BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Tiếng Anh Trẻ Em

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Cập nhật mới nhất ngày 14/05/2023

Các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 được đánh giá khó và phức tạp nhất trong cấp độ tiểu học. Đây cũng là năm học quan trọng, ảnh hưởng đến nền tảng kiến thức ở những cấp học cao hơn. Bài viết dưới đây của VUS sẽ tổng hợp các ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và bài tập ứng dụng để các em có thể hệ thống kiến thức và hiểu bài tốt hơn.

Vì sao trẻ nên nắm vững cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 5?

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Năm cuối cấp tiểu học, trẻ sẽ phải ôn luyện lại toàn bộ kiến thức tiếng Anh trong 5 năm học vừa qua. Song song với ôn tập, trẻ cũng sẽ được mở rộng và đào sâu hơn về các điểm ngữ pháp này.

Những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 được xem là cơ bản nhất. Chỉ khi hiểu và nắm chắc chúng thì học sinh mới có thể tiếp thu các kiến thức nâng cao khác.

Vì thế, trẻ cần phải nằm lòng các điểm ngữ pháp này để có thể vững vàng học tập và phát triển khả năng Anh ngữ ở những cấp học cao hơn.

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới cho cả năm học

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 sẽ xoay quanh những cấu trúc ngữ pháp sau:

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Kiến thức mở rộng về đại từ nhân xưng

Trong tiếng Anh có 7 đại từ nhân xưng, học sinh đã được học cách nhận dạng đại từ số nhiều, số ít và cách chia động từ Tobe phù hợp trong năm đầu. Đến lớp 5, trẻ sẽ được học sâu hơn qua:

 • Đại từ phản thân (Reflexive Pronouns): Dùng để phản chiếu lại chủ ngữ và thường đứng ở vị trí danh từ.
 • Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives): Dùng để thể hiện sự sở hữu, vị trí như tính từ và bổ nghĩa cho danh từ sau nó.
 • Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns): Dùng để thể hiện sự sở hữu và thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ đã xuất hiện trước đó.

Để hiểu hơn về các dạng này, bạn hãy quan sát bảng sau:

STTĐại từ nhân xưngĐại từ phản thânTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
1IMyselfMyMine
2HeHimselfHisHis
3SheHerselfHerHers
4ItItselfItsIts
5YouYourselfYourYours
6WeOurselfOurOurs
7TheyThemselfTheirTheirs

Các thì cơ bản cho học sinh lớp 5

Các bé học sinh sẽ học các Thì sau trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 5:

Thì hiện tại đơn (Present Simple)

Cách dùng:

 • Diễn tả một hành động hoặc thói quen lặp lại trong hiện tại.
 • Diễn tả một chân lý hoặc sự thật hiển nhiên.
 • Diễn tả lịch trình có sẵn, thời khóa biểu.

Công thức của thì hiện tại đơn là:

STTMẫu câuCách chia câuVí dụ
1Khẳng địnhS + Tobe/V(e/es) + NI am a student
He goes to work
2Phủ địnhS + Tobe/do/does + not + VShe isn’t a bad girl
We don’t like ice-cream
3Câu hỏi dạng WhWh-question + Tobe/do/does + (not) + S?What is your name?
Why don’t you play chess?
4Câu hỏi dạng Yes/NoTobe/do/does + (not) + S + V?Are you ok?
Do you like it?

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Cách dùng:

 • Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
 • Diễn tả một hành động hoặc sự việc đang diễn ra không nhất thiết trong lúc nói.
 • Diễn tả một sự vật hoặc sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường là các kế hoạch đã lên lịch sẵn.

Công thức của thì hiện tại tiếp diễn là:

STTMẫu câuCách chia câuVí dụ
1Khẳng địnhS + Tobe + V_ingWe are learning English
2Phủ địnhS + Tobe (not) + V_ingHe isn’t preparing for the examination
3Câu hỏi dạng WhWh-question + Tobe/do/does + (not) + S + V_ing?What are you doing?
4Câu hỏi dạng Yes/NoTobe + (not) + S + V_ing?Are you going to the zoo?

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Cách dùng:

 • Diễn tả sự việc hoặc sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Diễn tả hành động đã diễn ra nhiều lần, lặp đi lặp lại trong quá khứ.
 • Diễn tả một sự kiện lịch sử hoặc kể chuyện.

Công thức của thì quá khứ đơn cụ thể như sau:

STTMẫu câuCách chia câuVí dụ
1Khẳng địnhS + was/were/V_2 + OHe was my student
I visited my aunt 2 weeks ago
2Phủ địnhS + was/were/did + not + OI wasn’t tall
They didn’t do exercise
3Câu hỏi dạng WhWh-question + was/were/did + (not) + S + V?What did you do?
How long was the train late?
4Câu hỏi dạng Yes/NoWas/were/did + (not) + S + V?Were we at the bus station yesterday?
Did he like seafood?

Thì tương lai đơn (Simple Future Tense)

Cách dùng:

 • Diễn tả một quyết định về tương lai xảy ra ngay trong lúc nói.
 • Diễn tả một dự đoán không có bằng chứng.
 • Diễn tả một lời đề nghị, yêu cầu, lời mời.

Công thức của thì tương lai đơn cụ thể như sau:

STTMẫu câuCách chia câuVí dụ
1Khẳng địnhS + will + VHe will like it
2Phủ địnhS + will not/won’t + VI won’t fall the test
3Câu hỏi dạng WhWh-question + will + (not) + S + V?When will you go to school?
4Câu hỏi dạng Yes/NoWill + (not) + S + V?Will we come to the party?

Cách đọc số thứ tự

Ngoài những con số thường dùng thì trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 trẻ sẽ được tiếp xúc về cách đếm số thứ tự trong tiếng Anh, chúng cũng được dùng để chỉ ngày trong tháng.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc cho trẻ tự tin khơi mở tương lai tươi sáng tại: Tiếng Anh cho trẻ em

Trừ 3 thứ tự đầu thì các số còn lại đều có cách viết giống số đếm thêm “th” vào đuôi, cụ thể như sau:

Số đếmSố thứ tựCách viết
11stfirst
22ndsecond
33rdthird
44thfourth
55thfifth
66thsixth
77thseventh
88theighth
99thninth
1010thtenth
1111theleventh
1212thtwelfth
1313ththirteenth
1414thfourteenth
1515thfifteenth
1616thsixteenth
1717thseventeenth
1818theighteenth
1919thnineteenth
2020thtwentieth

Giới từ in/on/at

Trong ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh lớp 5 các bé sẽ được học về giới từ. Giới từ dùng để gắn kết các cụm từ và xác định cụ thể hơn về ngữ cảnh như nơi chốn và địa điểm. Học sinh cần lưu ý những điểm sau để sử dụng đúng giới từ theo từng tình huống:

STTGiới từCách dùngVí dụ
1InKhông gian: Bên trong một khu vực địa lý rộng lớn hoặc trong một không gian nào đó
Thời gian: Thời gian dài như tháng, mùa, năm, thời kỳ
In the room, in the kitchen, in the box, in Hanoi, in Vietnam,…
In 2023, in the 90’s, in April, in the Autumn, in the Century,…
2OnKhông gian: Địa điểm cụ thể như tên đường, phương tiện giao thông hoặc bên trên bề mặt của một vật
Thời gian: Thời gian cụ thể như các thứ trong tuần, ngày tháng, ngày lễ (có từ “day”)
On the road, on Hung Vuong street, on the table, on the desk, on the floor,…
On Saturday, on April 19, on Independent day…
3AtKhông gian: Đang hiện diện tại một địa điểm, địa chỉ hoặc vị trí chính xác
Thời gian: Một mốc thời gian rất ngắn như giờ giấc, một thời điểm trong ngày
At 27 Hung Vương, at the airport, at the door, at the bank…
At that time, at 3 o’clock, at sunrise, at the moment, at the end,…

Bài tập tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh lớp 5

Với các mẫu bài tập sau sẽ giúp bé ôn luyện lại ngữ pháp lớp 5 tốt hơn.

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Bài tập 1 – Hoàn thành câu với tính từ sở hữu

 1. She is calling for … friends .
 2. I am writing … letter.
 3. We are washing … dishes.
 4. They are playing … dolls.
 5. Is he driving … bike? 
 6. My parents are decorating … bedrooms 
 7. I like … lovely Teddy bear.
 8. Peter loves … school. 

Đáp án:

12345678
hermyourtheirhistheirmyhis

Bài tập 2 – Hoàn thành câu với đại từ sở hữu dựa vào chủ ngữ cho sẵn

 1. Whose pen is this? My brother bought it. It’s … (he).
 2. My brother and I have new bags. His bag is red and … (I) is blue.
 3. Her mother bought a lot of toys for her. They’re … (she).
 4. Layla and I have long hair. Hers is blonde. … (I) is black.
 5. My task is harder than … (he).

Đáp án:

12345
hisminehersMinehis

Bài tập 3 – Điền mạo từ đúng vào ô trống

 1. My sister’s birthday is … April.
 2. He wakes up … 6:00 am.
 3. I have a vacation … July.
 4. She was born … 1996.
 5. This temple was built … the sixth century.
 6. We will go to the zoo … Friday.
 7. Hung will be here … 13:00.
 8. They hang out … Sunday afternoon. 
 9. My father has a new job. He works …  the evening. 
 10.  We’re going to have a meeting … Saturday afternoon. Would you like to join?

Đáp án:

12345678910
inatinininonatoninon

Vững vàng ngữ pháp với lộ trình học quốc tế chuẩn Cambridge

Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS là trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức vàng (hạng mức cao nhất) “duy nhất” tại Đông Nam Á, tự hào đem đến cho trẻ em những khóa học được liên tục cập nhật và chất lượng nhất, giúp trẻ có nền tảng vững vàng sẵn sàng chinh phục các kỳ thi Cambridge.

Được thiết kế dành riêng cho học viên từ 6 – 11 tuổi của VUS, khóa học tiếng Anh thiếu nhiSuperKids và bộ giáo trình độc quyền từ National Geographic Learning đem đến cho bé những trải nghiệm Anh ngữ vừa thú vị vừa bổ ích. Sự vui nhộn và tính ứng dụng cao của các kiến thức khi học giúp khơi gợi sự tò mò, hứng thú của bé với tiếng Anh và xây dựng khả năng tự học bền vững.

Áp dụng phương pháp giảng dạy nhằm khơi gợi sự hứng thú và vui thích của trẻ, trẻ sẽ thỏa sức tưởng tượng để tự tìm hiểu kiến thức. Kết hợp với các hoạt động tương tác và các dự án học tập sáng tạo, trẻ được củng cố bài học và hình thành trí nhớ dài lâu, từ đó:

 • Phát triển 4 kỹ năng Anh ngữ tự nhiên như bản năng.
 • Tự tin sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.
 • Học tốt và đạt điểm cao môn tiếng Anh tại trường.
 • Sẵn sàng chinh phục các chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers.
Ngữ pháp tiếng anh lớp 5
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

VUS – Trung tâm Anh ngữ đạt kỷ lục Việt Nam

Anh Văn Hội Việt Mỹ đã chắp cánh cho hơn 180.918 học viên chinh phục được các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS… Đạt kỷ lục Việt Nam về số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ nhiều nhất trên toàn quốc.

Để có thể chắp cánh cho các em và xứng đáng với sự tin chọn của hơn 2.700.000 gia đình Việt Nam đã đồng hành cùng VUS, trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng với:

 • Hệ thống Anh ngữ đạt chuẩn: Với hơn 70 trung tâm trên toàn quốc, VUS vẫn đảm bảo 100% các cơ sở giảng dạy đạt chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi NEAS qua nhiều năm liền.
 • Đội ngũ giáo viên chất lượng: Hơn 2.700 giáo viên tại VUS đều phải trải qua những bài kiểm tra kỹ năng gắt gao, 100% thầy cô sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành giảng dạy Anh ngữ quốc tế TESOL, CELTA, TEFL,

Khơi mở tương lai tươi sáng cho con với SuperKids

SuperKids là khóa học tích hợp kiến thức giúp định hình thế hệ thiếu nhi với nền tảng Anh ngữ vững chắc, thế giới quan rộng mở và say mê học hỏi không ngừng. VUS khơi mở những giá trị toàn cầu cho con ngay từ những bước đầu:

 • Kỹ năng tư duy phản biện (Critical Thinking): Con học cách sắp xếp, phân loại, so sánh, giải thích, suy luận và nêu chính kiến của mình.
 • Kỹ năng hợp tác (Collaboration): Con biết cách hòa nhập, phối hợp với mọi người và phát huy thế mạnh bản thân.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ (Computer Literacy): Con làm quen và trải nghiệm công nghệ thông qua các công cụ hỗ trợ học tập trên V-HUB.
 • Kỹ năng giao tiếp (Communication): Con biết cách lắng nghe và trao đổi ý kiến một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng sáng tạo (Creativity): Con thỏa sức sáng tạo với suy nghĩ và ý tưởng mới lạ.

Kết hợp với ứng dụng học tập V-HUB con được luyện tập ngữ pháp với những bài tập trước và sau buổi học. Sự tương tác cao với nhiều nội dung thú vị giúp con học tập mọi lúc mọi nơi cùng V-HUB. Đồng thời, với công nghệ phát âm chuẩn từ trợ lý AI, SuperKids giúp con phát triển 4 kỹ năng Anh ngữ tự nhiên như bản năng.

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5
Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 cả năm học và bài tập thực hành

Nắm vững các ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chính là bước quan trọng để tạo đòn bẩy hoàn thiện nền tảng Anh ngữ. Từ đó, trẻ có khả năng học và phát triển tốt tiếng Anh ở những cấp học cao hơn qua. Phụ huynh nên có lộ trình học và phương pháp đầu tư giáo dục phù hợp để giúp trẻ nắm chắc được những điểm ngữ pháp này.

Có thể bố mẹ quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger