BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Bí quyết học tiếng Anh 5 [Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

blog

[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

Cập nhật mới nhất ngày 22/10/2023

Câu hỏi đuôi là một dạng ngữ pháp tiếng Anh cực kỳ dễ gây nhầm lẫn khi giao tiếp. Vì thế, ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường xuyên sẽ giúp bạn học chắc kiến thức và sử dụng thuần thục hơn. Bạn có tự tin về khả năng Anh ngữ của mình không? Cùng VUS thử thách bản thân qua các bài tập câu hỏi đuôi dưới đây nhé!

Lý thuyết về câu hỏi đuôi bạn cần nắm

Dù chỉ là một dạng câu hỏi ngắn nhưng câu hỏi đuôi lại có rất nhiều biến thể với quy tắc sử dụng khác nhau. Song, cốt lõi kiến thức của câu hỏi đuôi sẽ gồm:

 • Vai trò: Dùng để xác nhận lại thông tin hoặc kêu gọi sự đồng tình.
 • Công thức: Câu khẳng định, câu hỏi phủ định? (hoặc ngược lại)
 • Quy tắc chính: Các trợ động từ trong câu hỏi đuôi sẽ thuận theo số của chủ ngữ, thì và đối lập với dạng câu khẳng định hoặc khẳng định của mệnh đề chính.

VD:

His brother likes coffee, doesn’t he? (Anh trai của anh ấy thích cà phê, phải không?)

She will come tomorrow, won’t she? (Cô ấy sẽ đến vào ngày mai, phải không?)

They can swim, can’t they? (Họ biết bơi, phải không?)

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

Công thức câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi sẽ có dạng như câu hỏi Yes/No ngắn gọn chỉ có trợ động từ và chủ ngữ. Chúng sẽ theo sau mệnh đề chính của câu và ngăn cách bởi dấu phẩy để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh.

Cấu trúc câu sẽ như sau:

KHẲNG ĐỊNH

Affirmative statement, negative tag?

VD: He does his homework, doesn’t he? (Anh ấy làm bài tập về nhà phải không?)

PHỦ ĐỊNH

Negative statement, affirmative tag?

VD: They don’t know me, do they? (Họ không biết tôi, phải không?)

Các trường hợp đặc biệt trong câu hỏi đuôi

Điều khiến kiến thức câu hỏi đuôi trở nên thách thức với nhiều bạn học đó là sự đa dạng về cách sử dụng của nó. Có rất nhiều trường hợp ngoại lệ khiến câu hỏi đuôi không tuân theo quy tắc như:

 • “Must” tùy vào nghĩa của câu mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau như thể hiện sự ngăn cấm là “must”, sự cần thiết là “need”, sự dự đoán là “do/does”.
 • Câu có mệnh đề phụ thì chủ ngữ câu hỏi đuôi sẽ theo chủ ngữ của mệnh đề phụ.
 • Câu bắt đầu bằng “Let’s” thì câu hỏi đuôi luôn là “Shall we”.
 • Câu mệnh lệnh sẽ có câu hỏi đuôi là “Will you”.
 • Câu cảm thán thì câu hỏi đuôi sẽ sử dụng trợ động là Tobe ở hiện tại.
 • Câu ước muốn có “wish” thì câu hỏi đuôi sẽ có cấu trúc “May + S”.
 • Đại từ bất định chỉ người làm chủ ngữ mệnh đề chính thì chủ ngữ câu hỏi đuôi sẽ là “they”.
 • Đại từ bất định chỉ vật làm chủ ngữ mệnh đề chính thì chủ ngữ câu hỏi đuôi sẽ là “it” hoặc “they”.
 • Khi trong câu có trạng từ phủ định hoặc bán phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ không cần phải thêm “not”.

Để nhuần nhuyễn được điểm ngữ pháp này, bạn cần phải thực hiện bài tập câu hỏi đuôi thường xuyên. Đồng thời, học tập và làm việc trong môi trường giao tiếp Anh ngữ với tần suất cao cũng là một cách nâng cao phản xạ vô cùng hiệu quả.

Xây dựng nền tảng vững chắc, bứt phá kỹ năng cùng kho tàng: Bí quyết học tiếng Anh

Các dạng bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

Nào, cùng VUS ôn lại kiến thức cùng chuỗi bài tập câu hỏi đuôi bên dưới. Hãy kiểm tra lại đáp án để tự chấm xem bạn đạt được bao nhiêu điểm nhé!

Bài tập 1 – Choose the best answer

 1. There’ll be lots to see in New York, _____ ?
A – aren’t thereB – isn’t itC – won’t thereD – will there
 1. I’m wrong, _____ ?
A – do IB – aren’t youC – am not ID – aren’t I
 1. He would rather stay in, _____ ?
A – would heB – wouldn’t heC – shouldn’t heD – don’t he
 1. We took this one last holiday, _____ ?
A – didn’t weB – did weC – didn’t theyD – did they
 1. Switch on the television, _____ ?
A – do youB – don’t youC – will youD – won’t you
 1. He won’t tell her, _____ ?
A – will heB – does heC – won’t heD – doesn’t he
 1. You’ve got a car, _____ ?
A – do youB – have youC – haven’t youD – don’t you
 1. They are going to attend the meeting, _____ ?
A – aren’t theyB – will theyC – are theyD – won’t they
 1. Hoi An was first named Faifo, _____ ?
A – isn’t itB – was itC – is itD – wasn’t it
 1. Let’s go to the party, _____ ?
A – will weB – shall weC – don’t weD – do we

Đáp án

12345678910
CDBACACADB

Bài tập 2 – Complete the tag questions

 1. She’s a wonderful doctor, _____ ?
 2. You haven’t finished your exam yet, _____ ?
 3. Let’s go to dinner after the play, _____ ?
 4. Someone told you the meeting started at ten, _____ ?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, _____ ?
 6. My brother is a great football player, _____ ?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, _____ ?
 8. I’m getting much better at English, _____ ?

Đáp án

 1. She’s a wonderful doctor, isn’t she?
 2. You haven’t finished your exam yet, have you?
 3. Let’s go to dinner after the play, shall we?
 4. Someone told you the meeting started at ten, didn’t they?
 5. We didn’t see him again after he left the cafe, did we?
 6. My brother is a great football player, isn’t he?
 7. She hasn’t told him about the wedding yet, has she?
 8. I’m getting much better at English, aren’t I?

Bài tập 3 – Complete the sentences with tag question

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp
 1. He can’t do everything he wants, _____ ?
 2. He must go now to not miss the bus, _____ ?
 3. Students should finish their homework on time, _____ ?
 4. Juliet must love Romeo a lot, _____ ?
 5. I think Santa Claus is not real, _____ ?
 6. Let’s go out for dinner, _____ ?
 7. Keep silent, _____ ?
 8. What huge buildings, _____ ?
 9. No one likes that chef, _____ ?
 10. I am your best friend, _____ ?

Đáp án

 1. He can’t do everything he wants, can he?
 2. He must go now to not miss the bus, needn’t he?
 3. Students should finish their homework on time, shouldn’t they?
 4. Juliet must love Romeo a lot, doesn’t she?
 5. I think Santa Claus is not real, isn’t he?
 6. Let’s go out for dinner, shall we?
 7. Keep silent, will you?
 8. What huge buildings, aren’t they?
 9. No one likes that chef, do they?
 10. I am your best friend, aren’t I?

Bài tập 4 – True or False

 1. I wish to see my children, don’t I? – (True/False)
 2. Nothing was there, was it? – (True/False)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True/False)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (True/False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (True/False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True/False)
 7. We wish to take a day off next week, don’t we? – (True/False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True/False)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True/False)
 10. Do not touch that door, do you? – (True/False)

Đáp án

 1. I wish to see my children, don’t I? (False)
 2. Nothing was there, was it? – (True)
 3. Something is coming, isn’t it? – (True)
 4. Let’s follow the new mentor, don’t we? – (False)
 5. When I was young, I rarely went out with friends, didn’t I? – (False)
 6. Everyone loves Taylor Swift, don’t they? – (True)
 7. We wish to take a day off next week, don’t we? – (False)
 8. What a beautiful lady, isn’t she? – (True)
 9. You mustn’t use the company’s equipment for personal use, must you? – (True)
 10. Do not touch that door, do you? – (False)

VUS tiếp sức cho thế hệ trẻ chinh phục tương lai ngời sáng cùng Anh ngữ chuẩn quốc tế

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

Mỗi một độ tuổi sẽ thích hợp với lượng kiến thức và phương pháp học khác nhau. Nhằm đem đến lộ trình học tập chuẩn quốc tế, khơi mở Anh ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả cho học viên ở mọi lứa tuổi với mọi nhu cầu, VUS đã thiết kế các khóa học độc quyền:

 • Tiếng Anh THCS vững chắc giúp bạn trẻ tự tin tiến bước ước mơ cùng Young Leaders (11 – 15 tuổi).
 • Vững vàng toàn diện kỹ năng, thành thạo các chiến lược làm bài cho học viên chinh phục thành công các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế với thành tích mơ ước cùng IELTS ExpertIELTS Express.
 • Mở khóa kho tàng kiến thức đa lĩnh vực, tiếp sức cho bạn trẻ hội nhập thế giới và giao tiếp tiếng Anh chuẩn như người bản xứ cùng iTalk.
 • Biến tan nỗi lo mất gốc tiếng Anh với lộ trình phát triển từ cơ bản đến nâng cao cùng English Hub.

Giáo trình của các khóa học đều được biên soạn từ các NXB giáo dục toàn cầu như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment, British Council IELTS Vietnam, Macmillan Education,… và tinh chỉnh phù hợp cho học viên bản địa.

Học viên tại VUS sẽ được khơi mở ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất trong môi trường giao tiếp 100% tiếng Anh. Bằng các phương pháp dạy học khoa học như phương pháp học khám phá (Discovery-based Learning), phương pháp học truy vấn (Inquiry-based Learning), phương pháp học tập trung kỹ năng (Skill-based Learning), giảng dạy ứng dụng công nghệ (Technology-based Learning)… học viên mở khóa bộ kỹ năng thiết yếu của thế kỷ:

 • Kỹ năng giao tiếp (Communication).
 • Kỹ năng làm việc nhóm (Collaboration).
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ (Computer Literacy).
 • Kỹ năng phản biện (Critical Thinking).
 • Kỹ năng sáng tạo (Creativity).

Với hệ sinh thái học tập hiện đại tích hợp công nghệ 4.0, học viên có thể dễ dàng tiếp cận bài học, ôn tập và luyện tập phát âm chuẩn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) bất kể ở đâu và bất kỳ khi nào. Điều này giúp học viên tối ưu hóa thời gian và học tập một cách hiệu quả hơn.

VUS – Hệ thống trung tâm Anh ngữ và hoạt động ngoại khóa hàng đầu nước ta

Với những tiêu chuẩn cao về chất lượng dạy học và dịch vụ, VUS dã thuyết phục được hơn 2.700.000 gia đình Việt và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho nhiều thế hệ trẻ cùng giấc mơ Anh ngữ.

 • 6 năm được NEAS đánh giá đạt chuẩn chất lượng giảng dạy toàn cầu.
 • 100% cơ sở đáp ứng các tiêu chí chất lượng về giảng dạy và dịch vụ chuẩn quốc tế.
 • 100% lớp học có giáo viên là người bản xứ đến từ những quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.
 • 2.700+ giáo viên giỏi và tài năng sở hữu bằng giảng dạy ngôn ngữ Anh toàn cầu như TESOL, CELTA, TEFL,…
 • Đối tác hạng mức Vàng với Cambridge University Press & Assessment (hạng mức cao nhất).
 • Đối tác hạng mức Platinum với British Council (hạng mức cao nhất).

Trong hành trình 30 năm không ngừng tiếp sức, VUS đã nâng bước cho hơn 180.918 học viên tài năng chinh phục các chứng chỉ Starters, Movers, Flyers, IELTS,… với thành tích xuất sắc. Điều này đã giúp hệ thống đạt Kỷ lục Việt Nam về số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất nước ta. Đây là một trong những minh chứng cho chất lượng giảng dạy hàng đầu tại VUS.

bài tập câu hỏi đuôi
[Có đáp án] Ôn luyện các dạng bài tập câu hỏi đuôi thường gặp

Thông qua các bài tập câu hỏi đuôi bên trên, bạn có thể dễ dàng ôn luyện kiến thức tại nhà và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Song, để bồi dưỡng kỹ năng và mở rộng khả năng ứng dụng ngôn ngữ, bạn học cần được luyện tập thường xuyên tại môi trường học tập chỉn chu và chuyên nghiệp. VUS sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn!

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger