BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh Thiếu Niên

Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Cập nhật mới nhất ngày 14/10/2023

Câu bị động trong tiếng anh lớp 7 là một trong những ngữ pháp quan trọng trong chương trình học tiếng Anh THCS. Khi đã bắt đầu học các ngữ pháp từ dễ đến nâng cao thì sẽ đều bắt gặp các câu bị động. Dạng ngữ pháp này cũng thường xuyên xuất hiện trong những bài kiểm tra, bài thi. Vậy cách sử dụng cũng như lý thuyết về câu bị động trong tiếng Anh như thế nào? Cùng VUS theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mục lục

Câu bị động là gì và cách sử dụng câu bị động trong tiếng Anh lớp 7?

Khái niệm

Câu bị động (Passive Voice) là mẫu câu dùng để tập trung nhấn mạnh vào đối tượng chủ thể bị tác động bởi một hành động, thay vì người thực hiện hành động đó. Hiểu đơn giản, trong câu bị động, chủ ngữ sẽ không thực hiện hành động.

Ví dụ: 

 • The song was written by The ABC. (Bài hát được viết bởi The ABC)

→ Trong ví dụ này “bài hát” không thực hiện hành động của động từ “viết”. Hành động được thực hiện với bài hát. Bài hát là thứ được nhận hành động.

Cách sử dụng

Nhấn mạnh hành động

Câu bị động thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào hành động chứ không quá quan tâm đến người hoặc vật thực hiện hành động. 

Ví dụ:

 • A delicious meal was cooked. (Một bữa ăn ngon đã được nấu)

→ Trong ví dụ này người nói muốn truyền đạt và nhấn mạnh rằng một bữa ăn ngon đã được nấu sẵn và ai đã làm điều đó hay ai đã thực hiện hành động đó thì không quá quan trọng.

Thể hiện sự lịch sự, lịch thiệp hơn trong các tình huống

Câu bị động cũng thường được sử dụng để tạo ra sự lịch sự hơn trong các tình huống giao tiếp. Khi sử dụng câu bị động, chúng ta thường không cần chỉ rõ người hoặc vật thực hiện hành động, và điều này tạo ra một cách thức trao đổi ngôn ngữ có tính lịch sự, tôn trọng hơn.

Ví dụ:

 • A mistake was made. (Một sai lầm đã xảy ra)

→ Ở ví dụ này, người nói nhấn mạnh rằng đã có một sai lầm đã được gây ra ở đây và câu này không đề cập đến người gây ra lỗi, tạo ra sự lịch thiệp hơn khi giao tiếp. 

Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Cấu trúc của câu bị động trong tiếng anh lớp 7

Cấu trúc chung của câu bị động

Cấu trúc
S + be + V3/ed (+ by + O)

Trong đó:

 • S: Là chủ từ (chủ thể bị tác động)
 • Be: Động từ be được chia theo chủ ngữ và thì
 • V3/ed: Động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ
 • By + O: Được thực hiện bởi một ai đó (đối tượng thực hiện hành động)

Ví dụ:  The phonograph was invented by Thomas Edison. (Máy hát đĩa được được phát minh bởi Thomas Edison)

 • S: The phonograph
 • Be: was (được chia ở thì quá khứ đơn)
 • V3/ed: invent invented 
 • By + O: by Thomas Edison

Cấu trúc câu bị động ở một số thì

Thì  Chủ động Bị động
Thì hiện tại đơn

S+V(s/es) + O 

– She writes a cookery book.

→ (Cô ấy viết một quyến sách nấu ăn)

S+ is/am/are + V3/ed + (by + O)

– A cookery book is written by her.

→ (Một quyển sách nấu ăn được viết bởi cô ấy)

Thì hiện tại tiếp diễn

S+ is/am/are + V-ing + O

– They are playing soccer.

→ (Họ đang chơi bóng đá.)

S + is/am/are + being + V3/ed + (by + O)

– Soccer is being played by them. 

→ (Bóng đá đang được chơi bởi họ.)

Thì hiện tại hoàn thành

S+ have/ has + V3 + O

– Hung and Lan have finished their homework. 

→ (Hưng và Lan đã hoàn thành bài tập về nhà)

S + have/ has been + V3/ed + (by + O)

– Their homework has been finished by Hung and Lan. 

→ (Bài tập về nhà đã được hoàn thành bởi Hưng và Lan)

Thì quá khứ đơn

S + V2/ed + O

– He cooked dinner yesterday.

→ (Anh ấy nấu bữa tối hôm qua)

S + was/were + V3/ed + (by +O) 

– Dinner was cooked by him yesterday.

→ (Bữa tối đã được nấu bởi anh ấy hôm qua)

Thì quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

– We were watching a movie at 8 PM last night.

→ (Chúng tôi đang xem phim lúc 8 giờ tối qua)

S + was/were +being + V3/ed + (by + O)

– A movie was being watched by us at 8 PM last night.

→ (Một bộ phim đang được xem bởi chúng tôi lúc 8 giờ tối qua)

Thì tương lai đơn

S + will + V(nguyên thể) + O

– Hung and Lan will visit the museum tomorrow. 

→ (Hưng và Lan sẽ đến bảo tàng vào ngày mai)

S + will + be + V3/ed + (by O)

– The museum will be visited by Hung and Lan tomorrow. 

→ (Bảo tàng sẽ được ghé thăm bởi Hưng và Lan vào ngày mai)

Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn cách biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động

Để biến đổi các câu từ thể chủ động sang thể bị động, các em cần phải hiểu rõ kiến thức về câu bị động. Dạng bài tập này khá đơn giản vì bạn chỉ cần ghi nhớ công thức và sau đó áp dụng theo thì việc chuyển đổi câu từ chủ động sang bị động sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trường hợp câu chủ động có 1 tân ngữ

 • Bước 1: Xác định các thành phần trong câu chủ động như chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Xác định thì của câu chủ động và sử dụng thì tương ứng cho câu bị động.
 • Bước 2: Xác định tân ngữ và chủ ngữ mới. Trong câu bị động, chủ ngữ mới sẽ là tân ngữ của câu chủ động và tân ngữ mới sẽ là chủ ngữ của câu chủ động.
 • Bước 3: Chia động từ cho câu bị động, lưu ý khi chia động từ cần dựa vào chủ ngữ mới và thì của câu (đã xác định ở bước 1). Có thể thêm người thực hiện hành động (by + O) nếu có
 • Bước 4: Sau khi đã xác định được các thành phần mới, bước cuối cùng là bạn chỉ cần ghép các thành phần lại với nhau để trở thành một câu bị động hoàn chỉnh.

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Trường hợp có 2 tân ngữ trong câu chủ động

Bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi một câu chủ động có hai tân ngữ thành hai câu bị động tương ứng. Trong trường hợp này, mỗi tân ngữ trong câu chủ động sẽ trở thành chủ thể cho một câu bị động. Điều này thường giúp làm rõ ràng hơn về mỗi tân ngữ trong ngữ cảnh câu.

Ví dụ:

 • Câu chủ động: She gave him a book.
 • Câu bị động (tân ngữ 1 ở câu chủ động là chủ ngữ mới): He was given a book by her.
 • Câu bị động (tân ngữ 2 ở câu chủ động là chủ ngữ mới): A book was given to him by her.

Tuy nhiên, thông thường đối với trường hợp câu chủ động có 2 tân ngữ, người ta thường dùng tân ngữ gián tiếp làm chủ ngữ mới trong câu bị động.

Ví dụ: 

 • Câu chủ động: She gave him a book. (Trong câu “him ” là tân ngữ gián tiếp và “a book” có vai trò là tân ngữ trực tiếp)
 • Câu bị động: He was given a book by her.

Lưu ý:  Nếu người thực hiện hành động là một đại từ như “people” hoặc “someone” thì ta có thể bỏ nó đi để làm cho câu bị động trở nên đơn giản, dễ hiểu và ngắn gọn hơn.

Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Các dạng bài tập passive voice lớp 7 có đáp án 

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 1

Yêu cầu: Chia động từ để hoàn thành các câu với dạng bị động của thì hiện tại đơn

 1. That hall ________ (use) for concerts.
 2. Records ________  (not sell) here any more.
 3. Music ________ (download) from the Internet.
 4. English ________ (not speak) in France.
 5. Two thousand songs ________  (store) on my mp3 player.
 6. ________ (CDs / produce) in that building?
 7. The best chocolate ……………….(make) in Belgium.
 8. You ________ (invite) to my sister’s birthday party.
 9. I ________ (expect) to help with the housework.
 10. Rice ________ (grow) in India.
 11. Those doors________  (not lock) at night.
 12. Our cats ________  (not leave) outside at night.
 13. We ________  (not allow) to use our mobiles in class.
 14. Music ________ (not teach) at our school.

Đáp án:

1is used
2are not sold
3is downloaded
4is not spoken
5are stored
6Are CDs produced
7is made
8‘re / are invited
9‘m / am expected
10is grown
11aren’t / are not locked
12aren’t / are not left
13aren’t / are not allowed
14isn’t / is not taught

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 2

Yêu cầu: Viết lại câu sử dụng dạng bị động của thì hiện tại đơn

 1. They produce coffee in Brazil.

→ Coffee _____________________________

 1. They don’t allow children in this club.

→ Children  _____________________________

 1. They speak French in Belgium.

→ French  _____________________________

 1. They don’t lock these doors until ten.

→ These doors  _____________________________

 1. Where do they keep the animals?

→ Where __________ the animals__________ ?

 1.  When do they take the rubbish?

→ When _____________________________ ?

 1. How do they make paper?

→ How _____________________________?

 1. Which music festivals do they hold in your country?

→ Which  _____________________________?

Đáp án:

1Coffee is produced in Brazil.
2Children aren’t allowed in this club.
3French is spoken in Belgium.
4These doors aren’t locked until ten.
5Where are the animals kept?
6When is the rubbish taken?
7How is paper made?
8Which music festivals are held in your country?
Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 3

Yêu cầu: Hoàn thành đoạn văn bằng cách chia động từ ở dạng bị động quá khứ đơn 

When we were in London, we (1) ____ (take) to see Abbey Road Studios. We (2) ____ (not allow) to go inside the studios because it isn’t open to the public. We (3) _____ (show) the famous crossing on Abbey Road which (4) _____ (photograph) for the cover of a Beatles album. Most of the Beatles songs (5) _____ (record) there. We (6) _____  (tell) about the film score of Avatar which (7) _____  (mix) and recorded by an Abbey Road sound engineer. It (8) _____  (not record) at the Abbey Road Studios. The engineer, Simon Rhodes, (9) _____ (fly) to Los Angeles to do the work. As you know, Avatar (10) _____ (award) two Golden Globe Awards.

Đáp án:

1were taken
2weren’t allowed
3were shown
4was photographed
5were recorded
6were told
7was mixed
8wasn’t recorded
9was flown
10was flown

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 4

Yêu cầu: Hoàn thành các câu hỏi bằng cách chia động từ ở dạng bị động quá khứ đơn

 1. Did (they) take your passport?

→ ___________ your passport___________ ?

 1. Where did (the) take these photos?

→ Where ___________ these photos___________ ?

 1. When did (they) invent paper money?

→ When ___________ paper money___________ ?

 1. What did (they) steal from your bag?

→ What___________  from your bag?

 1. Where did (they) grow this tea?

→ Where ___________ tea ___________ ?

 1. How did (they) make these CDs?

→ How ___________ CDs___________ ?

Đáp án:

1Was … taken
2were … taken
3was … invented
4was stolen
5was … grown
6were … made

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 5

Yêu cầu: Xác định câu chủ động (A) hay câu bị động (P)

Ví dụ: Human was released in 2008.                    P

 1. Robbie Williams has made a cover version of it.
 2. It was voted the best song of 2008 by the magazine Rolling Stone.
 3. It reached number one in Norway.
 4. Music styles of the 1980s have influenced The Killers.
 5. Various animals are shown on the music video of Human.
12345
APAAP

Bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 7 – Dạng 6

Yêu cầu: Đặt các từ dưới đây theo đúng thứ tự

 1. satnavs / are / Phones / used as / sometimes
 2. Was / Bob Dylan? / Make you feel my love / first / by sung
 3. invented / The wheel / about 5,000 ago. / probably / was
 4. quickly / was / The suspect / arrested.
 5. the missing jewellery / ever / found? / Was

Đáp án:

1Phones are sometimes used as satnavs.
2Was Make you feel my love first sung by Bob Dylan?
3The wheel was probably invented about 5,000 years ago.
4The suspect was quickly arrested.
5Was the missing jewellery ever found?
Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Bài tập câu bị động trong tiếng anh – Dạng 7

Yêu cầu: Viết lại câu sử dụng dạng bị động đúng và bỏ các từ trong ngoặc

 1. (They) didn’t release this song in 2008.
 2. (They) wrote the lyrics three years ago.
 3. (They) record their albums at Abbey Road Studios.
 4. (They) used African drums for these songs.
 5. (They) create the unusual sound effects with a computer.

Đáp án:

1This song wasn’t released in 2008.
2The lyrics were written three years ago.
3Their albums are recorded at Abbey Road Studios.
4African drums were used for these songs.
5The unusual sound effects are created with a computer.

Bứt phá điểm số – Tự tin giao tiếp cùng Young Leaders

Khóa học Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu niên được VUS thiết kế độc quyền dành cho các bạn học sinh ở chương trình học tiếng Anh THCS, cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn tự tin giao tiếp, bứt phá điểm số tại các kỳ thi Anh ngữ.

 Khóa học cam kết về kết quả đầu ra của học viên 

 • Kiến thức: Học viên nắm vững kiến thức Anh ngữ (từ vựng, ngữ pháp), phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, sẵn sàng đáp ứng tốt chương trình học ở cấp THCS, không lo sợ các kỳ thi chuyển cấp.
 • Chứng chỉ: Với hệ thống bài tập được xây dựng chuẩn khung Cambridge sẽ giúp các bạn tự tin tham gia và chinh phục các cuộc thi học thuật quốc tế về tiếng Anh như KET, PET, IELTS,… Khóa học còn giúp học viên tự tin giao tiếp, khơi mở thế giới quan, tự tin và bản lĩnh nếu các em có nhu cầu du học và phát triển xa hơn.
 • Kỹ năng: Ngoài các kiến thức về tiếng Anh, các bạn còn được phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập sau này. Thông qua quá trình tham gia các dự án thực tế và đa dạng của VUS, các bạn được phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và kỹ năng sử dụng công nghệ đây là bộ kỹ năng rất cần thiết cho quá trình phát triển của các bạn cũng như giúp học viên sẵn sàng kết nối và hội nhập với thế giới trong tương lai.

Tiếp cận bộ giáo trình quốc tế nổi tiếng

Tham gia khóa học Young Leaders, các em còn có cơ hội tiếp xúc với bộ giáo trình tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Oxford Discover FuturesTime Zones, giúp các bạn học viên, khơi mở thế giới quan, mở rộng thêm sự hiểu biết về thế giới bên ngoài bằng tiếng Anh. 

 • Time Zones: Giáo trình khai thác những giá trị thực tế từ cuộc sống bên ngoài giúp học viên từng bước hiểu rõ về bản thân, về con người, về thế giới xung quanh thông qua việc sử dụng nhiều hình ảnh, video trực quan sinh động, những câu chuyện truyền cảm hứng cùng hoạt động khám phá và trải nghiệm. 
 • Oxford Discover Futures: Giáo trình sử dụng ngôn ngữ như các bài học luyện tập về kỹ năng, nhưng không chỉ tập trung vào 4 kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, nói, đọc, viết) mà hướng đến những giá trị toàn cầu với 4 kỹ năng sống thiết yếu cho thế hệ teen trong thế kỷ 21.

Hệ sinh thái học tập độc quyền

Bên cạnh đó, các bạn còn được tiếp cận với hệ sinh thái học tập độc quyền V-HUB giúp ôn luyện bài học mọi lúc mọi nơi, xây dựng tính chủ động trong học tập. Ứng dụng này cũng giúp phụ huynh theo dõi được quá trình học tập của con cũng như tiến độ làm bài của các em sau mỗi bài học.

Phương pháp học tập mới lạ, hiệu quả

Bằng phương pháp học tập chủ động tại VUS, học viên sẽ được khơi gợi sự tò mò và kích thích tư duy, từ đó thúc đẩy niềm đam mê Anh ngữ đối với các bạn trẻ, giúp việc học tiếng Anh không còn là nỗi đáng sợ như các bạn vẫn nghĩ. Young Leaders đã ngày càng thành công trong việc tạo ra hàng nghìn các bạn trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, say mê với tiếng Anh thông qua phương pháp học này.

Các hoạt động ngoại khóa tuyệt vời khi học cùng Young Leaders

Ngoài những đặc quyền và những lợi ích trên các bạn học viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như:

 • Lớp ôn thi học kỳ: Được thiết kế với sĩ số tinh gọn, tập trung cải thiện kỹ năng theo hướng cá nhân hóa cho từng học viên
 • Lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức: Cơ hội ôn luyện kiến thức Anh ngữ tại trường chính quy, giúp con tự tin đạt kết quả tốt hơn.
 • Sân chơi hấp dẫn dành cho học viên (V-challenge): Được mô phỏng theo cuộc thi Rung chuông vàng với 3 vòng thi gay cấn, các thí sinh sẽ được kiểm tra toàn diện kỹ năng và kiến thức với câu hỏi tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực, giúp học viên đánh giá năng lực và phát triển tối đa.
Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

VUS – Người bạn đồng hành cho sự thành công về Anh ngữ của học viên

Với gần 80 trung tâm đạt chứng nhận NEAS có mặt khắp cả nước, là trung tâm duy nhất trong khu vực đạt hạng mức Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh và hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment – VUS tự hào là hệ thống đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam.

Với những thành tựu xuất sắc trong ngành giáo dục, VUS đang là trung tâm có số lượng học viên đạt các chứng chỉ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) nhiều nhất lên đến 180.918 em và nhận được sự tin tưởng của hơn 2.700.000 gia đình trên cả nước.

Nhằm mang lại môi trường học tập chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng đầu ra cho các học viên hơn 2.700 giáo viên và trợ giảng tại VUS đảm bảo:

 • 100% giáo viên tại các cơ sở đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn và sàng lọc gắt gao về trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.
 • Tham gia và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn của VUS trong vòng 98 giờ.

Bên cạnh đó, 100% quản lý chất lượng giảng dạy cũng đảm bảo có bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong đào tạo ngôn ngữ Anh.

Với tâm huyết mang đến cho các em môi trường học tập ngôn ngữ đạt chuẩn quốc tế, VUS luôn không ngừng nỗ lực và phát triển để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, giúp trang bị cho các học viên những hành trang vững chắc và thiết yếu, từ đó mở ra những cánh cửa hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Câu bị động trong tiếng anh lớp 7
Lý thuyết ngữ pháp và bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 7

Trên đây là những kiến thức bài học về câu bị động trong tiếng anh lớp 7, kèm theo đó là các dạng bài tập có đáp án chi tiết. Việc thực hành các bài tập sau khi học lý thuyết giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc câu bị động và hiểu rõ cách áp dụng chúng trong các tình huống khác nhau. Hy vọng thông qua bài viết này, các em sẽ có nền tảng vững chắc hơn về Anh ngữ và sẵn sàng cho các bậc học cao hơn. Theo dõi VUS để cập nhật nhiều thông tin bổ ích về tiếng Anh mỗi ngày bạn nhé!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger