BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Tiếng Anh Thiếu Niên

70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 23/01/2024

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 là dạng bài tương đối khó trong tiếng Anh. Để chinh phục dạng bài này, học sinh cần nắm vững ngữ pháp và luyện tập thường xuyên. Vì vậy, hãy cùng VUS  thực hành ngay 70 bài tập sắp xếp câu tiếng Anh có đáp án trong bài viết dưới đây các em nhé!

Hướng dẫn cách làm bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6

Bước 1: Nắm vững kiến ​​thức ngữ pháp tiếng Anh về từ loại, các thì và trật tự của từ trong câu. 

 • Về các loại từ: Nắm vững ý nghĩa, cách sử dụng và sự khác biệt của 9 loại từ thông dụng trong tiếng Anh (Danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ, từ hạn định, đại từ và thán từ).
 • Về trật tự từ trong câu: Chủ ngữ, động từ và tân ngữ (S + V + O) là những thành phần cơ bản của câu trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu trong câu có tính từ, trạng từ,… thì bạn cần học thêm cũng như cần phải biết vị trí đứng của các từ loại này trong câu để sắp xếp sao cho phù hợp.
 • Về các thì: Cần nắm vững cấu trúc của thì và dấu hiệu nhận biết vì khi thực hành bài tập, các bạn chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu nhận biết của thì trong câu thì việc sắp xếp trật tự từ sẽ trở nên chính xác và nhanh chóng hơn. Ngoài ra có một số bài tập yêu cầu sử dụng thì để sắp xếp câu thì việc bạn đã thuộc lòng các thì sẽ là một lợi thế giúp bạn tự tin hơn khi giải quyết dạng bài này.

Bước 2: Hiểu sơ lược về ý nghĩa của câu

Sau khi đã nắm vững kiến thức ngữ pháp thì hãy bắt đầu chuyển sang luyện tập bước quan trọng nhất đó là phân tích và hiểu ngắn khái quát về ý nghĩa của câu. Việc hiểu ý nghĩa tổng quan sẽ giúp bạn sắp xếp các câu một cách chính xác, dễ dàng hơn.

 • Ví dụ câu: “buy / something beautiful / will / I / for myself” → Ta sẽ hiểu được nghĩa tổng quan là “Tôi sẽ mua cái gì đó xinh đẹp cho bản thân”, từ đó giúp quá trình sắp xếp câu trở nên đơn giản hơn.

Bước 3: Sắp xếp các từ hoặc cụm từ chính có nghĩa trước, sau đó mới chèn giới từ và các cụm từ liên quan

Sau khi hoàn thành bước 1 và 2, tiếp tục đến phần sắp xếp các từ trong câu. Để thực hiện đúng các bài tập sắp xếp câu tiếng Anh, trước tiên chúng ta nên lựa chọn những từ, cụm từ có nghĩa để sắp xếp, sau đó mới chèn những từ liên quan vào như giới từ, liên từ, trạng từ,…

Bước 4: Kiểm tra ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong, sắc thái của câu

Bước cuối cùng cũng là bước không thể thiếu trong quá trình làm bài tập sắp xếp câu tiếng Anh, đó là kiểm tra cẩn thận các câu về ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong và giọng điệu để đảm bảo câu bạn đã sắp xếp là đúng.

Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6
70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Tổng hợp trọn bộ các Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 hay, có đáp án

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. Soccer / she / likes 
 2. My / school / big / is 
 3. They / the / to / park / went 
 4. He / homework / doing / is
 5. I / music / love
 6. She / school / every day / goes to
 7. They / a / new / car / bought
 8. In / winter / we / go / skiing / often
 9. I / like / books / comedy / reading
 10. My / has / a / big / garden / house

Đáp án:

1She likes soccer.
2My school is big.
3They went to the park.
4He is doing homework.
5I love music.
6She goes to school every day.
7They bought a new car.
8In winter, we often go skiing.
9I like reading comedy books.
10My house has a big garden.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6: Sắp xếp các từ để tạo câu hỏi

 1. you / go / to / yesterday / the store
 2. she / is / her birthday / when
 3. they / what / now / doing / are
 4. do / like / you / soccer / playing
 5. is / your / what / favorite / subject
 6. the / is / what / today / weather?
 7. you / your / do / What / in / free time?
 8. do / weekend / you / did / last / What?
 9. your / color / favorite / is / What?
 10. summer / this / are / What / you / doing?

Đáp án:

1Did you go to the store yesterday?
2When is her birthday?
3What are they doing now?
4Do you like playing soccer?
5What is your favorite subject?
6What is the weather today?
7What do you do in your free time?
8What did you do last weekend?
9What is your favorite color?
10What are you doing this summer?

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các câu để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh

My Summer Vacation

 1. We went to the beach and built sandcastles.
 2. Last summer, my family and I went on a fantastic vacation.
 3. We also went hiking in the mountains and enjoyed the beautiful scenery.
 4. During our vacation, we stayed in a cozy cabin in the woods.
 5. In the evenings, we sat around the campfire and relax.
 6. I had a great time and can’t wait for our next summer adventure.

Đáp án:

My Summer Vacation
2. Last summer, my family and I went on a fantastic vacation.
4. During our vacation, we stayed in a cozy cabin in the woods.
3. We also went hiking in the mountains and enjoyed the beautiful scenery.
1. We went to the beach and built sandcastles.
5. In the evenings, we sat around the campfire and relax.
6. I had a great time and can’t wait for our next summer adventure.
Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6
70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

 1. Why / crying / she / is?
 2. you / What / your / do / weekends / on?
 3. are / How / you / old?
 4. When / your / birthday / is?
 5. Who / best / your / is / friend?
 6. What / for / do / breakfast / you / usually / eat?
 7. Where / you / live / do?
 8. you / How / feel / today / do?
 9. What / like / your / does / sister?
 10. have / How / a / many / brother / you / do?

Xây dựng kiến thức Anh ngữ vững chắc cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội tạo nên nhà lãnh đạo trẻ tương lai tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

1Why is she crying?
2What do you do on weekends?
3How old are you?
4When is your birthday?
5Who is your best friend?
6What do you usually eat for breakfast?
7Where do you live?
8How do you feel today?
9What does your sister like?
10How many brothers do you have?

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu phủ định

 1. doesn’t / She / like / vegetables. 
 2. didn’t / to the zoo / Nam and Lan / go / last Sunday. 
 3. French / not / speak / He / does. 
 4. swim / can’t / My brother. 
 5. their homework / finished / haven’t / They. 
 6. enjoy / I / waking up / early / in the morning / don’t. 
 7. at home / My parents / aren’t / right now. 
 8. didn’t / have / any / ice cream / at the party / She.
 9. go / the park / cannot / It’s raining / because / to / We. 
 10. bathed / My cat / like / being / doesn’t.

Đáp án:

1She doesn’t like vegetables.
2Nam and Lan didn’t go to the zoo last Sunday.
3He does not speak French.
4My brother can’t swim.
5They haven’t finished their homework.
6I don’t enjoy waking up early in the morning.
7My parents aren’t at home right now.
8She didn’t have any ice cream at the party.
9We cannot go to the park because it’s raining.
10My cat doesn’t like being bathed.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu về tương lai

 1. visit / I / grandmother / my / will / tomorrow.
 2. They / watch / the new movie / this weekend.
 3. travel / We / to Europe / next summer.
 4. She / learn / how to play the guitar / in the future.
 5. go / We / on a vacation / in two weeks.
 6. not / attend / the / conference / Lan / next month / will.
 7. party / our / have / we / the / on / beach / will.
 8. I / an / book / interesting / read / tonight / will.
 9. to / the / new / they / York / will / city / next year / move.
 10. class / in / his / will / he / be / the / afternoon / math / studying.

Đáp án:

1I will visit my grandmother tomorrow.
2They will watch the new movie this weekend.
3We will travel to Europe next summer.
4She will learn how to play the guitar in the future.
5We will go on a vacation in two weeks.
6Lan will not attend the conference next month.
7We will have a party on the beach.
8I will read an interesting book tonight.
9They will move to the new city of New York next year.
10He will be studying math in his class in the afternoon.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu ở thì hiện tại tiếp diễn

 1. playing / children / are / in the garden.
 2. writing / she / a letter / is.
 3. the students / listening / to the teacher / are.
 4. making / dinner / I / am.
 5. in the pool / are / swimming / Linda and Peter.
 6. watching / are / TV / we.
 7. studying / he / in his room / is.
 8. running / they / in the park / are.
 9. listening / music / to / we / are.
 10. cooking / Lam / in the kitchen / is.

Đáp án:

1The children are playing in the garden.
2She is writing a letter.
3The students are listening to the teacher.
4I am making dinner.
5Linda and Peter are swimming in the pool.
6We are watching TV.
7He is studying in his room.
8They are running in the park.
9We are listening to music.
10Lam is cooking in the kitchen.
Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6
70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Young Leaders: Kết nối với tiếng Anh, kết nối với thế giới

Để đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của con em mình trong tương lai, quý phụ huynh nên đầu tư Anh ngữ cho các em ngay từ bây giờ. Khóa học tiếng Anh THCS Young Leaders là khoá học dành riêng cho học viên có độ tuổi từ 11 – 15 tuổi, giúp cung cấp kiến thức tiếng Anh và khơi mở tương lai tươi sáng cho học viên.

Chất lượng học viên sau quá trình đào tạo

 • Kiến thức: Học viên hiểu rõ kiến thức Anh ngữ (bao gồm từ vựng và ngữ pháp), phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình học THCS, tự tin đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp và chuẩn bị tốt cho quá trình du học.
 • Chứng chỉ: Với hệ thống bài tập được xây dựng chuẩn khung Cambridge sẽ giúp các em tự tin tham gia và chinh phục các chứng chỉ quốc tế như KET, PET, IELTS,… Khóa học còn giúp học viên tự tin giao tiếp, khơi mở thế giới quan, tự tin và bản lĩnh trong quá trình hội nhập và kết nối với thế giới.
 • Kỹ năng: Ngoài các kiến thức về tiếng Anh, các em còn được phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết, làm hành trang cho quá trình học tập sau này. Thông qua việc tham gia các dự án thực tế và đa dạng của VUS, các em được đúc kết và phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập như:
  • Kỹ năng tư duy phản biện
  • Kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng hợp tác 
  • Kỹ năng sử dụng công nghệ

Môi trường học tập và cơ sở vật chất hiện đại, hiệu quả

Môi trường học và cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đến chất lượng kết quả học tập của học viên. Nhận thức về điều này, khóa học Young Leaders đã không ngừng cải tiến và nâng cấp nhằm xây dựng một môi trường học tập chuẩn quốc tế dành cho các em.

 • Giáo trình: Bộ giáo trình tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Oxford Discover Futures và Time Zones, giúp học viên khơi mở thế giới quan, tăng hiểu biết về cuộc sống bên ngoài bằng tiếng Anh. 
 • Giáo viên: Với sĩ số tinh gọn, mỗi lớp học, các em sẽ được tối đa hóa thời gian học tập cùng với giáo viên bản xứ, được theo dõi và hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình. Bên cạnh đó, còn có trợ giảng giúp việc giảng dạy và chăm sóc học viên được chu đáo, sâu sát đến từng em.
 • Phương pháp học: Với phương pháp học chủ động giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá, các em tự rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu nhớ lâu và ứng dụng hiệu quả.
 • Hệ sinh thái học tập V-HUB: Đây là ứng dụng độc quyền chỉ có tại VUS, xây dựng hệ thống bài tập trước và sau mỗi buổi học, giúp học viên thuận tiện luyện tập ở bất cứ đâu. Ngoài ra, V-HUB còn là cổng kết nối giữa nhà trường với phụ huynh giúp phụ huynh theo dõi được tiến độ và kết quả học tập của con em.
Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6
70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

VUS: Khơi mở tri thức, khơi mở tương lai

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, VUS đã nhận được sự tin tưởng của 2,7 triệu gia đình Việt Nam, với hơn 280.000 lượt đăng ký mỗi năm. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã phát triển rộng khắp và đã thành lập được hơn 80 cơ sở tại 22+ tỉnh, thành trên cả nước. 

Bằng những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, VUS đã trở thành hệ thống giáo dục hàng đầu và giành được nhiều giải thưởng quan trọng:

 • Là hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam – 185.107 học viên. 
 • Là hệ thống giáo dục duy nhất tại Việt Nam có 100% cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn toàn cầu trong 6 năm liên tiếp, được công nhận bởi NEAS.
 • Ngoài ra VUS còn là hệ thống Anh ngữ quy tụ hơn 3.000 giáo viên và giảng viên giỏi, có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề lớn nhất tại Việt Nam.
 • 100% giáo viên tại VUS đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm đào tạo và luyện thi Cambridge English đạt chứng nhận VÀNG trong khu vực của Cambridge University Press & Assessment.
Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 6
70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Trên đây là 70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 chuẩn chỉnh có kèm đáp án, các em hãy ôn luyện thường xuyên để có thể đạt được điểm số cao trong các kỳ thi sắp tới nhé! Đừng quên theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều tài liệu Anh ngữ hữu ích mỗi ngày.

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger