BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Bí quyết học tiếng Anh 5 Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

blog

Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 10/08/2023

Ôn tập lý thuyết và làm bài tập đại từ sở hữu thường xuyên sẽ giúp bạn nhớ lâu và nắm chắc kiến thức hơn. Để giúp bạn học dễ dàng hơn trong quá trình học, dưới đây là bài tổng hợp của VUS về các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết. Khám phá ngay!

Tổng quan phần lý thuyết của đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là những đại từ thể hiện sự sở hữu hoặc mối quan hệ của các chủ thể với nhau. Chúng được dùng như một sự thay thế cho cụm tính từ sở hữu và danh từ/cụm danh từ.

Possessive Pronouns = Possessive Adj + N

Các loại đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Có tổng cộng 7 loại đại từ sở hữu, đây là số lượng không nhiều và rất dễ nắm. Cùng VUS ôn lại các từ này qua bảng sau:

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
IMyMine
YouYourYours
SheHerHers
He HisHis
WeOurOurs
TheyTheirTheirs
ItItsIts

Các ngữ pháp liên quan đến đại từ sở hữu

Những điểm ngữ pháp quan trọng liên quan đến đại từ sở hữu mà bạn nên nằm lòng gồm:

 • Đại từ sở hữu được phân loại phụ thuộc vào đại từ nhân xưng gốc.
 • Đại từ sở hữu có thể thay thế và làm chủ ngữ của câu.
 • Đại từ sở hữu có thể là tân ngữ trong câu.
 • Đại từ sở hữu có thể đứng sau giới từ.
 • Đại từ sở hữu có thể dùng trong câu có sở hữu kép.
 • Đại từ sở hữu không đứng trước danh từ.
 • Đại từ sở hữu có thể là câu kết thúc lá thư.

Cùng chủ đề: Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

Để nắm chắc hơn về các điểm ngữ pháp này, bạn hãy thực hiện các bài tập đại từ sở hữu từ cơ bản đến nâng cao. Việc thường xuyên ôn luyện sẽ giúp bạn nhanh chóng quen thuộc hơn và tránh phải những lỗi sai không đáng có khi dùng các đại từ này.

bài tập đại từ sở hữu
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

Các dạng bài tập đại từ sở hữu thường gặp

Dưới đây là tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu thông dụng nhất mà bạn thường gặp khi thực hiện các bài kiểm tra hoặc bài thi tiếng Anh. VUS cũng sẽ giải đáp bên dưới nên bạn đừng lo khi không biết mình làm đúng hay sai nhé. Nào, cùng làm bài thôi!

Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

Bài tập 1 – Choose the correct word in the dialogues.

 1. “Is that Bill’s camera?” – “No, it’s our / ours. Why?”
 2. “She says she’s 25.” – “25! That’s not her / hers real age.”
 3. “Can you move your / yours car, please?” – “Sorry. That’s not my / mine car.”
 4. “Andy and Gina’s cat is so sweet! When did they get it?” – “I don’t think it’s their / theirs. It’s the neighbors’.”
 5. “I love this motorcycle! Is it your / yours?” – “No, it’s not my / mine, unfortunately.”
 6. “Have you seen this photo in the newspaper?” – “Wait a minute! They’re our / ours children!”

Đáp án

123456
oursheryour / mytheirsyours /mineour

Bài tập 2 – Choose the correct answer

 1. A friend of …likes going on picnic at weekends.
A – mineB – IC – myD – your
 1. Nancy’s car is more expensive than … , but Ben’s car is the most expensive car.
A – himB – herC – mineD – my
 1. Whose child is playing in … yard.
A – themB – theyC – ourD – ours
 1. Her hair is blonder than … .
A – meB – myC – you’reD – yours
 1. I like … house.
A – youB – yourC – yoursD – me
 1. Our house is smaller than … .
A – weB – themC – theyD – theirs
 1. My children are older than … .
A – himB – hersC – herD – he
 1. This book isn’t … . Is it … ?
A – mine / yoursB – me / youC – me / yoursD – mine / you
 1. And … garden is bigger than… .
A – they / ourB – they / oursC – their/ ourD – their / ours
 1. My cat licks … tail every evening. But my dogs never lick … tails.
A – it / theirB – its / theirC – it / theirsD – its / theirs

Đáp án

12345678910
ACCDBDBADD

Bài tập 3 – Fill the correct possessive pronoun in the blank

Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết
 1. I think that’s … .
 2. It’s not … .
 3. Is this … ?
 4. I think this is … .
 5. Hey! That’s … .
 6. They know our name but we don’t know … .
 7. That’s … .
 8. It’s not … .

Đáp án

 1. I think that’s mine.
 2. It’s not ours.
 3. Is this his?
 4. I think this is its.
 5. Hey! That’s mine.
 6. They know our name but we don’t know theirs.
 7. That’s hers.
 8. It’s not mine.

Bài tập 4 – Complete the sentences with the correct subject or object pronouns (I, me, you, etc.) and possessive adjectives or pronouns (my, mine, etc.).

 1. If Andrew doesn’t leave soon, … ’ll miss … train. I think you should tell … to hurry.
 2. My sister and I work in the same office. … hours are the same, so … usually have lunch together.
 3. Do you know where Sally is? … isn’t at … desk, and one of the assistants is looking for … .
 4. My parents live near me in Springfield. My apartment is very small, but … is huge. I often tell … that … don’t need all that space.
 5. Look at that dog. … looks really sick and … leg is hurt.

A: “Is that your phone ringing?”

B: “No, … has a different ringtone. Isn’t it … ?”

A: “No, … phone’s in … bag.”

B: “It’s probably Anne’s. Could … call … ? I think … ’s in the bathroom.”

Đáp án

 1. If Andrew doesn’t leave soon, he’ll miss his train. I think you should tell him to hurry.
 2. My sister and I work in the same office. Our hours are the same, so we usually have lunch together.
 3. Do you know where Sally is? She isn’t at her desk, and one of the assistants is looking for her.
 4. My parents live near me in Springfield. My apartment is very small, but theirs is huge. I often tell them that they don’t need all that space.
 5. Look at that dog. It looks really sick and its leg is hurt.

A: “Is that your phone ringing?”

B: “No, mine has a different ringtone. Isn’t it yours?”

A: “No, my phone’s in my bag.”

B: “It’s probably Anne’s. Could you call her ? I think she’s in the bathroom.”

Bài tập 5 – True or False

 1. My niece can’t find her umbrella. Is this blue one hers?
 2. “Is Ashley’s new dress blue?” – “No, hers is green. Helen’s is blue.”
 3. Ours house house is smaller than theirs.
 4. And their garden is bigger than our.
 5. Who dog is running round ours garden?
 6. This book isn’t mine. Is it yours?
 7. Whose child is playing them yard?
 8. My children is older than your.
 9. “Have you seen this photo in the newspaper?” – “Wait a minute! They’re ours children!”
 10. “She says she’s 25.” – “25! That’s not her real age.”

Đáp án

12345678910
TrueTrueFalseFalseFalseTrueFalseFalseFalseTrue

VUS – Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc, tự tin chinh phục ước mơ

bài tập đại từ sở hữu
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

Với những đặc điểm về hòa hợp chủ thể và sự không đồng nhất giữa việc chuyển đổi đại từ nhân xưng sang đại từ sở hữu, nhiều bạn học bị nhầm lẫn khi sử dụng. Về lâu dài, nếu bạn không nhận ra lỗi và khắc phục kịp thời sẽ dễ để lại những hệ lụy trên con đường học tiếng Anh của mình.

Chính vì thế, nhiều bạn học đã lựa chọn gửi gắm niềm tin vào VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam. Cùng những chương trình học đạt chuẩn quốc tế và khóa học độc quyền, VUS mang đến trải nghiệm học tiếng Anh chuẩn chỉnh và vô cùng hiệu quả cho mọi học viên ở mọi lứa tuổi.

Tại trung tâm, bạn có thể tìm thấy những khóa học như:

 • Khóa học Anh ngữ dành cho thiếu niên: Bạn trẻ học tốt tiếng Anh THCS và tự tin theo đuổi định hướng cá nhân cùng Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Khóa học tiếng Anh cho người mất gốc: Tiếng Anh không còn là chuyện khó với English Hub, với cách tiếp cận tiếng Anh hoàn toàn mới, học viên được xây dựng nền tảng vững, ứng dụng hiệu quả trong đời sống bằng chuỗi kiến thức thời thượng.
 • Khóa học luyện thi chứng chỉ: IELTS Express và IELTS Expert cập nhật những xu hướng làm bài mới nhất, bồi dưỡng toàn diện kỹ năng trực tiếp cùng các chuyên gia, giúp bạn vững bước chinh phục các kỳ thi quốc tế.
 • Khóa học tiếng Anh ứng dụng: iTalk – Cơ hội nâng trình Anh ngữ, tạo bước đà thăng tiến cho người đi học, đi làm với vốn thời gian hạn hẹp. Với khả năng giao tiếp tiếng Anh chuẩn bản xứ, bạn tự tin chớp lấy cơ hội sắp tới.

Sự tinh giản và tính thực tiễn cao của những bộ giáo trình chuẩn quốc tế độc quyền từ các đối tác giáo dục hàng đầu thế giới Macmillan Education, National Geographic Learning, Cambridge University Press & Assessment,… đem lại khung chương trình chuẩn giúp bạn học dễ dàng nắm bắt kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Hơn cả một khóa học ngoại ngữ, VUS còn khơi mở hành trình khám phá tiềm năng cá nhân và khơi mở những giá trị một cách mới mẻ cho học viên. Cùng với những phương pháp giảng dạy hiện đại như Discovery-based Learning, Inquiry-based Learning, Social Tech-based Learning,… học viên định hình tư duy ngôn ngữ nhanh nhạy và những kỹ năng toàn cầu thiết yếu:

 • Khả năng giao tiếp (Communication).
 • Khả năng sáng tạo (Creativity).
 • Khả năng hợp tác (Collaboration).
 • Khả năng tư duy phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ (Computer Literacy).
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

VUS – Nơi ươm mầm ước mơ, chắp cánh cho nhiều thế hệ trẻ

Sự khắt khe trong quy trình tuyển dụng đã đem đến đội ngũ giáo viên với 100% thầy cô sở hữu bằng giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA, TEFL,… tại VUS. Sở hữu đội ngũ hơn 2.700 giáo viên xuất sắc, điều kiện học tập tuyệt vời, môi trường thuần Anh ngữ và chất lượng giảng dạy hiệu quả đã giúp VUS nhận được:

 • Đạt chuẩn quốc tế tại 100% trung tâm dạy học 6 năm liền được chứng nhận bởi NEAS (Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy Anh ngữ toàn thế giới).
 • Được 2.700.000+ gia đình Việt tin chọn và đồng hành qua nhiều năm liền.
 • Đơn vị dẫn đầu về EdTech với hệ sinh thái học tập hàng đầu, ứng dụng V-HUB độc quyền và tích hợp 4.0 trong học tập.
 • Trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức cao nhất – Hạng Vàng – được Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge công nhận.
 • Đối tác hạng mức Platinum của British Council Vietnam trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Gần 30 năm nhiệt huyết, VUS giúp hơn 180.918 em chinh phục nhiều kỳ thi và chứng chỉ quốc tế về Anh ngữ danh giá như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… với thành tích xuất sắc. Đây cũng là kỷ lục Việt Nam về số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cao nhất toàn quốc mà VUS vinh hạnh nhận được.

bài tập đại từ sở hữu
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu kèm đáp án chi tiết

Hy vọng bài viết tổng hợp các dạng bài tập đại từ sở hữu thông dụng trên sẽ giúp bạn có thể rèn luyện tốt hơn. Bạn sẽ nâng trình rất nhanh nếu ôn luyện tiếng Anh thường xuyên một cách bài bản. Để nhận thêm tư vấn về lộ trình học giúp bứt phá khả năng Anh ngữ hiệu quả, bạn hãy để lại thông tin liên hệ bên dưới. VUS luôn đồng hành cùng bạn vì một tương lai ngời sáng.

Có thể bạn quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger