vựng, ngữ pháp và khả năng phát âm bằng sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, bao gồm cả giảng viên bản xứ và Việt Nam. Khóa học tập trung vào việc rèn luyện khả năng giao tiếp tự tin và chuẩn xác.
tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Học hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT thông qua Inquiry-based Learning

Lộ trình học tập cá nhân hóa cho phép bạn tự quản lý lịch học một cách linh hoạt. Phương pháp học chủ động (Inquiry-based Learning) dựa trên 3 bước 10 – 90 – 10, giúp tối ưu hóa tiến trình học tập, củng cố kiến thức tiếng Anh thực tiễn.

 • Before Class: Trước buổi học, bạn sẽ xem trước tài liệu học tập và luyện tập phát âm cùng với trợ lý ảo AI.
 • In class: Buổi học sử dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả iTalk Web, định dạng học tập độc quyền để đa dạng hóa quá trình học tập chủ động. Bạn sẽ tiếp xúc với các bài tập luyện nghe, nhập vai trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
 • After Class: Sau buổi học, bạn sẽ củng cố từ vựng bằng trợ lý ảo AI và thực hành ôn tập thông qua các cuộc đàm thoại giao tiếp tương tác cao. Đồng thời, kiến thức của bạn sẽ được hệ thống hóa qua các bài kiểm tra ngắn.

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS

 • Đội ngũ giáo viên tại VUS đều đã được đào tạo và có bằng giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Hơn 75 cơ sở của VUS đã đạt được tiêu chuẩn đào tạo NEAS, đảm bảo chất lượng giảng dạy.
 • 180.918 là kỷ lục số lượng học viên đạt chứng chỉ quốc tế như IELTS, PET,…,  qua đó đã chứng minh chất lượng của đội ngũ giáo viên và dịch vụ.
 • Môi trường học tập tại VUS là 100% tiếng Anh, giúp học viên tiếp xúc và tương tác ngôn ngữ một cách tự nhiên.
 • Với hơn 2.700 giảng viên chuyên nghiệp được tuyển chọn kỹ lưỡng, VUS cam kết cung cấp dịch vụ giảng dạy chất lượng.
 • VUS tích hợp các công nghệ tiên tiến như iTools và ứng dụng học tập V-HUB để nâng cao hiệu quả học tập.
 • Tổ chức NEAS thường xuyên kiểm định và đánh giá chất lượng giảng dạy quốc tế tại VUS.
 • Sự lựa chọn của 2.700.000 gia đình trên khắp đất nước Việt Nam.
 • VUS còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức giáo dục uy tín trên toàn cầu như National Geographic Learning, British Council, Oxford University Press,… để đảm bảo sự đa dạng và chất lượng trong quá trình học tập.
tiếng anh chuyên ngành cntt
5 mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Hy vọng rằng qua những đoạn hội thoại tiếng Anh chuyên ngành CNTT mà VUS đã chia sẻ, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cách diễn đạt và giao tiếp trong lĩnh vực này. Hãy không ngừng nỗ lực và thực hành để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình và trở thành một chuyên gia trong ngành trong tương lai nhé!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger