Học viên tiêu biểu

Năm học
Chương trình
Điểm
 • Đặng Hoàng Long

  Đặng Hoàng Long
  TOEFL Junior

  890/900

 • Lê Tường Vy

  Lê Tường Vy
  KET

  150/150

 • Ngô Triều Vỹ

  Ngô Triều Vỹ
  KET

  150/150

 • Nguyễn Chấn Minh

  Nguyễn Chấn Minh
  iELTS

  8.5/9

 • Nguyễn Mai Mỹ Linh

  Nguyễn Mai Mỹ Linh
  TOEIC

  910/990

 • Nguyễn Quang Trí

  Nguyễn Quang Trí
  TOEFL Junior

  895/900

 • Thông tin bạn đang tìm kiếm không hiện hữu