Tin tức

BỒI DƯỠNG ANH NGỮ TRUNG HỌC CƠ SỞ HK2 NĂM HỌC 2018 - 2019

21/03/2019 12:00:00 SA

Nhằm giúp các em học viên hệ thống và ôn tập lại kiến thức môn tiếng Anh, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức Anh ngữ dành cho toàn bộ học viên chương trình Young Leaders đang theo học tại các cơ sở VUS khu vực miền Nam.

Thời gian tổ chức: ngày 05/04/2019 – 10/04/2019

Địa điểm: tại các cơ sở VUS khu vực miền Nam

Đối tượng tham gia: Học viên VUS thuộc khối  lớp 6-7-8-9 tại trường THCS

Hình thức đăng ký: Phụ huynh/ Học viên vui lòng liên hệ Phòng Tuyển Sinh cơ sở để đăng ký tham gia.

Thời gian đăng ký: ngày 22/03/2019 – 02/04/2019

ĐIỀN THÔNG TIN - NHẬN HỌC BỔNG KHI ĐĂNG KÝ HỌC