Tin tức

THÔNG TIN VỀ CÁC TRANG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN & TRỢ GIẢNG CỦA VUS 

31/07/2019 12:00:00 SA

Cám ơn các bạn đã và đang quan tâm đến việc ứng tuyển vào các vị trí giảng dạy tại VUS, bao gồm Giáo viên Tiếng Anh và Trợ giảng.
Để tạo sự thuận tiện cho ứng viên và xây dựng được một nơi cung cấp thông tin chính thức đến các ứng viên và đội ngũ giảng dạy hiện tại của VUS, nay Bộ phận Tuyển dụng Giáo viên & Trợ giảng của VUS xin gửi đến mọi người về các trang thông tin chính thức của chúng tôi như sau:

------------------------------------- 

OFFICIAL CHANNELS FOR TEACHING POSITIONS AT VUS

Thank you for your interest in learning about and working for VUS. 

Please be informed of our official channels for Teacher and Teaching Assistant Recruitment as follows:

Many thanks for your support and understanding.

 

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN HỌC BỔNG KHI ĐĂNG KÝ HỌC