BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Tiếng Anh Thiếu Niên

Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 21/01/2024

Trong bài viết dưới đây, VUS đã tổng hợp các dạng bài tập enough lớp 8 có kèm đáp án cùng với những lý thuyết trọng tâm. Hy vọng những gì mà VUS chia sẻ sẽ giúp các em củng cố kiến thức và tự tin hơn trong quá trình giải bài tập “enough”.

Ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài tập enough lớp 8

Enough là gì trong tiếng Anh?

Từ “enough” trong tiếng Anh có nghĩa là đủ, đủ rồi. Nó được sử dụng để diễn đạt sự đầy đủ hoặc thỏa đáng của một điều gì đó. “Enough” cũng được dùng để chỉ số lượng hay kích cỡ của một vật, sự vật bất kỳ nào đó có đủ không, có vừa không. Nói chung, đây là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều mục đích và ngữ cảnh khác nhau. 

Ví dụ:

 • I have enough money to buy a new car. (Tôi có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi mới)
 • They don’t have enough knowledge of the subject to pass the exam. (Họ không có đủ kiến thức về môn học để vượt qua được kỳ thi)
 • There isn’t enough cake for everyone at the party. (Không có đủ bánh cho tất cả mọi người trong buổi tiệc)

Công thức enough ở dạng khẳng định

Ở dạng khẳng định “enough” thường đứng sau tính từ, trạng từ và kết hợp với động từ nguyên thể có “to”

S + tobe + Adj/ Adv + enough + (for SB) + to Vo

Ví dụ:

 • She is old enough to drive a car legally. (Cô ấy đã đủ tuổi để lái xe ô tô một cách hợp pháp)
 • The music played loudly enough to wake up the whole neighborhood. (Âm nhạc phát lớn đủ để đánh thức cả khu phố)
 • Nam is strong enough to lift that heavy box. (Nam đủ mạnh để nâng cái hộp nặng đó)

Công thức enough ở dạng phủ định

Ở dạng phủ định “enough” thường được chia thành 2 cấu trúc như sau:

S + tobe not + Adj + enough + (for SB) + to Vo

Ví dụ:

 • The ingredients weren’t fresh enough to make a delicious meal. (Những nguyên liệu không đủ tươi để nấu một bữa ăn ngon)
 • The presentation wasn’t interesting enough to hold the audience’s attention. (Bài thuyết trình không đủ thú vị để giữ chân khán giả)
 • This flashlight isn’t bright enough for us to see in the dark. (Cây đèn pin này không đủ sáng để chúng tôi nhìn được trong bóng tối)
S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V + Adv + enough + (for SB) + to Vo

Ví dụ:

 • She didn’t have enough experience to apply for that job. (Cô ấy không có đủ kinh nghiệm để ứng tuyển công việc đó)
 • She doesn’t eat healthily enough to maintain her weight. (Cô ấy không ăn đủ lành mạnh để duy trì cân nặng của mình)
 • They don’t save enough money to afford a house. (Họ không tiết kiệm đủ tiền để mua nhà)
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Công thức enough với danh từ

Khi kết hợp với danh từ thì “enough” thường đứng trước danh từ để tạo thành câu.

S + V + enough + Noun + (for SB) + to Vo

Ví dụ:

 • The company invested enough resources in research and development. (Công ty đã đầu tư đủ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển)
 • Do you have enough money to buy that expensive watch? (Bạn có đủ tiền để mua chiếc đồng hồ đắt đỏ đó không?)
 • We need to buy enough supplies for the camping trip. (Chúng tôi cần mua đủ vật dụng cho chuyến cắm trại)

Các quy tắc cần nhớ khi sử dụng enough 

Để tránh mắc phải những lỗi sai không đáng có trong quá trình làm bài tập enough lớp 8 bạn cần nắm vững các quy tắc sau:

Quy tắc 1

Nếu:

 • Trước tính từ và trạng từ trong cấu trúc “enough” có các trạng từ như: So, very, too, extremely, quite,…
 • Trước danh từ trong cấu trúc “enough” có: Much, many, lots of, a lot of.

Thì phải lược bỏ các từ đó 

Ví dụ: Câu gốc “She is extremely smart. She can solve the puzzle.”

 • Câu chuyển đổi sai: She is extremely smart enough to solve the puzzle.
 • Câu chuyển đổi đúng: She is smart enough to solve the puzzle.

Quy tắc 2

Khi muốn nối các câu bằng “enough” cần lưu ý rằng, nếu chủ ngữ của cả 2 câu đều giống nhau thì cần phải lược bỏ bớt “for sb”

Ví dụ: Câu gốc “He is strong. He can lift the heavy box.”

 • Câu chuyển đổi sai: He is strong enough for him to lift the heavy box.
 • Câu chuyển đổi đúng: He is strong enough to lift the heavy box.

Tuy nhiên cần lưu ý nếu 2 chủ ngữ khác nhau nhưng chủ ngữ của câu sau có ý chỉ chung chung thì cũng có thể lược bỏ bớt đi.

Ví dụ: Câu gốc: The movie was entertaining. We should watch it.

 • Câu chuyển đổi: The movie was entertaining enough to watch. (We ở đây chỉ chung chung về mọi người nên có thể lược bỏ bớt đi).

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Quy tắc 3

Khi muốn nối các câu bằng “enough” cần lưu ý rằng nếu chủ ngữ của câu thứ nhất trùng với tân ngữ của câu thứ 2 thì ta cần phải lược bỏ bớt tân ngữ của câu sau.

Ví dụ: The cake is delicious. I want to eat it.

 • Câu chuyển đổi sai: The cake is delicious enough to eat it. 
 • Câu chuyển đổi đúng: The cake is delicious enough to eat. 
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Tổng hợp các dạng bài tập enough lớp 8 thường xuất hiện trong đề thi có kèm đáp án chi tiết

Bài tập enough lớp 8 dạng 1: Sử dụng cấu trúc enough để kết hợp câu

1. The moon is very bright. We can play chess outdoors.

2. I have enough money. I can pay this Dimsum bill.

3. My sister is old. She can drive a motorbike.

4. The weather was good. We could go to Vung Tau beach.

5. This pink coat isn’t warm. I don’t wear it in winter.

6. Nam isn’t rich. He can’t buy a villa.

7. He wasn’t very experienced. He couldn’t do the task.

8. You aren’t old. You can’t have a car key.

9. The ice is thick. We can run on it.

10. The sheep isn’t big. It can’t harm you.

Đáp án:

1The moon is bright enough for us to play chess outdoors.
2I have enough money to pay this Dimsum bill.
3My sister is old enough to drive a motorbike.
4The weather was good enough for us to go to Vung Tau beach.
5This pink coat isn’t warm enough for me to wear it in winter.
6Nam isn’t rich enough to buy a villa.
7He wasn’t experienced enough to do the task.
8You aren’t old enough to have a car key.
9The ice is thick enough for us to run on it.
10The sheep isn’t big enough to harm you.

Bài tập enough dạng 2: Sử dụng cấu trúc enough với từ cho sẵn để hoàn thành câu

1. I don’t have ____________________________ to go shopping mall. (money)

2. Is Lan  ____________________________ to get a driver’s license? (old)

3. My old motorbike is too slow. It isn’t ____________________________. (fast)

4. Yes, there are ____________________________ to bake a wedding cake. (eggs)

5. Is it ____________________________ to go to the Vung Tau beach today? (warm)

6. Where can I find ____________________________ for the hunting game? (people)

7. Our English teacher never gives us ____________________________. (tests)

8. I’m not ____________________________ to open this bottle cap. (strong) 

9. Is there ____________________________ in your coffee? (sugar)

10. Is your coffee____________________________? (sweet)

Đáp án:

1enough money
2old enough
3fast enough
4enough eggs
5warm enough
6enough people
7enough tests
8strong enough
9enough sugar
10sweet enough

Bài tập enough cho học sinh lớp 8 dạng 3: Kết hợp câu bằng cách sử dụng enough

1. Lan isn’t old. She can’t have a motorbike key.

2. The cow is big. It can harm you.

3. The ice is quite thick. We can roller skate on it.

4. He is rich. He can buy the house.

5. These English exercises are easy. You can do them.

6. Those papayas are ripe. We can eat them.

7. Your sister was clever. She could do this English exercise in a few minutes.

8. We were late. We couldn’t see the first part of the presentation.

9. I don’t have much money. I can’t buy this pink dress.

10. There are a lot of fruits in the fridge. We can eat it at the end of month.

Đáp án:

1Lan isn’t old enough to have a motorbike key.
2The cow is big enough to harm you
3The ice is thick enough for us to roller skate on.
4He is rich enough to buy the house.
5These English exercises are easy enough for you to do.
6Those papayas are ripe enough for us to eat.
7Your sister is clever enough to do this English exercise in a few minutes.
8We weren’t early enough to see the first part of the presentation.
9I don’t have enough money to buy this  pink dress.
10There are enough fruits in the fridge for us to eat at the end of month.

Bài tập enough lớp 8 dạng 4: Chọn đáp án đúng

1. I didn’t do ____ to pass the exam.

A. enough well

B. well enough

2. Is there ____ to drink?

A. enough beer

B. beer enough

3. It’s ____ to go to the Nha Trang beach today.

A. enough hot

B. hot enough

4. I found the English exam _____.

A. enough easy

B. easy enough

5. Nam didn’t sell ____.

A. enough tickets

B. tickets enough

6. If it isn’t ____, you’ll have to remake it.

A. enough good

B. good enough

7. The car isn’t _____ for them now they’ve got a child.

A. enough big

B. big enough

8. It’s ____ without you making things worse.

A. enough hard

B. hard enough

9. There weren’t _____ them.

A. enough

B. enough of

10. They weren’t ____.

A. enough quick

B. quick enough

Đáp án:

12345678910
BABBABBBBB
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Bài tập enough lớp 8 dạng 5: Chọn những từ sai trong câu

1. He didn’t (A) get a good job because (B) he wasn’t (C) enough experienced (D),

2. You won’t (A) pass the English exam if (B) you don’t (C) work hardly enough (D).

3. An instruction (A) wasn’t clear (B) enough for (C) me understand (D),

4. Some of (A) us had to (B) sit on (C) the ground because there weren’t enough chair (D).

5. I would like (A) to go somewhere on (B) holiday but (C) I don’t have money enough (D).

Đáp án:

12345
DDDDD

Bài tập enough lớp 8 dạng 6: Chọn đáp án đúng

1. I didn’t run __________ to catch the taxi.

A. enough fast

B. fast enough

2. She is __________  to know better.

A. old enough

B. enough old

3. We have bought __________ 

A. milk enough

B. enough milk

4. She was __________  to lock the car.

A. enough prudent

B. prudent enough

5. He was __________  to trust her.

A. stupid enough

B. enough stupid

6. Is it __________  for you?

A. enough warm

B. warm enough

7. Have we got __________  for buying the tickets?

A. money enough

B. enough money

8. Many tablet computers are __________  to put in your pocket.

A. enough small

B. small enough

9. We haven’t got __________ 

A. chairs enough

B. enough chairs

10. We haven’t got __________  paint.

A. enough blue

B. blue enough

Đáp án:

12345678910
BABBABBBBA
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Học tiếng Anh thông qua những chuyến phiêu lưu tri thức cùng Young Leaders

Khóa học tiếng Anh THCS Young Leaders là khóa học dành riêng cho các cho học viên từ 11 – 15 tuổi. Khóa học không chỉ giúp học viên bứt phá điểm số, hoàn thành tốt các kỳ thi ở chương trình học phổ thông mà còn hướng đến sự phát triển toàn diện trong tương lai.

Mục tiêu đào tạo cho học viên

 • Phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học viên.
 • Mở rộng vốn từ vựng, cải thiện phát âm và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp ở trường THCS.
 • Phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và kỹ năng sử dụng công nghệ.
 • Sẵn sàng chinh phục các kỳ thi Cambridge KET, PET và trang bị kiến thức tiếng Anh học thuật để chuẩn bị cho các lớp luyện thi IELTS về sau.
 • Khơi mở thế giới quan, mở rộng sự hiểu biết, kích thích niềm đam mê Anh ngữ đối với học viên.

Điểm mạnh của Young Leaders so với những khóa học khác

 • Kiến thức toàn cầu đa dạng và thực tiễn: Học viên được học giáo trình chuẩn quốc tế được tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Time Zone và Oxford Discover Futures. Với chủ đề học đa dạng từ thiên văn học, khảo cổ học, du lịch,… giúp tăng đam mê học tập, mở rộng sự hiểu biết. 
 • Kỹ năng ngôn ngữ vững chắc: Giúp học viên phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết, sẵn sàng cho các bậc học cao hơn. Chương trình học còn trang bị tư duy làm bài thi giúp học viên tự tin đạt được những thang điểm cao trong các kỳ thi tại trường lớp, xây dựng nền tảng để tham gia kỳ thi IELTS.
 • Kỹ năng học tập vượt trội: Tham gia các dự án học tập đa dạng và thực tiễn (thiết kế poster bảo vệ động vật quý hiếm, tạo ra những ấn phẩm nghệ thuật từ chính dấu vân tay của học viên,…) giúp học viên tự do thể hiện quan điểm, cá tính, thỏa sức sáng tạo và tự tin trình bày ý tưởng.

Phương pháp học đặc biệt tại Young Leaders

Tại lớp học Young Leaders, học viên sẽ được học bằng phương pháp chủ động. Phương pháp này khơi dậy sự tò mò, tăng sự yêu thích khám phá, giúp học viên học sâu nhớ lâu và ứng dụng kiến thức đã tiếp thu vào thực tế một cách hiệu quả. Phương pháp học được diễn ra theo trình tự như sau: 

 • Khơi mở: Gợi sự tò mò bằng cách đặt các câu hỏi cho học viên.
 • Tìm hiểu: Học viên giải đáp sự tò mò bằng việc tìm hiểu thông tin qua đọc hiểu và quan sát.
 • Sáng tạo: Sau khi đã thu thập thông tin, các em bắt đầu đưa ra các quan điểm, ý tưởng riêng của bản thân về vấn đề.
 • Thảo luận: Chia sẻ với các bạn về ý tưởng của mình và mở rộng thêm về góc nhìn khi lắng nghe các ý tưởng của các bạn
 • Đúc kết: Trình bày các thông tin đã thu thập thông qua thuyết trình, viết.
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Tự tin phát triển và cải thiện Anh ngữ vượt trội cùng VUS

VUS tự hào là khi là một trong những hệ thống giáo dục Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam có số lượng học viên đạt chứng chỉ quốc tế kỷ lục lên đến 185.107 học viên và là hệ thống được chứng nhận về chất lượng đào tạo và dịch vụ chuẩn quốc tế bởi tổ chức NEAS trong 6 năm liền. Cùng với đó là những thành tích đáng tự hào khác như:

 • Thành công mở rộng hơn 80 cơ sở tại các thành phố trọng điểm trên khắp cả nước.
 • Quy tụ hơn 3.000 giáo viên và trợ giảng giàu kinh nghiệm, được tuyển chọn kỹ càng thông qua quy trình gắt gao.
 • 100% các giáo viên đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, VUS tự hào khi nhận được sự tin tưởng của hơn 2.700.000 gia đình trên cả nước.
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm đào tạo và luyện thi Cambridge English đạt chứng nhận VÀNG trong khu vực của Cambridge University Press & Assessment.
Bài tập enough lớp 8
Trọn bộ bài tập enough lớp 8 thường gặp có kèm đáp án chi tiết

Bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập enough lớp 8 thường xuất hiện trong đề thi, đề kiểm tra tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ giúp các em ôn tập ngữ pháp và làm bài hiệu quả. Hãy theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều bộ bài tập hay mỗi ngày các bạn nhé!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger