BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Bí quyết học tiếng Anh 5 Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

blog

Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Cập nhật mới nhất ngày 14/09/2023

Việc thường xuyên giải các bài tập đại từ quan hệ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh. Các bài tập về đại từ quan hệ thường yêu cầu chúng ta phải biết kết hợp thông tin từ nhiều mệnh đề lại với nhau. Điều này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng viết và đọc hiểu vì chỉ khi đọc và hiểu các mệnh đề thì chúng ta mới có thể chọn đúng được các đại từ quan hệ. Hãy cùng VUS ôn luyện về lý thuyết tổng quan, sau đó bắt tay vào giải đáp 100 bài tập về đại từ quan hệ trong bài viết này bạn nhé!

Các lý thuyết quan trọng về đại từ quan hệ mà bạn cần phải nắm trước khi làm bài tập

Đại từ quan hệ là gì?

Đại từ quan hệ (Relative pronouns) là những từ được sử dụng để thay thế cho một đại từ, danh từ đứng trước đó có thể là người, vật, sự việc, hoặc các ý trong mệnh đề trước đó. Đại từ quan hệ có chức năng là giúp kết nối, liên kết một mệnh đề gốc với một mệnh đề quan hệ có trong câu. Điều này giúp văn bản trở nên mạch lạc và dễ đọc hơn.

Ví dụ: 

 • This is Linda who won the singing competition. (Đây là Linda người đã giành chiến thắng trong cuộc thi hát)
 • The Asian man whom I met yesterday was very friendly. (Người đàn ông Châu Á mà tôi gặp ngày hôm qua rất thân thiện)

Những đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Dưới đây là những đại từ quan hệ được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh, cũng như thường xuyên có mặt trong những bài tập đại từ quan hệ. Việc hiểu về cách sử dụng sẽ giúp quá trình làm bài của bạn diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn.

Đại từ quan hệ Dùng thay thế cho Ví dụ
Who Người (trước động từ) Ly is the one who won the award. 
(Ly là người đã giành giải thưởng)
Whom Người (trước chủ từ) The candidate whom we hired has extensive experience. 
(Ứng viên mà chúng tôi tuyển dụng có kinh nghiệm đáng nể)
Whose Sở hữu của người hoặc vật This is the student whose project impressed the entire class. 
(Đây là học sinh mà dự án của họ làm ấn tượng cả lớp)
Which Vật, con vật This is the math book which I was talking about. 
(Đây là cuốn sách toán mà tôi đang đề cập)
That Người, vật, con vật The book that I’m reading is very interesting. 
(Cuốn sách mà tôi đang đọc rất thú vị)
Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ

Để quá trình làm bài tập đại từ quan hệ không xảy ra những sai sót không đáng có, bạn cần lưu ý một vài điều sau đây: 

 • Tuyệt đối không dùng “that” khi phía trước có dấu phẩy “,” 

→ I found a book, that is very interesting.

 • “That” được dùng khi phải thay thế từ 2 chủ từ trở lên là người, vật

→ The man and his cat that

 • Đại từ quan hệ có chức năng thay thế chủ ngữ và tân ngữ, vì vậy không được lặp lại chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề trước đó

→ The book that I borrowed it from the library is fantastic.

 • Nếu which có vai trò là một tân ngữ trong câu, ta có thể lược bỏ luôn

The dress (which) she wore to the party was stunning.

Cùng chủ đề: Đại từ quan hệ (Relative Pronouns): Lý thuyết và bài tập

Cách giải bài tập đại từ quan hệ

Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Bài tập đại từ quan hệ thường yêu cầu bạn xây dựng các câu có chứa các đại từ quan hệ nhằm kết nối, liên kết thông của các mệnh đề, thành phần lại với nhau. Dưới đây là một số bước giúp bạn giải dạng bài tập này:

 • Nắm vững cách sử dụng các đại từ quan hệ: Đầu tiên, bạn cần phải biết được đại từ quan hệ “who, which, that, whose, whom” mà bạn sẽ sử dụng trong câu có vai trò gì và được dùng như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn xác định đúng ngay từ đầu rằng đại từ quan hệ nào là phù hợp để kết nối các mệnh đề lại với nhau
 • Xác định các mệnh đề: Tiếp theo, bạn cần xác định các mệnh đề trong bài tập. Mỗi mệnh đề thường chứa một thông tin riêng biệt về một người, vật hoặc sự việc. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp quá trình giải bài tập đại từ quan hệ diễn ra chính xác hơn.
 • Xác định mối quan hệ: Để sử dụng đại từ quan hệ, bạn cần xác định mối quan hệ giữa các mệnh đề. Điều này giúp bạn quyết định mệnh đề nào sẽ trở thành mệnh đề chính (main clause) và mệnh đề nào sẽ trở thành mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) để từ đó sắp xếp vị trí các mệnh đề và đại từ quan hệ sao cho hợp lý.

Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

4 dạng bài tập đại từ quan hệ thường gặp trong đề thi có đính kèm đáp án chi tiết

Dưới đây là 4 dạng bài tập đại từ quan hệ từ cơ bản đến nâng cao được VUS tổng hợp thông qua các đề thi, đề kiểm tra. Mỗi bài tập đều sẽ có đáp án chi tiết kèm theo để bạn có thể dễ dàng theo dõi được tiến độ phát triển của bản thân thông qua việc giải đáp mỗi bài tập đại từ quan hệ, ngoài ra còn giúp bạn nhanh chóng phát hiện được những lỗi sai trong quá trình làm bài, từ đó biết cách hiệu quả để giải quyết.

Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng đại từ quan hệ thích hợp

 1. There are eighteen different kinds of penguins ________ live south of the equator.
 2. Thank you very much for the present ________  you sent me.
 3. This is Mrs. Jones, ________ son won the championship last year.
 4. His girlfriend, ________  he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.
 5. The bus crashed into a queue of people, four of ________  were killed.
 6. A man brought in a small girl, ________ hand had been cut by flying glass.
 7. Mary, ________  boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.
 8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of ________  hadn’t been cleaned for at least a year.
 9. In prison they fed us on dry bread, most of ________  was moldy.
 10. The chair in ________  I was sitting suddenly collapsed.
 11. The bed ________ I slept on has no mattress.
 12. The man ________  I was waiting for didn’t turn up.
 13. She was dancing with a student ________  had a slight limb.

Đáp án:

1which/ that
2which/ that
3whose
4whom
5whom
6whose
7whose
8which
9which
10which
11which/ that
12whom
13who

Bài tập 2: Chuyển các câu sau thành câu có đại từ quan hệ

 1. Jo has an expensive car. She keeps it in the garage.
 2. I’ve lost the DVD. You gave it to me.
 3. That’s the girl. I saw you with her.
 4. Who is the boy? You copied his homework.
 5. Website designer is a job. It attracts young people.

Đáp án:

1Jo has an expensive car which she keeps in the garage.
2I’ve lost the DVD which you gave me.
3That’s the girl whom I saw you with.
4Who is the boy whose homework you copied?
5Website designer is a job which attracts a lot of young people.
Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Bài tập 3: Lược bỏ đại từ quan hệ

Yêu cầu: Các đại từ quan hệ dưới đây có được lược bỏ đi hay không? Nếu được hãy điển “yes” và nếu không hãy điền “no”

 1. We lit a fire, which soon dried out clothes.
 2. The report, which should have taken an hour and a half, took three hours.
 3. The children whom I was looking after were terribly spoilt.
 4. She thanked him for the kind help that she received.
 5. There wasn’t any directory in the telephone box from which I was phoning.
 6. The man who was driving us didn’t know the way.
 7. The Smiths, whose house was destroyed in the explosion, were given rooms in the

hotel.

 1. The car which we hired from the airport broke down on the road.
 2. My boss whom I really wanted to see, was too busy to meet anyone.
 3. Mr. and Mrs. Jones, who were out playing cards, knew nothing of the burglary.

Đáp án:

12345678910
nonoyesyesnononoyesnono

Bài tập 4: Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng đại từ quan hệ thích hợp

 1. Jo has an expensive car ______ she keeps in the garage.
 2. He is someone  ______ face is familiar, but I can’t remember his name.
 3. That’s the girl ______ I saw you with.
 4. The essay ______ Tom wrote got top marks.
 5. The boy _____ sits next to me in class is from Warsaw.
 6. I know a girl _____  plays tennis six times a week.

Đáp án:

1which
2whose
3whom 
4which
5who
6who
Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Thành công vượt bậc cùng các khóa học Anh ngữ tại VUS

Trong hành trình học tiếng Anh, việc phân biệt kiến thức nào là quan trọng, kiến thức nào là không cần thiết luôn là một điều vô cùng khó khăn đối với các bạn trẻ. Nhằm hỗ trợ việc học tập và tiếp thu Anh ngữ một cách hiệu quả, đánh đúng vào các kiến thức trọng tâm, VUS đã cho ra mắt các khóa học đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi như sau:

 • Kiến thức Anh ngữ vững chắc, phát triển cùng bộ kỹ năng mềm vượt trội, khóa học Young Leaders (11-15 tuổi) tiếng Anh THCS, tạo nên chân dung của những nhà lãnh đạo trẻ tài năng trong tương lai.
 • Với đội ngũ mentor IELTS chuyên nghiệp, sẵn sàng bứt phá band điểm, tự tin chinh phục các kỳ thi tiếng Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert.
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho người mất gốc, lấy lại nền tảng Anh ngữ, trang bị bộ kỹ năng quan trọng để học tập, làm việc và áp dụng kiến thức vào cuộc sống một cách hiệu quả.
 • Khóa học iTalk tiếng Anh giao tiếp, giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp mà không phải lo lắng về công việc hay lịch trình bận rộn. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc sẵn sàng cho hành trình thăng tiến trong sự nghiệp ngay hôm nay.

Một trong những điểm nổi bật giúp VUS được hàng ngàn học viên tin tưởng và lựa chọn đó là những bộ giáo trình và lộ trình học chuẩn quốc tế được phát triển bởi các đối tác giáo dục uy tín trên toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Chủ đề học tập đa dạng và thực tiễn giúp học viên mở rộng góc nhìn và tiếp thu kiến thức Anh ngữ một cách chuẩn chỉnh về những lĩnh vực phổ biến toàn cầu như sức khỏe, kinh doanh, lối sống, du lịch, giáo dục,… mang đến nhiều sắc thái và cảm xúc trong quá trình học tập.

Chu trình học chuẩn quốc tế không chỉ giúp khám phá tiếng Anh một cách chủ động mà còn thúc đẩy sự đam mê, hứng thú tự nhiên của học viên trong quá trình học. Dựa trên mô hình Trước – Trong – Sau cho mỗi buổi học, thời gian học và các hoạt động ứng dụng kiến thức được phân bổ một cách hợp lý và cân đối.

Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Anh ngữ vững chắc cùng VUS

VUS tự hào là hệ thống giáo dục và đào tạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam. Với những thành tựu xuất sắc trong ngành giáo dục, tính đến tháng 8 năm 2023, trung tâm đã có đến 180.918 học viên đạt các chứng chỉ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tiếp tục giữ vững kỷ lục là hệ thống Anh ngữ có nhiều học viên nhận chứng chỉ quốc tế nhất Việt Nam.

Mới đây, VUS cũng đã thành công chào đón cơ sở thứ 70 trên toàn quốc, củng cố và khẳng định vị thế cũng như uy tín về một thương hiệu giáo dục Anh ngữ hàng đầu được 2.700.000 gia đình trên cả nước tin chọn.

Tại VUS có hơn 2.700 giáo viên và giảng viên giỏi, có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề lớn nhất tại Việt Nam. Để trở thành giáo viên tại VUS, các ứng viên phải trải qua nhiều vòng kiểm tra, đánh giá năng lực nghiêm ngặt với:

 • 6 vòng thử thách để đánh giá từng kỹ năng
 • 98 tiếng thực hiện đào tạo và kiểm tra sàng lọc.
 • Tỉ lệ chọi 1/10 hơn cả thi đại học.
 • 100% giáo viên tại VUS đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ dừng lại ở đó, giáo viên sẽ được bộ phận quản lý chất lượng giảng dạy (100% có bằng thạc sỹ hoặc tiến sĩ trong đào tạo ngôn ngữ Anh) thường xuyên kiểm tra đánh giá định kỳ để đảm bảo chất lượng giảng dạy ổn định và phù hợp với từng học viên.

VUS là hệ thống giảng dạy Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được chứng nhận bởi NEAS (Tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy trên toàn thế giới) với 100% cơ sở đạt chứng nhận trên toàn quốc.

Ngoài ra, VUS còn là trung tâm duy nhất trong khu vực đạt hạng mức Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh và hạng mức Vàng, hạng mức cao nhất của Cambridge University Press & Assessment

Với mong muốn mang đến cho các em môi trường học tập tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế, VUS luôn không ngừng phấn đấu và phát triển, nhằm nâng cao chất lượng cả về giảng dạy và đào tạo. Chúng tôi cam kết trang bị cho học viên những hành trang vững chắc nhất, giúp các em bước gần hơn tới thành công.

Bài tập đại từ quan hệ
Tổng hợp các dạng bài tập đại từ quan hệ có kèm đáp án chi tiết

Thông qua việc thực hiện các bài tập đại từ quan hệ, bao gồm các dạng who, whom, whose, which và that, VUS tin rằng bạn đã thực sự trau dồi đáng kể kỹ năng của minh trong việc sử dụng các loại đại từ này. Hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục việc rèn luyện việc xây dựng câu với đại từ quan hệ trong tiếng Anh thông qua các bài tập để có thể phát triển xa hơn nữa trong quá trình chinh phục Anh ngữ. Theo dõi VUS để cập nhật nhiều kiến thức mới mỗi ngày bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger