• Khách hàng được sử dụng tối đa 1 học bổng Chào Hè, chỉ áp dụng cho
    lần đăng ký đầu tiên.
  • Không áp dụng học bổng Chào Hè cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Không áp dụng học bổng Chào Hè cho chương trình Super Summer English.