BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Bí quyết học tiếng Anh 5 Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

blog

Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

Cập nhật mới nhất ngày 18/09/2023

Câu đơn trong tiếng Anh là cấu trúc câu thông dụng được sử dụng phổ biến trọng mọi tình huống. Hãy cùng VUS tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc, cách dùng, ví dụ,… về điểm ngữ pháp này để có thể ứng dụng một cách nhuần nhuyễn vào trong thi cử và giao tiếp hàng ngày nhé.

Câu đơn trong tiếng Anh là gì?

Câu đơn (Simple Sentence) là một câu chỉ chứa một mệnh đề độc lập, tức là một nhóm từ và từ phức tạp nhất của ngữ pháp. Câu đơn thường chứa một chủ ngữ và một động từ, nhưng cũng có thể chứa các thành phần khác như tân ngữ hoặc các từ chỉ thời gian, nơi chốn.

Ví dụ: 

 • She sings. (Cô ấy hát.) – Chứa một chủ ngữ “She” và một động từ “sings.”
 • He runs every morning. (Anh ấy chạy mỗi sáng.) – Chứa một chủ ngữ “He,” một động từ “runs,” và một trạng từ chỉ thời gian “every morning.”
câu đơn trong tiếng anh
Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

Thành phần trong cấu trúc câu đơn

Các thành phần chính trong câu đơn trong tiếng Anh như: chủ ngữ, động từ, tân ngữ, bổ ngữ và trạng ngữ.

Chủ ngữ

Chủ ngữ (Subject) trong tiếng Anh là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của một câu. Nó là một từ, cụm từ hoặc mệnh đề đóng vai trò là người, vật hoặc sự việc thực hiện hành động được mô tả trong câu. Chủ ngữ thường đứng đầu câu và được liên kết với động từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Ví dụ: My brother runs very quickly. (Em trai tôi chạy rất nhanh.)

→ Chủ ngữ là “my brother” (em trai tôi) là người hoặc đối tượng thực hiện hành động “runs” (chạy).

Động từ

Động từ (Verb) là một phần quan trọng trong câu tiếng Anh, biểu thị hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Một động từ bao gồm một động từ chính và các thành phần bổ sung như giới từ hoặc trạng từ để mô tả hành động hoặc trạng thái đó.

Có 2 loại động từ chính: Nội động từ và ngoại động từ. Ngoài ra còn có các động từ khác như: trợ động từ, động từ tobe,… Ngoài ra, động từ còn có thể được chia thành các thì và ngôi.

Ví dụ: I am studying in the library now. (Tôi đang học ở thư viện.)

→ “study” là động từ diễn tả hành động của chủ ngữ “I”.

Tân ngữ

Tân ngữ (object) là một thành phần cơ bản của câu trong tiếng Anh, thường được đặt sau động từ để chỉ đối tượng tác động của hành động. Có hai loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp (Direct object) và tân ngữ gián tiếp (Indirect Object).

 • Tân ngữ trực tiếp (Direct object) là từ hoặc cụm từ mô tả người hoặc vật nhận hành động của động từ trực tiếp; đặt sau động từ và thường trả lời cho câu hỏi “what?” hoặc “whom?”.

Ví dụ: “She saw a dog.” (Cô ấy đã nhìn thấy một con chó.)

→ “a dog” là tân ngữ trực tiếp, và nó trả lời cho câu hỏi “What did she see?” (Cô ấy đã nhìn thấy gì?)

 • Tân ngữ gián tiếp (Indirect object) là đối tượng nhận lợi ích từ hành động đó; thường đặt trước tân ngữ trực tiếp trong câu; và dấu hiệu nhận biết dễ thấy là đứng sau giới từ “to” hoặc “for”. Tân ngữ gián tiếp thường trả lời cho các câu hỏi “to/for whom? – cho ai?/với ai?” hoặc “to/for what – cho cái gì/với cái gì?”.

Ví dụ: “He sent a letter to me.” (Anh ấy đã gửi một lá thư cho tôi.)

→ “me” là tân ngữ gián tiếp và “letter” là tân ngữ trực tiếp. Tân ngữ gián tiếp trả lời cho câu hỏi “to whom did he send a letter?” (Anh ấy đã gửi lá thư cho ai?).

Bổ ngữ

Bổ ngữ (Complement) là một thành phần trong câu để mô tả thêm cho tân ngữ hoặc chủ ngữ. Bổ ngữ có thể là một danh từ, tính từ, động từ ở dạng nguyên thể, giới từ cụ thể hoặc một mệnh đề. Các loại bổ ngữ như:

 • Bổ ngữ danh từ: là một danh từ hoặc cụm danh từ được sử dụng để mô tả/ làm rõ thêm cho tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu.

Ví dụ: I watching a film amazing. (Tôi đã tìm thấy một bộ phim thú vị.)

→ “amazing” là bổ ngữ của tân ngữ “a film”.

 • Bổ ngữ tính từ: là một tính từ hoặc cụm tính từ được sử dụng để mô tả thêm cho tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu. Ví dụ:

Ví dụ: My father is proud of my sister. (Ba tôi rất tự hào về tôi.)

→ “proud” là bổ ngữ của chủ ngữ “my father”, mô tả trạng thái của chủ ngữ.

 • Bổ ngữ động từ ở dạng nguyên thể: là một động từ ở dạng nguyên thể được sử dụng để mô tả mục đích hoặc mục tiêu của hành động được thực hiện.

Ví dụ: I went to the shop to buy clothes. (Tôi đã đi đến cửa hàng để mua quần áo)

→ “to buy clothes” là bổ ngữ của động từ “went”, làm rõ mục đích của việc đi đến cửa hàng.

 • Bổ ngữ mệnh đề: là một mệnh đề được sử dụng để mô tả thêm cho tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu.

Ví dụ: He was disappointed that he fail the test. (Anh ấy đã thất vọng rằng anh ấy đã thất bại trong bài kiểm tra.)

→ “that he failed the test” là bổ ngữ của chủ ngữ “he”, diễn tả cảm xúc của chủ ngữ “he”.

Trạng ngữ

Trạng ngữ (Adverbial) là một loại từ hay cụm từ trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ sự khác nhau về thời gian, địa điểm, mức độ hay mục đích của một hành động được thể hiện bởi động từ. Adverbial thường đứng sau động từ hoặc trước hoặc sau một mệnh đề.

Ví dụ:

 • Trạng từ chỉ thời gian: I will meet you on Sunday. (Tôi sẽ gặp bạn vào Chủ Nhật này.)
 • Trạng từ chỉ địa điểm: Join is traveling in Thailand. (John đang đi du lịch ở Thái Lan.)
 • Trạng từ chỉ mức độ: He communicate well in every situations. (Anh ấy giao tiếp tốt trong mọi tình huống.)
 • Trạng từ chỉ mục đích: I went to my friend to give her a gift. (Tôi đến nhà bạn để tặng cô ấy một món quà.)

Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: Subject + Verb

Cấu trúc câu đơn hay thường gặp bao gồm một chủ ngữ (subject) và một động từ (verb). Chủ ngữ có thể là người, động vật hoặc vật thể; động từ chỉ hành động được thực hiện bởi chủ ngữ.

Ví dụ: She dances. (Cô ấy nhảy)

Trong ví dụ này, “She” là chủ ngữ (subject) và “dances” là động từ (verb).

Cấu trúc 2: Subject + Verb + Object

Cấu trúc câu đơn bao gồm 3 thành phần chính: chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Tân ngữ có thể là người hoặc vật thể bị tác động bởi hành động của động từ trong câu.

Ví dụ: He reads a book. (Anh ấy đọc một cuốn sách.)

Chủ ngữ là “He,” động từ là “reads,” và tân ngữ (object) là “a book.”

Cấu trúc 3: Subject + Verb + Complement

Cấu trúc câu đơn bao gồm ba thành phần chính chính: chủ ngữ, động từ và bổ ngữ. Bổ ngữ giúp bổ sung ý nghĩa/thông tin cho chủ ngữ, động từ. Bổ ngữ có thể là danh từ, tính từ, giới từ,…

Ví dụ: She is a teacher. (Cô ấy là một giáo viên.)

Chủ ngữ là “She,” động từ là “is,” và bổ nghĩa (Complement) là “a teacher.”

Cấu trúc 4: Subject + Verb + Adverbial

Cấu trúc câu đơn này bao gồm ba thành phần chính: chủ ngữ, động từ và trạng ngữ. Trạng ngữ là giúp mô tả thêm về cách thức, thời gian, địa điểm,… của hành động.

Ví dụ: They run quickly. (Họ chạy nhanh chóng.)

Chủ ngữ là “They,” động từ là “run,” và phó từ (adverbial) là “quickly.”

Cấu trúc 5: Subject + Verb + Object + Object

Cấu trúc câu đơn có hai Object khác nhau. Object đầu tiên hay còn được gọi là Indirect Object (tân ngữ gián tiếp), Object thứ hai là Direct Object (tân ngữ trực tiếp). 

Ví dụ: She gave him a gift. (Cô ấy tặng anh ấy một món quà.)

Chủ ngữ là “She,” động từ là “gave,” và có hai tân ngữ (objects) là “him” và “a gift.”

Cấu trúc 6: Subject + Verb + Object + Complement

Với câu trúc câu đơn này, câu vừa có tân ngữ (object) vừa có bổ ngữ (complement)

Ví dụ: He painted the wall blue. (Anh ấy đã sơn tường màu xanh.)

Chủ ngữ là “He,” động từ là “painted,” tân ngữ (object) là “the wall,” và bổ nghĩa (complement) là “blue.”

Cấu trúc 7: Subject + Verb + Object + Adverbial

Cấu trúc câu đơn này bao gồm ba thành phần chính: chủ ngữ, động từ và trạng ngữ. Trạng ngữ là thành phần giúp mô tả thêm về cách thức, thời gian, địa điểm hoặc mức độ của hành động.

Ví dụ: They cooked dinner in the kitchen. (Họ nấu bữa tối trong nhà bếp.)

Chủ ngữ là “They,” động từ là “cooked,” tân ngữ (object) là “dinner,” và phó từ (adverbial) là “in the kitchen.”

câu đơn trong tiếng anh
Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

Bài tập câu đơn trong tiếng Anh

Sắp xếp các câu sau thành câu đơn hoàn chỉnh.

1. fast/ The car/ drives/.

2. reads/ Mary/ books/ often/.

3. a big/ We/ picnic/ had/ yesterday/.

4. every morning/ exercises/ He/.

5. loves/ swimming/ She/ in the ocean/.

6. to school/ usually/ walks/ John/.

7. on the wall/ hangs/ a beautiful painting/.

8. barks/ loudly/ The dog/ at night/.

9. sings/ beautifully/ She/ songs/.

10. always/ my cat/ sleeps/ on the couch/.

Đáp án:

1. The car drives fast.

2. Mary often reads books.

3. We had a big picnic yesterday.

4. He exercises every morning.

5. She loves swimming in the ocean.

6. John usually walks to school.

7. A beautiful painting hangs on the wall.

8. The dog barks loudly at night.

9. She sings songs beautifully.

10. My cat always sleeps on the couch.

VUS – Cái nôi ươm mầm những tài năng Anh ngữ

Câu đơn trong tiếng Anh là một trong những điểm ngữ pháp cần lưu ý khi muốn nắm vững và phát triển Anh ngữ toàn diện. Việc nắm chắc từng cấu trúc câu, đặc điểm, cách dùng, dấu hiệu nhận biết,… sẽ giúp người học có một nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Từ đó nâng cao kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết vượt trội và tự tin chinh phục mọi cơ hội trong học tập và công việc.

VUS mang đến các khóa học dành cho mọi độ tuổi, mọi nhu cầu và mục đích khác nhau. Cụ thể: 

 • Khóa học Young Leaders – tiếng Anh THCS (từ 11 đến 15 tuổi) xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc và phát huy tiềm năng lãnh đạo cho học sinh cấp 2.
 • Luyện thi chuyên sâu, phát triển toàn diện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, bứt phá band điểm IELTS thần tốc cùng IELTS ExpressIELTS Expert
 • Tự tin giao tiếp ngoại ngữ lưu loát trong mọi tình huống, mang đến cơ hội mới và tiếp bước thành công cùng tiếng Anh giao tiếp iTalk.
 • Khơi dậy niềm đam mê, động lực học Anh ngữ, xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc từ con số 0 với Tiếng Anh cho người mất gốc English Hub.

Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao kỹ năng Anh ngữ toàn diện, các khóa học cung cấp các bộ kỹ năng mềm vượt trội nhằm giúp học viên phát triển tiềm năng, tự tin chinh phục mọi cơ hội trong học tập lẫn công việc.

 • Bộ kỹ năng học thuật: Tóm tắt (summary), viết lại (paraphrasing), đọc nhanh, đọc lướt nắm ý chính,… phục vụ cho việc học ở cấp bậc cao hơn như quốc tế, đại học, cao học. 
 • Bộ kỹ năng mềm thiết yếu: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Collaboration (Hợp tác), Creativity (Sáng tạo), Communication (Giao tiếp) và Computer Literacy (Công nghệ).

Kết hợp cùng nội dung học tập với đa dạng chủ đề thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Từ đó trau dồi và mở rộng vốn hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh. Ngân hàng đề thi Test Bank với đa dạng dạng bài từ cơ bản đến nâng cao (400 bài tập độc quyền đến từ NXB Cambridge và 160 bài tập online mở rộng do chính VUS biên soạn). 

Tích hợp các nền tảng công nghệ học tập hiện đại vào trong các khóa học như hệ sinh thái học tập V-HUB, trí tuệ nhân tạo thông minh AI,… Học viên có thể chủ động củng cố kiến thức đã học, thực hành làm bài tập, luyện phát âm và nâng cao kỹ năng Speaking hiệu quả.

câu đơn trong tiếng anh
Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

VUS – Môi trường học tập và phát triển Anh ngữ toàn diện

Hơn 70 cơ sở có mặt trên toàn quốc trên 18 tỉnh/thành phố lớn trên toàn quốc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… và 100% cơ sở đạt chứng nhận bởi NEAS. Sở hữu số học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhiều nhất trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… – hơn 180.918 em.

 • Đội ngũ hơn 2.700 giáo viên sở hữu trình độ chuyên môn cao với 100% có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL. 
 • Hơn 2.700.000 gia đình Việt tin chọn VUS là môi trường đáng để học tập và phát triển một cách toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.
 • VUS là đối tác của các NXB uy tín toàn cầu như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác chiến lược hạng mức PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council) vào năm 2023.
câu đơn trong tiếng anh
Câu đơn trong tiếng Anh (Simple Sentence): Công thức & cách dùng

Qua bài viết về câu đơn trong tiếng Anh, hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về điểm ngữ pháp này. Theo dõi website của VUS để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích khác liên quan đến tiếng Anh ngay nhé!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger