SUMMER STAR CONTEST

Dành cho học viên VUS TPHCM - Bình Dương - Biên Hòa

Vòng Sơ Khảo: từ 21/5
Vòng Bán Kết: 2/7 đến 5/7
Vòng Chung Kết: 18/7