BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Bí quyết học tiếng Anh 5 Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

blog

Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 16/01/2024

Thì tương lai đơn là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh, vậy câu bị động tương lai đơn là câu như thế nào? Cấu trúc và cách dùng ra sao? Nếu chưa nắm cách dùng, hãy cùng VUS tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Ôn tập lý thuyết câu chủ động tương lai đơn

Câu bị động vốn được chuyển đổi và xây dựng dựa trên câu chủ động, vì vậy, để có thể học nhanh về câu bị động tương lai đơn, trước hết mời bạn cùng ôn lại các kiến thức về câu chủ động của thì tương lai đơn.

Cách dùng câu chủ động tương lai đơn

– Dùng để mô tả một hành động hoặc quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói, mang tính tự phát, không có kế hoạch chuẩn bị từ trước

Ví dụ: 

 • I will call her in 5 minutes to discuss the weekend plans. (Tôi sẽ gọi cho cô ấy sau 5 phút nữa để thảo luận về kế hoạch cuối tuần)
 • I will read this English book tomorrow. (Tôi sẽ đọc cuốn sách tiếng Anh này vào ngày mai)

– Dùng để mô tả một dự đoán không có căn cứ, cơ sở

Ví dụ: 

 • I think she will win the lottery. (Tôi nghĩ cô ấy sẽ trúng xổ số)
 • I think he will probably lose his keys again. (Tôi nghĩ có thể anh ấy sẽ lại làm mất chìa khóa lần nữa)

– Dùng để đưa ra một lời hứa, lời mời hoặc lời yêu cầu nào đó

Ví dụ:

 • Lan promises she will call me as soon as she gets home. (Lan hứa cô ấy sẽ gọi cho tôi ngay khi cô ấy về nhà)
 • Will you be my date for the dance? (Bạn có thể là “một nửa” của tôi trong buổi khiêu vũ không?)

– Thì tương lai đơn còn dùng để đưa ra một lời cảnh báo

Ví dụ: 

 • Be careful when you go hiking. There will be bears in the area. (Hãy cẩn thận khi bạn đi leo núi. Sẽ có gấu trong khu vực đó)
 • Be cautious with that dog. It will bite if provoked. (Hãy cẩn thận với con chó đó. Nó sẽ cắn nếu bị khiêu khích)

Cấu trúc câu chủ động tương lai đơn

Câu bị động phải luôn tuân thủ theo thì của câu chủ động. Vì vậy, hãy cùng ôn tập lại kiến thức về cấu trúc câu chủ động tương lai đơn để có thể có nền tảng lý thuyết vững chắc trước khi tìm hiểu về câu bị động của thì tương lai đơn.

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + will/shall + V-inf S + will/shall + not + V-inf

Lưu ý: will not = won’t
Will/Shall + S + V-inf ?

→ Yes, S + will.

→ No, S + won’t.
Ví dụ: We will visit our grandparents this weekend.

→ (Chúng tôi sẽ ghé thăm ông bà vào cuối tuần này)
Ví dụ: We will not visit our grandparents this weekend.

→ (Chúng tôi sẽ ghé thăm ông bà vào cuối tuần này)
Ví dụ: Will we visit our grandparents this weekend?

→ (Chúng ta sẽ đến thăm ông bà vào cuối tuần này chứ?)
Bị động tương lai đơn
Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Tìm hiểu về câu bị động tương lai đơn

Cách dùng câu bị động tương lai đơn

Câu bị động (Passive voice) là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh thường được sử dụng khi chúng ta muốn tập trung nhấn mạnh vào đối tượng bị tác động thay vì người thực hiện hành động. Cách dùng câu bị động tương lai đơn cũng sẽ tương tự như cách dùng của câu chủ động tương lai đơn.

Ví dụ về sự khác nhau giữa câu chủ động và bị động tương lai đơn:

 • Active voice: The chef will cook a delicious meal tonight. (Đầu bếp sẽ nấu một bữa ăn ngon tối nay)
 • Passive voice: A delicious meal will be cooked by the chef tonight. (Một bữa ăn ngon sẽ được đầu bếp nấu tối nay)

Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

Cấu trúc câu bị động tương lai đơn

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn
S + will + be + V3/ed + (by O) S + will not + be + V3/ed + (by O) Will + S + be + V3/ed + (by O)?
Ví dụ: The new stadium will be completed by the construction crew next year.

→ (Sân vận động mới sẽ được hoàn thành bởi đội ngũ xây dựng vào năm tới)
Ví dụ: The endangered species will not be hunted by the local population.

→ (Các loài có nguy cơ tuyệt chủng sẽ không bị người dân địa phương săn bắt)
Ví dụ: Will the project be completed on time?

→ (Dự án sẽ hoàn thành đúng thời hạn phải không?)
Bị động tương lai đơn
Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Bài tập thực hành về câu bị động tương lai đơn

Bài tập 1: Chuyển các câu sau dạng câu bị động

 1. My boyfriend will drive my father home.
 2. We will not park cars outside the restaurant.
 3. The bus will take you back to the office on time.
 4. Will your manager cancel the training course?
 5. Nam will answer the teacher’s questions.
 6. My father won’t print invitations.
 7. My family will play volleyball in the park.
 8. Will he open the meeting?
 9. The mayor will not close the school.
 10. The female doctor will examine the emergency patient.

Đáp án: 

1My father will be driven by my boyfriend
2Cars will be park outside the restaurant
3I will be taken back to the office on time by the bus
4Will the training course be canceled by your manager?
5The teacher’s questions will be answered
6Invitations will not be printed
7Volleyball will be played by my family in the park
8Will the meeting be opened?
9The school will not be closed by the mayor
10The emergency patient will be examined by the female doctor

Bài tập 2: Chuyển các câu bị động sau sang câu chủ động

 1. The book will be read by me tomorrow.
 2. The concert tickets will be purchased by her.
 3. The marketing project will be completed by the team next week.
 4. The message will be sent by John.
 5. The birthday cake will be baked by my mother.
 6. The report will be written by the manager.
 7. The ABC movie will be directed by a famous filmmaker.
 8. The dishes will be washed by the restaurant staff.
 9. The room will be cleaned by the hotel staff.
 10. The letter will be typed by a professional typist.

Đáp án: 

1I will read the book tomorrow.
2She will purchase the concert tickets.
3The team will complete the marketing project next week.
4John will send the message.
5My mother will bake the birthday cake.
6The manager will write the report.
7A famous filmmaker will direct the ABC movie.
8The restaurant staff will wash the dishes.
9The hotel staff will clean the room.
10A professional typist will type the letter.

Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc theo đúng dạng

 1. The new software _______________ (install) on your computer tomorrow.
 2. The report _______________ (submit) to the manager by the end of the week.
 3. The concert tickets _______________ (sell) online starting next Monday.
 4. The important message _______________ (deliver) to you later today.
 5. The missing keys _______________ (find) by someone soon, I hope.
 6. The cake _______________ (bake) by my grandmother for the party.
 7. The project _______________ (complete) by the team in a few days.
 8. The broken window _______________ (fix) by the maintenance crew next week.
 9. The confidential documents _______________ (not share) with anyone.
 10. The winning lottery numbers _______________ (announce) on TV tomorrow night.

Đáp án: 

1will be installed
2will be submitted
3will be sold
4will be delivered 
5will be found
6will be baked
7will be completed 
8will be fixed
9will not be shared
10will be announced

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng

1. The cake ____ by Mary for the party.

a) will be baked

b) will baked

c) will baking

2. The concert ____ at 8 PM tomorrow.

a) will start

b) will started

c) will starting

3. The report ____ to the manager by the end of the week.

a) will submit

b) will submitted

c) will be submitted

4. The car ____ by the mechanic on Monday.

a) will fix

b) will fixed

c) will be fixed

5. The room ____ by the hotel staff every day.

a) will clean

b) will cleaned

c) will be cleaned

6. She ____ to Paris next summer.

a) will be went

b) will go

c) will be go

7. They ____ a new house next year.

a) will buy 

b) will be bought 

c) buy


8. The book ____ by me tomorrow.

a) will be read

b) will readed

c) will read

9. The winning lottery numbers ____ on TV tomorrow night.

a) will announce

b) will be announced

c) will announced

10. The party ____ by them on Friday night.

a) will organize

b) will organized

c) will be organized

Đáp án: 

12345678910
aacccbaabc
Bị động tương lai đơn
Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc, nắm bắt mọi cơ hội cùng VUS

Ngoài kiến thức và bài tập câu bị động ở thì tương lai đơn, trong Anh ngữ còn có rất nhiều lý thuyết về các liên từ, thì, giới từ,… phức tạp khác. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc củng cố nền tảng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, hãy tham khảo ngay 4 khóa học độc quyền được VUS thiết kế phù hợp với nhu cầu học tập ở mọi lứa tuổi: 

 • Anh ngữ thiếu niên Young Leaders (11 – 15 tuổi) tiếng Anh THCS: Khóa học giúp xây dựng nền tảng ngữ pháp tiếng Anh vững chắc cho học sinh THCS, sẵn sàng cho các kỳ thi chuyển cấp, du học và xa hơn nữa là các kỳ thi học thuật quốc tế.
 • IELTS ExpressIELTS Expert: Giúp học viên ôn luyện IELTS cấp tốc, tập trung vào rèn luyện từng kỹ năng làm bài với những chiến thuật thi cụ thể, giúp bứt phá band điểm thành công.
 • English Hub tiếng Anh cho người mất gốc: Giúp học viên lấy lại những kiến thức Anh ngữ đã mất, trải nghiệm lớp học sinh động thông qua các hoạt động làm vlogger, Tik Tok, thiết kế hình ảnh, quay dựng video,… 
 • Khóa học iTalk tiếng Anh giao tiếp: Học viên được nâng cao kỹ năng giao tiếp mà không phải lo lắng về công việc hay lịch trình bận rộn. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc sẵn sàng cho hành trình thăng tiến trong sự nghiệp.
Bị động tương lai đơn
Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS là hệ thống giảng dạy Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam được tổ chức NEAS chứng nhận chất lượng đào tạo và dịch vụ chuẩn quốc tế trong 6 năm liền. Cùng với đó là những thành tích đáng tự hào như:

 • Gần 30 năm trong ngành giảng dạy và đào tạo Anh ngữ, nhận được sự tin tưởng của 2.7 triệu gia đình Việt Nam. 
 • Mở rộng hơn 80 cơ sở trên toàn quốc. 
 • Xuất sắc tiếp tục thiết lập lập kỷ lục trong ngành giáo dục tại Việt Nam với số lượng 185.107 học viên đạt các chứng chỉ quốc tế nhiều nhất từ trước đến nay.
 • Quy tụ hơn 2.700 giảng viên và trợ giảng có trình độ chuyên môn cao nhiều nhất tại Việt Nam. 
 • 100% giáo viên tại các cơ sở đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm đào tạo và luyện thi Cambridge English đạt chứng nhận VÀNG trong khu vực của Cambridge University Press & Assessment.
Bị động tương lai đơn
Bị động tương lai đơn: Công thức và bài tập kèm đáp án chi tiết

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ và nắm vững lý thuyết của câu bị động tương lai đơn. Để có thể thành thạo hơn trong phần ngữ pháp này, các bạn hãy ôn luyện và làm bài tập thật thường xuyên nhé! Theo dõi VUS để nhanh chóng cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về ngữ pháp tiếng Anh mỗi ngày.

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger