BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

Tiếng Anh Thiếu Niên

Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 04/12/2023

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 là một trong những dạng bài tập quan trọng, vì tính từ sở hữu đóng vai trò giúp câu trở nên hoàn chỉnh và rõ nghĩa hơn. Hiểu được điều đó, VUS đã tổng hợp toàn bộ tài liệu về tính từ sở hữu bao gồm lý thuyết và bài tập được trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây.

Ôn tập các lý thuyết trọng tâm trước khi làm bài tập về tính từ sở hữu lớp 6

Ôn tập lý thuyết chắc chắn là cơ sở cho việc hiểu và áp dụng đúng các quy tắc để giải quyết các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 từ cơ bản cho đến nâng cao.

Những tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Tính từ sở hữu (Possessive Adjective) là loại từ dùng để chỉ sự sở hữu. Tính từ sở hữu thường đứng trước danh từ nhằm giúp người đọc và người nghe hiểu được danh từ đó đang thuộc về một vật hay một người nào đó. 

Trong tiếng Anh, tính từ sở hữu sẽ thay đổi dựa trên người sở hữu (đại từ nhân xưng). Vì thế, tính từ sở hữu sẽ được phân chia thành từng loại tương ứng, được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây:

Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Ví dụ
I
(Tôi)
My
(Của tôi)
This is my car.
(Đây là xe của tôi)
We
(Chúng tôi, chúng ta)
Our
(Của chúng ta)
Our teacher is very friendly.
(Giáo viên của chúng tôi rất thân thiện)
You
(Bạn)
Your
(Của bạn)
I like your hat.
(Tôi thích cái nón của bạn)
They
(Họ, bọn họ)
Their
(Của họ)
The children are playing with their friends.
(Những đứa trẻ đang chơi với bạn bè của chúng)
He
(Anh ấy)
His
(Của anh ấy)
His sister is a bank clerk.
(Chị gái của anh ấy là nhân viên ngân hàng)
She
(Cô ấy)
Her
(Của cô ấy)
Her English book is on the table.
(Cuốn sách tiếng Anh của cô ấy đang ở trên bàn)
It
(Nó)
Its
(Của nó)
The dog loves to chase its tail.
(Con chó thích đuổi theo đuôi của nó)

Một vài lưu ý cần nắm khi sử dụng tính từ sở hữu

Lưu ý 1: Tính từ sở hữu thay đổi theo đại từ nhân xưng và không thay đổi theo danh từ số ít hay số nhiều

Tính từ sở hữu chỉ thay đổi dựa theo đại từ nhân xưng và sẽ không thay đổi hay bị ảnh hưởng bởi các danh từ số ít hay số nhiều

Ví dụ:

 • His cat is very cute. (Con mèo của anh ấy rất dễ thương)
 • His cats are very cute. (Các con mèo của anh ấy rất dễ thương)

Qua ví dụ trên có thể thấy danh từ “cat” dù ở số ít hay số nhiều thì cũng không gây ảnh hưởng và gây ra sự thay đổi đối với tính từ sở hữu.

Lưu ý 2: Không nhầm lẫn giữa các cách viết

Trên thực tế, có rất nhiều từ có cách viết tương tự nhau gây nên những sự nhầm lẫn khi sử dụng trong văn viết tiếng Anh. Dưới đây là các lỗi viết nhầm thường gặp về tính từ sở hữu mà học sinh cần phải tránh:

 • Lỗi viết nhầm giữa “It’s” và “Its” (Cách viết đúng về tính từ sở hữu là “Its”)
 • Lỗi viết nhầm giữa “Your” và “You’re” (Cách viết đúng về tính từ sở hữu là “Your”)
 • Lỗi viết nhầm giữa “There”, “They’re” và “Their” (Cách viết đúng về tính từ sở hữu là “Their”)

Lưu ý 3: Tuyệt đối không viết “his/her”

Trong một vài trường hợp khi không xác định được giới tính của người sở hữu, nhiều người đã áp dụng cách viết “his/her”. Tuy nhiên, đây là cách viết hoàn toàn sai trong tiếng Anh và tuyệt đối không nên sử dụng.

Ví dụ:

 • Each owner is responsible for his/her pet

→ Each owner is responsible for their pet (Mỗi người phải có trách nhiệm với thú cưng của mình)

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6
Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

Tổng hợp các câu bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là các dạng bài tập tính từ sở hữu từ cơ bản đến nâng cao có kèm đáp án dành cho học sinh lớp 6 được VUS tổng hợp và đăng tải. Hy vọng thông qua những câu bài tập này, học sinh sẽ được củng cố kiến thức về tính từ sở hữu.

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 – Dạng 1

Yêu cầu: Hãy chọn đáp án đúng

1. Julie is _____ auntie.

a. I

b. my

2. This is _____ house.

a. our

b. we

3. _____ name’s Toby.

a. He’s

b. His

4. _____ grandfather is 70.

a. Their

b. There

5. This is _____ mobile.

a. the your

b. your

6. What’s _____ name?

a. she’s

b. her

Đáp án:

123456
bababb

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 – Dạng 2

Yêu cầu: Viết đúng tính từ sở hữu

 1. (you) This is _________ pen.
 2. (we) _________ parents are from Britain.
 3. (they) These are _________ bags.
 4. (I) _________ name’s Peter.
 5. (you) Is this _________ teacher?
 6. (they) _________ mother is from London.

Đáp án:

1your
2our 
3their 
4my 
5your 
6their 

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 – Dạng 3

Yêu cầu: Hãy chọn đáp án đúng

 1.  ______ name is John. And my ______ is Johnson.

A) Your / surname 

B) My / surname

C) I / surname 

D) I / name

 1. ______ name is Apple. ______ Ann Apple.

A) His / She 

B) His / He’s 

C) Her / She’s 

D) His / His

 1. This ______ my friend. ______ name’s Richard.

A) are / His 

B) is / My 

C) is / His 

D) his / His

 1. “What is ______ name?” “My name’s Carlos.”

A) his 

B) her 

C) your 

D) my

 1. This is my sister. ______ name is Laura.

A) His 

B) My 

C) Her 

D) Its

 1. I have ______ brother. ______ name is David

A) an / His 

B) a / Her 

C) a / His 

D) * / His

Đáp án:

123456
BCCCCC
Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6
Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 – Dạng 4

Yêu cầu: Điền các tính từ sở hữu vào chỗ trống

 1. Where is _______ classroom? We can’t find it.
 2. Susan, is that _______ pen on the table?
 3. A: What is _______ name? B: My name is Thomas.
 4. I think this is _______ book. She dropped it on the floor.
 5.  _______ names are Kevin and Stewart. They are my friends.
 6. He forgot to write _______ name on the test!
 7. A: What is your phone number? B: _______ phone number is 555-9826.
 8. Did the cat eat all of _______ food?
 9. The children are crying because they can’t find _______ toys.
 10.  Mariam and Jennifer like _______ new teacher.
 11. I really like my new home, especially _______ location.
 12. This is a picture of my friend. He is _______ best friend.
 13. Do you think your father likes _______birthday present?
 14. We still have twenty more minutes before _______ class begins.
 15. Brazil is located in South America. _______ capital city is Rio de Janeiro.
 16. When did Mr. and Mrs. Smith buy _______ new television?
 17. Oh no! I can’t find _______ keys! Where are they?
 18. A: Where is _______ brother? B: My brother is at school.

Đáp án:

1our
2your
3your
4her
5their
6his
7my
8its
9their
10their
11its
12my
13his
14our
15its
16their
17my
18your

Hành trình chinh phục Anh ngữ thành công cùng Young Leaders

Lớp 6 là giai đoạn mà các em bắt đầu tiếp cận với chương trình học tiếng Anh THCS với rất nhiều kiến thức mới cùng những cấu trúc ngữ pháp phức tạp và dày đặc. Trong giai đoạn này, nếu không có phương pháp học phù hợp và sự chỉ dẫn đúng cách, khả năng học tập và thành tích của các em sẽ bị gián đoạn và sa sút đáng kể.

Thấu hiểu được đặc điểm tâm lý và áp lực học tập của các em, VUS đã cho ra đời khóa học Anh ngữ thiếu niên Young Leaders, tiếng Anh THCS dành cho học viên có độ tuổi từ 11 – 15 tuổi. 

Chân dung học viên sau khi tham gia Young Leaders 

 • Sử dụng Anh ngữ vững vàng
 • Tăng cường khả năng thích ứng và biết tận dụng, nắm bắt các cơ hội
 • Học tập với niềm yêu thích và chủ động
 • Am tường công nghệ và sử dụng một cách có hiệu quả
 • Yêu thích khám phá và sáng tạo
 • Hiểu và tự tin về chính mình
 • Tích cực kết nối và hòa nhập văn hóa

Mục tiêu mà khóa học mang lại cho học viên

 • Trang bị kiến thức Anh ngữ và phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Nắm vững kiến thức ngữ pháp tại trường chính quy, phát triển từ vựng và cải thiện phát âm.
 • Xây dựng đa dạng các dự án học tập và các hoạt động đội nhóm, từ đó giúp các em phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình học tập.
 • Sẵn sàng chinh phục các kỳ thi Cambridge KET, PET và tiếng Anh học thuật để chuẩn bị cho các lớp luyện thi IELTS về sau.
 • Cung cấp bài học đa dạng qua các các video và hình ảnh trải nghiệm thực tế, mở rộng sự hiểu biết của các em về thế giới quan bên ngoài, từ đó tăng niềm yêu thích học tập Anh ngữ lâu dài.

Khung chương trình học và chuẩn đầu ra

Khi đăng ký tham gia khóa học, học viên sẽ được kiểm tra trình độ và sắp xếp vào các lớp tương ứng với năng lực. Chương trình học bao gồm 3 cấp độ gồm 18 cấp lớp như sau:

 • Pre Young (3 cấp lớp): Trang bị cho học viên từ vựng và cấu trúc ngữ pháp căn bản, giúp học viên  tự tin đáp ứng chương trình học tiếng Anh ở bậc THCS. Đây cũng là bước đầu rèn luyện và phát triển 4 kỹ năng Anh ngữ cho học viên.
 • Young Connecting (9 cấp lớp): Với các chủ đề gần gũi, thường gặp trong cuộc sống như gia đình, trường học, khu vui chơi, mua sắm, du lịch,…học viên có thể nghe đàm thoại khoảng 4 – 5 phút, nói ở tốc độ vừa phải, đọc bài văn khoảng 250 từ và viết được các đoạn có dung lượng khoảng 80- 100 từ. 
 • Young Shining (6 cấp lớp): Học viên được tiếp xúc với các chủ đề rộng lớn hơn liên quan đến môi trường sống, văn hóa, âm nhạc, đất nước con người,… Qua đó, học viên có thể nghe đàm thoại khoảng 7 – 8 phút, giao tiếp tự tin, đọc bài văn khoảng 400 từ và viết một đoạn với dung lượng khoảng 130-160 từ.
Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6
Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

VUS – Hệ thống Anh ngữ được công nhận đạt chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế bởi NEAS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS tự hào là hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế bởi NEAS trong 6 năm liền. Vinh dự trở thành đối tác chiến lược hạng mức Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh và trở thành đối tác duy nhất trong khu vực đạt hạng mức cao nhất – Hạng mức Vàng của Cambridge University Press & Assessment. 

Những giá trị trên giúp VUS tiếp tục giữ vững vị thế và uy tín về một thương hiệu đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam nhận được sự tin chọn của hơn 2.700.000 gia đình trên khắp cả nước. Ngoài ra, VUS còn liên tiếp đạt thêm nhiều thành tích đáng tự hào trong lĩnh vực giảng dạy Anh ngữ:

 • Là trung tâm có số lượng học viên đạt các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất lên đến 183.118 em học viên.
 • Thành công chào đón gần 80 cơ sở trên toàn quốc.
 • Hơn 2.700 giáo viên và trợ giảng có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề quy tụ tại VUS
 • 100% cơ sở đều đạt chứng nhận chất lượng giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế từ NEAS.
 • 100% giáo viên đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Với hệ sinh thái học tập độc đáo, VUS đã đi đầu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech). Ứng dụng độc quyền V-HUB tích hợp với công nghệ luyện phát âm chuẩn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Bài tập về tính từ sở hữu lớp 6
Các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 có kèm đáp án chi tiết

Bài viết trên đây là tổng hợp toàn bộ các lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập về tính từ sở hữu lớp 6 bám sát với chương trình học. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức, tăng khả năng tư duy và kỹ năng giải bài tập. Theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều chủ điểm ngữ pháp hay mỗi ngày.

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger