V-Challenge

Vòng loại cơ sở: 4/6 đến 17/6
Vòng phỏng vấn cơ sở: 21/6 đến 26/6
Vòng loại toàn hệ thống: 10/7
Vòng tranh luận cá nhân: 24/7

  • Đối tượng tham dự:

    - Học viên đang theo học các lớp Young Leaders (Y7 đến Y10) và các lớp luyện thi IELTS, TOEFL tại VUS Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai được chia làm 2 bảng:
    Bảng 1: dành cho Học Viên từ Y7 đến Y10
    Bảng 2: dành cho học viên các lớp luyện thi IELTS và TOEFL

  • ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

    >>> Xem chi tiết cụ thể