Tin tức

Thông Tin Nhà Trường

1. VUS Nguyễn Thị Minh Khai Q. 1

- Quyết định thành lập trung tâm
- Cấp phép tổ chức đào tạo
Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quan

- Quyết định thành lập trung tâm
- Cấp phép tổ chức đào tạo
Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm

 

Trường Chinh: 
 
Nghiệm thu PCCC TC
Thẩm duyệt PCCC TC

 

Nguyễn Duy Trinh:

Nghiệm thu PCCC
Thẩm duyệt PCCC

Danh sach giao vien

Nuoc ngoai:

NDT

TN

Viet Nam:

NDT

TN

 

 Trần Não:

Nghiệm thu PCCC

 

An Dương Vương:

Thẩm duyệt PCCC

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN HỌC BỔNG KHI ĐĂNG KÝ HỌC