System.Linq.Enumerable+WhereEnumerableIterator`1[Umbraco.Core.Models.IPublishedContent]

Hướng Dẫn Sử Dụng phần mềm Road to IELTS

Road to IELTS là gì?

‘Road to IELTS’ là phần mềm luyện thi trực tuyến dành riêng cho các thí sinh đăng ký thi IELTS. Nội dung phầm mềm bao gồm 4 chủ đề chính sẽ giúp bạn chuẩn bị chu đáo cho cả 4 phần thi Đọc, Nghe, Nói và Viết của kỳ thi IELTS quốc tế.

a. Đăng nhập Road to IELTS:
- Truy cập trang web: http://www.clarityenglish.com/online/login.php
- Sử dụng tài khoản VUS đã cung cấp

b. Hướng dẫn sử dụng phần mềm:

Link dinh kem

c. Quên mật khẩu
Tại trang login chọn vào “Forgot password”
Thông tin về tài khoản được gửi vào email cá nhân của học viên

d. Cách xem điểm
- Chọn vào phần “My Progress”