Học tiếng Anh cùng bé
Học tiếng Anh cùng bé

Học tiếng Anh cùng bé

Blog Học Tiếng Anh Cùng Bé mang đến phương pháp học tập vui nhộn và sáng tạo cho trẻ. Các bài viết chia sẻ kinh nghiệm dạy tiếng Anh, từ phát âm đến rèn luyện phản xạ, giúp trẻ yêu thích và tiến bộ nhanh chóng trong việc học tiếng Anh.

70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 là dạng bài tương đối khó trong tiếng Anh. Để chinh phục dạng bài này, học sinh cần nắm vững ngữ pháp và luyện tập thường xuyên. Vì vậy, hãy cùng VUS thực hành ngay 70 bài tập sắp xếp câu tiếng Anh có đáp án trong bài viết dưới đây các em nhé!

Hướng dẫn cách làm bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6

Bước 1: Nắm vững kiến ​​thức ngữ pháp tiếng Anh về từ loại, các thì và trật tự của từ trong câu. 

 • Về các loại từ: Nắm vững ý nghĩa, cách sử dụng và sự khác biệt của 9 loại từ thông dụng trong tiếng Anh (Danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ, từ hạn định, đại từ và thán từ).
 • Về trật tự từ trong câu: Chủ ngữ, động từ và tân ngữ (S + V + O) là những thành phần cơ bản của câu trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu trong câu có tính từ, trạng từ,… thì bạn cần học thêm cũng như cần phải biết vị trí đứng của các từ loại này trong câu để sắp xếp sao cho phù hợp.
 • Về các thì: Cần nắm vững cấu trúc của thì và dấu hiệu nhận biết vì khi thực hành bài tập, các bạn chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu nhận biết của thì trong câu thì việc sắp xếp trật tự từ sẽ trở nên chính xác và nhanh chóng hơn. Ngoài ra có một số bài tập yêu cầu sử dụng thì để sắp xếp câu thì việc bạn đã thuộc lòng các thì sẽ là một lợi thế giúp bạn tự tin hơn khi giải quyết dạng bài này.

Bước 2: Hiểu sơ lược về ý nghĩa của câu

Sau khi đã nắm vững kiến thức ngữ pháp thì hãy bắt đầu chuyển sang luyện tập bước quan trọng nhất đó là phân tích và hiểu ngắn khái quát về ý nghĩa của câu. Việc hiểu ý nghĩa tổng quan sẽ giúp bạn sắp xếp các câu một cách chính xác, dễ dàng hơn.

 • Ví dụ câu: “buy / something beautiful / will / I / for myself” → Ta sẽ hiểu được nghĩa tổng quan là “Tôi sẽ mua cái gì đó xinh đẹp cho bản thân”, từ đó giúp quá trình sắp xếp câu trở nên đơn giản hơn.

Bước 3: Sắp xếp các từ hoặc cụm từ chính có nghĩa trước, sau đó mới chèn giới từ và các cụm từ liên quan

Sau khi hoàn thành bước 1 và 2, tiếp tục đến phần sắp xếp các từ trong câu. Để thực hiện đúng các bài tập sắp xếp câu tiếng Anh, trước tiên chúng ta nên lựa chọn những từ, cụm từ có nghĩa để sắp xếp, sau đó mới chèn những từ liên quan vào như giới từ, liên từ, trạng từ,…

Bước 4: Kiểm tra ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong, sắc thái của câu

Bước cuối cùng cũng là bước không thể thiếu trong quá trình làm bài tập sắp xếp câu tiếng Anh, đó là kiểm tra cẩn thận các câu về ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn phong và giọng điệu để đảm bảo câu bạn đã sắp xếp là đúng.

Tổng hợp trọn bộ các Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 hay, có đáp án

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. Soccer / she / likes 
 2. My / school / big / is 
 3. They / the / to / park / went 
 4. He / homework / doing / is
 5. I / music / love
 6. She / school / every day / goes to
 7. They / a / new / car / bought
 8. In / winter / we / go / skiing / often
 9. I / like / books / comedy / reading
 10. My / has / a / big / garden / house

Đáp án:

1

She likes soccer.

2

My school is big.

3

They went to the park.

4

He is doing homework.

5

I love music.

6

She goes to school every day.

7

They bought a new car.

8

In winter, we often go skiing.

9

I like reading comedy books.

10

My house has a big garden.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6: Sắp xếp các từ để tạo câu hỏi

 1. you / go / to / yesterday / the store
 2. she / is / her birthday / when
 3. they / what / now / doing / are
 4. do / like / you / soccer / playing
 5. is / your / what / favorite / subject
 6. the / is / what / today / weather?
 7. you / your / do / What / in / free time?
 8. do / weekend / you / did / last / What?
 9. your / color / favorite / is / What?
 10. summer / this / are / What / you / doing?

Đáp án:

1

Did you go to the store yesterday?

2

When is her birthday?

3

What are they doing now?

4

Do you like playing soccer?

5

What is your favorite subject?

6

What is the weather today?

7

What do you do in your free time?

8

What did you do last weekend?

9

What is your favorite color?

10

What are you doing this summer?

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các câu để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh

My Summer Vacation

 1. We went to the beach and built sandcastles.
 2. Last summer, my family and I went on a fantastic vacation.
 3. We also went hiking in the mountains and enjoyed the beautiful scenery.
 4. During our vacation, we stayed in a cozy cabin in the woods.
 5. In the evenings, we sat around the campfire and relax.
 6. I had a great time and can’t wait for our next summer adventure.

Đáp án:

My Summer Vacation

2. Last summer, my family and I went on a fantastic vacation.

4. During our vacation, we stayed in a cozy cabin in the woods.

3. We also went hiking in the mountains and enjoyed the beautiful scenery.

1. We went to the beach and built sandcastles.

5. In the evenings, we sat around the campfire and relax.

6. I had a great time and can’t wait for our next summer adventure.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sử dụng các từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

 1. Why / crying / she / is?
 2. you / What / your / do / weekends / on?
 3. are / How / you / old?
 4. When / your / birthday / is?
 5. Who / best / your / is / friend?
 6. What / for / do / breakfast / you / usually / eat?
 7. Where / you / live / do?
 8. you / How / feel / today / do?
 9. What / like / your / does / sister?
 10. have / How / a / many / brother / you / do?

Đáp án:

1

Why is she crying?

2

What do you do on weekends?

3

How old are you?

4

When is your birthday?

5

Who is your best friend?

6

What do you usually eat for breakfast?

7

Where do you live?

8

How do you feel today?

9

What does your sister like?

10

How many brothers do you have?

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu phủ định

 1. doesn’t / She / like / vegetables. 
 2. didn’t / to the zoo / Nam and Lan / go / last Sunday. 
 3. French / not / speak / He / does. 
 4. swim / can’t / My brother. 
 5. their homework / finished / haven’t / They. 
 6. enjoy / I / waking up / early / in the morning / don’t. 
 7. at home / My parents / aren’t / right now. 
 8. didn’t / have / any / ice cream / at the party / She.
 9. go / the park / cannot / It’s raining / because / to / We. 
 10. bathed / My cat / like / being / doesn’t.

Đáp án:

1

She doesn’t like vegetables.

2

Nam and Lan didn’t go to the zoo last Sunday.

3

He does not speak French.

4

My brother can’t swim.

5

They haven’t finished their homework.

6

I don’t enjoy waking up early in the morning.

7

My parents aren’t at home right now.

8

She didn’t have any ice cream at the party.

9

We cannot go to the park because it’s raining.

10

My cat doesn’t like being bathed.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu về tương lai

 1. visit / I / grandmother / my / will / tomorrow.
 2. They / watch / the new movie / this weekend.
 3. travel / We / to Europe / next summer.
 4. She / learn / how to play the guitar / in the future.
 5. go / We / on a vacation / in two weeks.
 6. not / attend / the / conference / Lan / next month / will.
 7. party / our / have / we / the / on / beach / will.
 8. I / an / book / interesting / read / tonight / will.
 9. to / the / new / they / York / will / city / next year / move.
 10. class / in / his / will / he / be / the / afternoon / math / studying.

Đáp án:

1

I will visit my grandmother tomorrow.

2

They will watch the new movie this weekend.

3

We will travel to Europe next summer.

4

She will learn how to play the guitar in the future.

5

We will go on a vacation in two weeks.

6

Lan will not attend the conference next month.

7

We will have a party on the beach.

8

I will read an interesting book tonight.

9

They will move to the new city of New York next year.

10

He will be studying math in his class in the afternoon.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu ở thì hiện tại tiếp diễn

 1. playing / children / are / in the garden.
 2. writing / she / a letter / is.
 3. the students / listening / to the teacher / are.
 4. making / dinner / I / am.
 5. in the pool / are / swimming / Linda and Peter.
 6. watching / are / TV / we.
 7. studying / he / in his room / is.
 8. running / they / in the park / are.
 9. listening / music / to / we / are.
 10. cooking / Lam / in the kitchen / is.

Đáp án:

1

The children are playing in the garden.

2

She is writing a letter.

3

The students are listening to the teacher.

4

I am making dinner.

5

Linda and Peter are swimming in the pool.

6

We are watching TV.

7

He is studying in his room.

8

They are running in the park.

9

We are listening to music.

10

Lam is cooking in the kitchen.

Young Leaders: Kết nối với tiếng Anh, kết nối với thế giới

Để đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của con em mình trong tương lai, quý phụ huynh nên đầu tư Anh ngữ cho các em ngay từ bây giờ. Khóa học tiếng Anh THCS Young Leaders là khoá học dành riêng cho học viên có độ tuổi từ 11 – 15 tuổi, giúp cung cấp kiến thức tiếng Anh và khơi mở tương lai tươi sáng cho học viên.

Chất lượng học viên sau quá trình đào tạo

 • Kiến thức: Học viên hiểu rõ kiến thức Anh ngữ (bao gồm từ vựng và ngữ pháp), phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình học THCS, tự tin đối mặt với các kỳ thi chuyển cấp và chuẩn bị tốt cho quá trình du học.
 • Chứng chỉ: Với hệ thống bài tập được xây dựng chuẩn khung Cambridge sẽ giúp các em tự tin tham gia và chinh phục các chứng chỉ quốc tế như KET, PET, IELTS,… Khóa học còn giúp học viên tự tin giao tiếp, khơi mở thế giới quan, tự tin và bản lĩnh trong quá trình hội nhập và kết nối với thế giới.
 • Kỹ năng: Ngoài các kiến thức về tiếng Anh, các em còn được phát triển bộ kỹ năng mềm cần thiết, làm hành trang cho quá trình học tập sau này. Thông qua việc tham gia các dự án thực tế và đa dạng của VUS, các em được đúc kết và phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập như:
  • Kỹ năng tư duy phản biện
  • Kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng hợp tác 
  • Kỹ năng sử dụng công nghệ

Môi trường học tập và cơ sở vật chất hiện đại, hiệu quả

Môi trường học và cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng đến chất lượng kết quả học tập của học viên. Nhận thức về điều này, khóa học Young Leaders đã không ngừng cải tiến và nâng cấp nhằm xây dựng một môi trường học tập chuẩn quốc tế dành cho các em.

 • Giáo trình: Bộ giáo trình tích hợp từ 2 quyển sách nổi tiếng Oxford Discover Futures và Time Zones, giúp học viên khơi mở thế giới quan, tăng hiểu biết về cuộc sống bên ngoài bằng tiếng Anh. 
 • Giáo viên: Với sĩ số tinh gọn, mỗi lớp học, các em sẽ được tối đa hóa thời gian học tập cùng với giáo viên bản xứ, được theo dõi và hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình. Bên cạnh đó, còn có trợ giảng giúp việc giảng dạy và chăm sóc học viên được chu đáo, sâu sát đến từng em.
 • Phương pháp học: Với phương pháp học chủ động giúp khơi dậy sự tò mò, yêu thích khám phá, các em tự rèn luyện tính chủ động trong học tập, học sâu nhớ lâu và ứng dụng hiệu quả.
 • Hệ sinh thái học tập V-HUB: Đây là ứng dụng độc quyền chỉ có tại VUS, xây dựng hệ thống bài tập trước và sau mỗi buổi học, giúp học viên thuận tiện luyện tập ở bất cứ đâu. Ngoài ra, V-HUB còn là cổng kết nối giữa nhà trường với phụ huynh giúp phụ huynh theo dõi được tiến độ và kết quả học tập của con em.

VUS: Khơi mở tri thức, khơi mở tương lai

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, VUS đã nhận được sự tin tưởng của 2,7 triệu gia đình Việt Nam, với hơn 280.000 lượt đăng ký mỗi năm. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã phát triển rộng khắp và đã thành lập được hơn 80 cơ sở tại 22+ tỉnh, thành trên cả nước. 

Bằng những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, VUS đã trở thành hệ thống giáo dục hàng đầu và giành được nhiều giải thưởng quan trọng:

 • Là hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam – 185.107 học viên. 
 • Là hệ thống giáo dục duy nhất tại Việt Nam có 100% cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn toàn cầu trong 6 năm liên tiếp, được công nhận bởi NEAS.
 • Ngoài ra VUS còn là hệ thống Anh ngữ quy tụ hơn 3.000 giáo viên và giảng viên giỏi, có chuyên môn cao và tâm huyết với nghề lớn nhất tại Việt Nam.
 • 100% giáo viên tại VUS đều đạt bằng cử nhân trở lên và bằng giảng dạy tiếng Anh chuẩn quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Đối tác chiến lược hạng Platinum, hạng mức cao nhất của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm đào tạo và luyện thi Cambridge English đạt chứng nhận VÀNG trong khu vực của Cambridge University Press & Assessment.

Trên đây là 70 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 6 chuẩn chỉnh có kèm đáp án, các em hãy ôn luyện thường xuyên để có thể đạt được điểm số cao trong các kỳ thi sắp tới nhé! Đừng quên theo dõi VUS để cập nhật thêm nhiều tài liệu Anh ngữ hữu ích mỗi ngày.

Đăng ký nhận tư vấn ngay Đăng ký nhận tư vấn ngay

Vui lòng để lại thông tin phía dưới để được tư vấn miễn phí.

Cộng đồng kỷ lục
192.944+ Cộng đồng kỷ lục 192.944+ học viên học viên

đạt chứng chỉ Quốc tế

học viên đạt chứng chỉ Quốc tế

Môi trường học tập
chuẩn Quốc tế Môi trường học tập chuẩn Quốc tế

Cơ sở vật chất, giáo viên và chứng nhận từ đối tác quốc tế mang đến môi trường giáo dục
tiếng Anh hàng đầu với trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên.

Hệ thống
85 trung tâm tiếng Anh Hệ thống 85 trung tâm tiếng Anh khắp Việt Nam

khắp Việt Nam

Mạng lưới cơ sở phủ rộng khắp 24 tỉnh thành lớn tại các khu vực trung tâm, thuận tiện di chuyển.

Trung tâm VUS gần bạn (85)
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Minh Khai

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Minh Khai

  189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Minh Khai    02839259889 Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Minh Khai
 • Bà Rịa - Nguyễn Tất Thành

  VUS Bà Rịa - Nguyễn Tất Thành

  122A Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Nguyên, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Bà Rịa - Nguyễn Tất Thành    02547304979 Bà Rịa - Nguyễn Tất Thành
 • Bình Dương - Becamex

  VUS Bình Dương - Becamex

  Tầng 2, Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Bình Dương - Becamex    02747305879 Bình Dương - Becamex
 • Bình Dương - Bến Cát

  VUS Bình Dương - Bến Cát

  438 Đại Lộ Bình Dương, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

  Bình Dương - Bến Cát    02747305379 Bình Dương - Bến Cát
 • Bình Dương - Cách Mạng Tháng 8

  VUS Bình Dương - Cách Mạng Tháng 8

  78 Cách Mạng Tháng 8, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Bình Dương - Cách Mạng Tháng 8    02747301979 Bình Dương - Cách Mạng Tháng 8
 • Bình Dương - Dĩ An

  VUS Bình Dương - Dĩ An

  22 đường M, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  Bình Dương - Dĩ An    02747304979 Bình Dương - Dĩ An
 • Bình Dương - Dĩ An 2

  VUS Bình Dương - Dĩ An 2

  17-19 đường số 9, Trung tâm Hành chính Dĩ An, Thành Phố Dĩ An

  Bình Dương - Dĩ An 2    02747306779 Bình Dương - Dĩ An 2
 • Bình Dương - Thuận An

  VUS Bình Dương - Thuận An

  23 Nguyễn Văn Tiết, Thuận An, Bình Dương

  Bình Dương - Thuận An    02747301779 Bình Dương - Thuận An
 • Buôn Ma Thuột - Phan Bội Châu

  VUS Buôn Ma Thuột - Phan Bội Châu

  6 Phan Bội Châu, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuộc

  Buôn Ma Thuột - Phan Bội Châu    02627303979 Buôn Ma Thuột - Phan Bội Châu
 • Cần Thơ - Nguyễn Kim

  VUS Cần Thơ - Nguyễn Kim

  Số 2 đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

  Cần Thơ - Nguyễn Kim    02927304979 Cần Thơ - Nguyễn Kim
 • Cơ sở Thanh Hóa - Trần Phú

  VUS Cơ sở Thanh Hóa - Trần Phú

  4B-6 Đường Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

  Cơ sở Thanh Hóa - Trần Phú    02377303979 Cơ sở Thanh Hóa - Trần Phú
 • Gia Lai - Phan Đình Phùng

  VUS Gia Lai - Phan Đình Phùng

  96 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai

  Gia Lai - Phan Đình Phùng    02697304979 Gia Lai - Phan Đình Phùng
 • Hà Nội - An Hưng

  VUS Hà Nội - An Hưng

  V10-A02 Shophouse The Terra An Hưng, Khu Đô Thị An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

  Hà Nội - An Hưng    02473035679 Hà Nội - An Hưng
 • Hà Nội - CTM

  VUS Hà Nội - CTM

  Tầng 2 & 3, Tòa Nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Hà Nội - CTM    02473096979 Hà Nội - CTM
 • Hà Nội - Lacasta Tower Văn Khê

  VUS Hà Nội - Lacasta Tower Văn Khê

  Chung cư Lacasta Tower, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

  Hà Nội - Lacasta Tower Văn Khê    02473035679 Hà Nội - Lacasta Tower Văn Khê
 • Hà Nội - Lê Văn Lương

  VUS Hà Nội - Lê Văn Lương

  Tầng 3 Golden Palace, lô C3, Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

  Hà Nội - Lê Văn Lương    02473078979 Hà Nội - Lê Văn Lương
 • Hà Nội - Linh Đàm

  VUS Hà Nội - Linh Đàm

  Nhà số 13 BT1 Bán đảo Linh Đàm, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  Hà Nội - Linh Đàm    02473035779 Hà Nội - Linh Đàm
 • Hà Nội - Nguyễn Lương Bằng

  VUS Hà Nội - Nguyễn Lương Bằng

  187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

  Hà Nội - Nguyễn Lương Bằng    02473066979 Hà Nội - Nguyễn Lương Bằng
 • Hà Nội - Phạm Văn Đồng

  VUS Hà Nội - Phạm Văn Đồng

  Khu đô thị An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  Hà Nội - Phạm Văn Đồng    02473035579 Hà Nội - Phạm Văn Đồng
 • Hà Nội - Times City

  VUS Hà Nội - Times City

  Shophouse 17, Tòa Nhà Century Tower, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Hà Nội - Times City    02473086979 Hà Nội - Times City
 • Hà Nội - Vinhomes Gardenia

  VUS Hà Nội - Vinhomes Gardenia

  Shophouse B17-09, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Hà Nội - Vinhomes Gardenia    02473056979 Hà Nội - Vinhomes Gardenia
 • Hồ Chí Minh - An Dương Vương

  VUS Hồ Chí Minh - An Dương Vương

  129-131-133-135-137 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - An Dương Vương    02838305210 Hồ Chí Minh - An Dương Vương
 • Hồ Chí Minh - Bình Long

  VUS Hồ Chí Minh - Bình Long

  285 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Bình Long    02873043579 Hồ Chí Minh - Bình Long
 • Hồ Chí Minh - Bình Minh

  VUS Hồ Chí Minh - Bình Minh

  706A Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Bình Minh    02837367326 Hồ Chí Minh - Bình Minh
 • Hồ Chí Minh - Cộng Hòa

  VUS Hồ Chí Minh - Cộng Hòa

  105 - 107 CỘNG HÒA, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Cộng Hòa    02836220257 Hồ Chí Minh - Cộng Hòa
 • Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8

  VUS Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8

  94-96 Tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8    02871026068 Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8
 • Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8 - 02

  VUS Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8 - 02

  222 Tỉnh Lộ 8 - Thị Trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8 - 02    02871026168 Hồ Chí Minh - Củ Chi Tỉnh Lộ 8 - 02
 • Hồ Chí Minh - Green River

  VUS Hồ Chí Minh - Green River

  Tầng 2, chung cư Green River, 2252 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Green River    02873097968 Hồ Chí Minh - Green River
 • Hồ Chí Minh - Hậu Giang

  VUS Hồ Chí Minh - Hậu Giang

  TẦNG TRỆT VÀ LỬNG BLOCK A, CC. AN PHÚ 2, 961 - 973/1 HẬU GIANG,P.11,Q.6,HCM

  Hồ Chí Minh - Hậu Giang    02837593727 Hồ Chí Minh - Hậu Giang
 • Hồ Chí Minh - Hòa Bình

  VUS Hồ Chí Minh - Hòa Bình

  45B HÒA BÌNH, P. TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Hòa Bình    02839611966 Hồ Chí Minh - Hòa Bình
 • Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Phát

  VUS Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Phát

  1389 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Phát    02873062568 Hồ Chí Minh - Huỳnh Tấn Phát
 • Hồ Chí Minh - Khánh Hội

  VUS Hồ Chí Minh - Khánh Hội

  243 - 245 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Khánh Hội    02839433416 Hồ Chí Minh - Khánh Hội
 • Hồ Chí Minh - Kinh Dương Vương

  VUS Hồ Chí Minh - Kinh Dương Vương

  73A Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Kinh Dương Vương    02838172779 Hồ Chí Minh - Kinh Dương Vương
 • Hồ Chí Minh - Lê Quang Định

  VUS Hồ Chí Minh - Lê Quang Định

  367-369 LÊ QUANG ĐỊNH, P5, BÌNH THẠNH, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Lê Quang Định    02873093979 Hồ Chí Minh - Lê Quang Định
 • Hồ Chí Minh - Lê Trọng Tấn

  VUS Hồ Chí Minh - Lê Trọng Tấn

  475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

  Hồ Chí Minh - Lê Trọng Tấn    02873007687 Hồ Chí Minh - Lê Trọng Tấn
 • Hồ Chí Minh - Lê Văn Lương

  VUS Hồ Chí Minh - Lê Văn Lương

  850 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Lê Văn Lương    02871008568 Hồ Chí Minh - Lê Văn Lương
 • Hồ Chí Minh - Morning Star

  VUS Hồ Chí Minh - Morning Star

  CC Morning Star, 57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Morning Star    02835514299 Hồ Chí Minh - Morning Star
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ

  1113 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ    02873006687 Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ 2

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ 2

  2/1 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ 2    02873097959 Hồ Chí Minh - Nguyễn Ảnh Thủ 2
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Chí Thanh

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Chí Thanh

  282-284 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Chí Thanh    02839575636 Hồ Chí Minh - Nguyễn Chí Thanh
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Duy Trinh

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Duy Trinh

  223 - 225 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 1, P. Bình Trưng Tây Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Duy Trinh    02873008682 Hồ Chí Minh - Nguyễn Duy Trinh
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Trí

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Trí

  263 Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Trí    02873060568 Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Trí
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Viện

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Viện

  25 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Viện    02873048979 Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Viện
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Kiệm 2

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Kiệm 2

  988 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Kiệm 2    02838941888 Hồ Chí Minh - Nguyễn Kiệm 2
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Oanh

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Oanh

  632-636 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Oanh    02873086979 Hồ Chí Minh - Nguyễn Oanh
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thập

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thập

  73-75-77 Nguyễn Thị Thập, Khu Đô Thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thập    02871025969 Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Thập
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Tăng

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Tăng

  55 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Tăng    02873031979 Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Tăng
 • Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Thủ

  VUS Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Thủ

  209 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Thủ    02838206742 Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Thủ
 • Hồ Chí Minh - Online

  VUS Hồ Chí Minh - Online

  189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Online    02837077968 Hồ Chí Minh - Online
 • Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng

  VUS Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng

  Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng

  Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng    02873011168 Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng
 • Hồ Chí Minh - Phan Văn Hớn

  VUS Hồ Chí Minh - Phan Văn Hớn

  Hồ Chí Minh - Phan Văn Hớn

  Hồ Chí Minh - Phan Văn Hớn    02873045768 Hồ Chí Minh - Phan Văn Hớn
 • Hồ Chí Minh - Phan Xích Long

  VUS Hồ Chí Minh - Phan Xích Long

  422 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Phan Xích Long    02839959828 Hồ Chí Minh - Phan Xích Long
 • Hồ Chí Minh - Quang Trung

  VUS Hồ Chí Minh - Quang Trung

  651-651B Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Quang Trung    02873017768 Hồ Chí Minh - Quang Trung
 • Hồ Chí Minh - Tên Lửa

  VUS Hồ Chí Minh - Tên Lửa

  104-104A Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Tên Lửa    02873097957 Hồ Chí Minh - Tên Lửa
 • Hồ Chí Minh - Tô Ký 2

  VUS Hồ Chí Minh - Tô Ký 2

  30/13 Tô Ký, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Tô Ký 2    02873095679 Hồ Chí Minh - Tô Ký 2
 • Hồ Chí Minh - Tô Ngọc Vân

  VUS Hồ Chí Minh - Tô Ngọc Vân

  485 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Tô Ngọc Vân    02873001356 Hồ Chí Minh - Tô Ngọc Vân
 • Hồ Chí Minh - Trần Não 2

  VUS Hồ Chí Minh - Trần Não 2

  111 Trần Não, Phường An Bình, TP.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Trần Não 2    02873000591 Hồ Chí Minh - Trần Não 2
 • Hồ Chí Minh - Trường Chinh

  VUS Hồ Chí Minh - Trường Chinh

  187 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Trường Chinh    02837192411 Hồ Chí Minh - Trường Chinh
 • Hồ Chí Minh - Út Tịch

  VUS Hồ Chí Minh - Út Tịch

  201/36A ÚT TỊCH, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Út Tịch    02838112844 Hồ Chí Minh - Út Tịch
 • Hồ Chí Minh - Võ Văn Ngân

  VUS Hồ Chí Minh - Võ Văn Ngân

  93-95 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Võ Văn Ngân    02873000445 Hồ Chí Minh - Võ Văn Ngân
 • Hồ Chí Minh - Võ Văn Vân

  VUS Hồ Chí Minh - Võ Văn Vân

  26G Võ Văn Vân, Ấp A4, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Võ Văn Vân    02873045779 Hồ Chí Minh - Võ Văn Vân
 • Hồ Chí Minh - Đỗ Xuân Hợp

  VUS Hồ Chí Minh - Đỗ Xuân Hợp

  167, Khu Phố 2, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - Đỗ Xuân Hợp    02873097958 Hồ Chí Minh - Đỗ Xuân Hợp
 • Hồ Chí Minh – Tạ Quang Bửu

  VUS Hồ Chí Minh – Tạ Quang Bửu

  825A-827 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh – Tạ Quang Bửu    02871053068 Hồ Chí Minh – Tạ Quang Bửu
 • Huế - Đống Đa

  VUS Huế - Đống Đa

  44 Đống Đa, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

  Huế - Đống Đa    02347303479 Huế - Đống Đa
 • Kiên Giang - Ba Tháng Hai

  VUS Kiên Giang - Ba Tháng Hai

  Trung Tâm Thương Mại Zone C, Đường 3/2 Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang

  Kiên Giang - Ba Tháng Hai    02977306979 Kiên Giang - Ba Tháng Hai
 • Kon Tum - Trần Phú

  VUS Kon Tum - Trần Phú

  674 Trần Phú, Tp.Kon Tum, Kon Tum

  Kon Tum - Trần Phú    02607304979 Kon Tum - Trần Phú
 • Lâm Đồng - Phan Đình Phùng

  VUS Lâm Đồng - Phan Đình Phùng

  208-210 Phan Đình Phùng, Phường 2 Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

  Lâm Đồng - Phan Đình Phùng    02637306979 Lâm Đồng - Phan Đình Phùng
 • Long An - Mai Thị Tốt

  VUS Long An - Mai Thị Tốt

  01 Mai Thị Tốt, Phường 2 Thành Phố Tân An, Long An

  Long An - Mai Thị Tốt    02727306979 Long An - Mai Thị Tốt
 • Nghệ An - Vinh

  VUS Nghệ An - Vinh

  Số 8 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  Nghệ An - Vinh    02387300979 Nghệ An - Vinh
 • Nha Trang - Khánh Hòa

  VUS Nha Trang - Khánh Hòa

  55 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

  Nha Trang - Khánh Hòa    02587305879 Nha Trang - Khánh Hòa
 • Phú Yên - Tuy Hòa

  VUS Phú Yên - Tuy Hòa

  189-191 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

  Phú Yên - Tuy Hòa    02577305968 Phú Yên - Tuy Hòa
 • Quảng Ngãi - Phan Đình Phùng

  VUS Quảng Ngãi - Phan Đình Phùng

  134 Phan Dinh Phung, Nguyen Nghiem Thành Phố Quang Ngai

  Quảng Ngãi - Phan Đình Phùng    02557306979 Quảng Ngãi - Phan Đình Phùng
 • Quảng Ninh - Hạ Long

  VUS Quảng Ninh - Hạ Long

  Tầng 1, 2, Tháp B, Chung cư Lideco Hạ Long, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

  Quảng Ninh - Hạ Long    02037108679 Quảng Ninh - Hạ Long
 • Qui Nhơn - Lê Lợi

  VUS Qui Nhơn - Lê Lợi

  49-51 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

  Qui Nhơn - Lê Lợi    02567304979 Qui Nhơn - Lê Lợi
 • Tây Ninh - Ba Mươi Tháng Tư

  VUS Tây Ninh - Ba Mươi Tháng Tư

  410 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh

  Tây Ninh - Ba Mươi Tháng Tư    02767304979 Tây Ninh - Ba Mươi Tháng Tư
 • Tiền Giang - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  VUS Tiền Giang - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

  Tiền Giang - Nam Kỳ Khởi Nghĩa    02737306979 Tiền Giang - Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Vĩnh Long - Phạm Thái Bường

  VUS Vĩnh Long - Phạm Thái Bường

  56/2 Phạm Thái Bường, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  Vĩnh Long - Phạm Thái Bường    02707304979 Vĩnh Long - Phạm Thái Bường
 • Vũng Tàu - Trương Công Định

  VUS Vũng Tàu - Trương Công Định

  498 Trương Công Định, Phường 8 Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Vũng Tàu - Trương Công Định    02547306979 Vũng Tàu - Trương Công Định
 • Đà Nẵng - Nguyễn Văn Linh

  VUS Đà Nẵng - Nguyễn Văn Linh

  143-145 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng

  Đà Nẵng - Nguyễn Văn Linh    02367109649 Đà Nẵng - Nguyễn Văn Linh
 • Đồng Nai - Gia Kiệm

  VUS Đồng Nai - Gia Kiệm

  87/1E QL20, Ấp Võ Dõng 1, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

  Đồng Nai - Gia Kiệm    02517303779 Đồng Nai - Gia Kiệm
 • Đồng Nai - Long Khánh

  VUS Đồng Nai - Long Khánh

  244-246 Hùng Vương, Long Khánh, Đồng Nai

  Đồng Nai - Long Khánh    02517306879 Đồng Nai - Long Khánh
 • Đồng Nai - Long Thành

  VUS Đồng Nai - Long Thành

  159-161-163 Lê Duẩn, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai

  Đồng Nai - Long Thành    02517301179 Đồng Nai - Long Thành
 • Đồng Nai - Phan Trung

  VUS Đồng Nai - Phan Trung

  240 Đường Phan Trung, Khu Phố 2, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  Đồng Nai - Phan Trung    02517300188 Đồng Nai - Phan Trung
 • Đồng Nai - Tân Hòa

  VUS Đồng Nai - Tân Hòa

  295-297-299-301 Quốc lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

  Đồng Nai - Tân Hòa    02517305768 Đồng Nai - Tân Hòa
 • Đồng Nai - Võ Thị Sáu

  VUS Đồng Nai - Võ Thị Sáu

  213-215 Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, P. Thống Nhất Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

  Đồng Nai - Võ Thị Sáu    02517306979 Đồng Nai - Võ Thị Sáu

Đăng ký nhận
tư vấn ngay Đăng ký nhận tư vấn ngay

Vui lòng để lại thông tin phía dưới để được tư vấn miễn phí.

support_agent clear Tư vấn hỗ trợ
arrow_upward