BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

Luyện Thi Chứng Chỉ

Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

Cập nhật mới nhất ngày 28/03/2023

Trong bài viết sau, VUS đã tổng hợp các mẫu câu trả lời IELTS Speaking Part 1 (Sample Answer) theo phương pháp luyện Speaking theo chủ đề phổ biến. Hãy cùng tham khảo để có thêm ý tưởng cho phần thi Speaking của mình các bạn nhé.

Thi nói IELTS như thế nào? Cấu trúc của đề thi IELTS Speaking

Thời gian làm bài: 10-15 phút.

Bài thi Speaking IELTS bao gồm 3 Part (Phần), được xếp hạng độ khó từ Part 1 – Part 3.

Part 1: Giám khảo yêu cầu thí sinh trả lời một số câu liên quan đến thông tin cá nhân như nơi ở, công việc, gia đình…

Part 2: Thí sinh thể hiện phần thi Nói của mình trong vòng 2 phút với chủ đề được cho sẵn. Ngoài ra, thí sinh sẽ có 1 phút chuẩn bị trước khi bắt đầu.

Part 3: Thí sinh sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi liên quan đến phần 2, đồng thời được yêu cầu nêu ý kiến về một quan điểm cụ thể.

Bài thi IELTS Speaking có cấu trúc và cách tính điểm giống nhau cho cả phần Academic (Học thuật) và General Training (Tổng quát).

Luyện Speaking theo chủ đề phổ biến – Câu trả lời mẫu cho Part 1

Luyện Speaking IELTS theo chủ đề Work

Luyện Speaking theo chủ đề
Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

1. What do you do?

I’m a piano professor and currently working at HCMC Conservatory of Music. My daily responsibilities are to teach intensive piano lessons for students, demonstrate various and up-to-date piano techniques and keep track of their progress with detail-oriented feedback.

(Tôi là giáo sư piano và hiện đang công tác tại Nhạc viện TP.HCM. Công việc hàng ngày của tôi là dạy các bài học piano chuyên sâu cho các bạn sinh viên, minh họa cho các bạn các kỹ thuật tập piano đa dạng và mới nhất, cũng như theo dõi tiến trình học tập của các bạn với các phản hồi chi tiết.)

2. Why did you choose your job?

I chose Medicine because my strong suits back in school are biology and physics. I know it’s a worldwide respected profession. And more importantly, Medicine gives me a deep sense of fulfillment knowing that I can help people live their best lives. 

(Tôi chọn Y khoa vì môn thế mạnh của tôi hồi còn đi học là sinh học và vật lý. Tôi biết nó cũng là một nghề được tôn trọng trên toàn thế giới. Và quan trọng hơn, Y học mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn khi biết được bản thân có thể giúp mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp nhất.)

3. What do you do after work?

I will give my mom a hand to cook dinner. After that, I might relax a bit, then watch some favorite movies and hit the sack. From time to time, I will go for a drink with one of my best friends. 

(Tôi sẽ phụ mẹ nấu bữa tối. Sau đó, tôi có thể thư giãn một chút, xem một vài bộ phim yêu thích và đi ngủ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đi uống nước với một trong những người bạn thân nhất của mình.)

4. Are you enjoying your job?

I’m enjoying my job as a freelance writer. It is because I can make a decent income both for myself and my family. Another reason is that it enables me to have more work-life balance, due to its flexibility when it comes to choosing your most productive time to work. 

(Tôi thích công việc của mình với tư cách là một nhà văn tự do. Đó là bởi vì tôi có thể kiếm được thu nhập kha khá cho cả bản thân và gia đình. Một lý do khác là nó cho phép tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống hiệu quả hơn, nhờ vào việc linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc hiệu suất nhất)

5. Is there any type of job that you want to do?

I would like a type of job that requires some out-of-the-box thinking and social interaction. It’s cool to see a group of insightful people sharing ideas and working together for the mutual benefit of their organization. To me, that’s quite inspiring.

(Tôi thích loại công việc đòi hỏi tính sáng tạo và có nhiều tương tác xã hội. Thật tuyệt khi nhìn thấy một nhóm các bạn có tư duy sâu sắc cùng chia sẻ ý tưởng và làm việc với nhau vì lợi ích chung của tổ chức. Đối với tôi, điều đó truyền cảm hứng rất nhiều.)

Từ vựng luyện nói tiếng Anh theo chủ đề IELTS Work:

STT            Cụm từ/Thành ngữ                    Dịch nghĩa
1
Mutual Benefit
Lợi ích chung
2
Detail-oriented (Adj)
Tập trung vào chi tiết
3
Out-of-the-box thinking
Tư duy sáng tạo

Luyện Speaking theo chủ đề Study

1. What major are you studying?

I’m currently pursuing my major in Neuroscience. This is my third year at Pham Ngoc Thach University of Medicine. After finishing my Bachelor programme, I want to continue my studies. 

(Tôi hiện đang theo học chuyên ngành Khoa học thần kinh. Đây là năm thứ ba của tôi tại Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân, tôi muốn tiếp tục việc học của mình)

2. Why did you choose your major?

I chose Philosophy because I love digging down and exploring new insights from various perspectives. As a kid, I was always hooked on finding answers for existential questions like “Who am I? What is my purpose?…. So, I want to follow this major and see how it goes.

(Tôi chọn Triết học vì tôi thích đào sâu và khám phá vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn bị cuốn hút trong việc tìm kiếm câu trả lời cho nhiều câu hỏi hiện sinh như “Tôi là ai? Mục đích của tôi là gì?….. Vì vậy, tôi muốn theo đuổi chuyên ngành này để xem nó như thế nào.)

3. What is your favorite subject in high school?

I have to say it’s Human Biology. It has fascinated me how harmoniously every cell in our body is inextricably linked. The more I get to understand the fundamentals of this subject, the more I can see the beauty of nature and Mother Earth.

(Tôi phải nói đó là môn Sinh học về con người. Nó khiến tôi thích thú về cách mọi tế bào trong cơ thể chúng ta liên kết một cách chặt chẽ và hài hòa với nhau. Càng hiểu được những nguyên tắc cốt lõi của bộ môn này, tôi lại càng thấy được vẻ đẹp của tự nhiên và Mẹ Trái đất.)

4. Are you working on any jobs besides your time at university?

No I’m not. I want to give my full attention to my study at the university for this first year. I might consider looking for a side hustle when I get the hang of the new lifestyle as a freshman. 

(Không đâu. Tôi muốn tập trung toàn bộ việc học tại trường đại học trong năm đầu tiên này. Tôi có thể cân nhắc tìm kiếm một công việc phụ khi đã quen dần với lối sống mới của một sinh viên năm nhất)

5. What’s your future plan after finishing university?

I have figured out that I want to be a university professor after graduation. This position fits my genuine interest as a kid because I love teaching and researching a lot. So, I’m working hard on my thesis to go after this dream.

(Tôi muốn trở thành một giáo sư đại học sau khi tốt nghiệp. Vị trí này phù hợp với sở thích được dạy học và nghiên cứu từ khi còn bé của tôi. Vì vậy, tôi đang nỗ lực chăm chỉ để hoàn thành xong luận án tốt nghiệp của mình.)

Từ vựng  luyện nói IELTS theo chủ đề chủ đề Study: 

STT            Cụm từ/Thành ngữ                    Dịch nghĩa
1
Side hustle (N)
Công việc làm thêm
2
Inextricably linked (Adj)
Liên kết chặt chẽ
3
Go after (v)
Theo đuổi
4
Get the hang of something
Quen với việc gì
Luyện Speaking theo chủ đề
Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

Luyện Speaking theo chủ đề Family

1. Who are you closest to in your family?

I spend the most time with my father. He’s the one showing me the positive side of the world. He doesn’t show much but I know he cares a lot about me. Also, he’s the man of few words but his words carry weight.  

(Tôi dành nhiều thời gian nhất với ba. Ông ấy luôn là người cho tôi thấy mặt tích cực của thế giới. Tuy ông không thể hiện nhiều nhưng tôi biết ông rất quan tâm đến tôi. Ngoài ra, ông ấy còn là người tuy ít nói nhưng mỗi lời ông nói ra đều rất có trọng lượng.)

2. What do you like to do with your family?

We love to dine out every weekend. Each time, we let the other family member choose where and what to eat in the city. Our favorite dishes are the all-we-can-eat buffet or Vietnamese hotpot. This is our special time reconnecting with each other after a long hard weekend.

(Chúng tôi thích đi ăn tối vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều để các thành viên khác trong gia đình chọn địa điểm và món ăn trong thành phố. Các món ăn yêu thích của chúng tôi thường là tiệc buffet ăn thỏa thích hoặc lẩu Việt Nam. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để gia đình tôi gắn kết lại nối sau một tuần dài vất vả.)

3. How often do you spend time with your family?

Not as much as I used to. The reason is I’m currently working and living away from home. However, I have made a rule to myself that I will have at least one video call and two phone calls/day with my parents. Now, I would assume that I spend about 30-1hour/day communicating with my family. 

(Không nhiều như xưa. Lý do là vì tôi hiện đang làm việc và sống xa nhà. Tuy nhiên, tôi đã đặt ra quy tắc cho bản thân rằng mỗi ngày phải có ít nhất một cuộc gọi video và hai cuộc nói chuyện điện thoại/ngày cùng bố mẹ. Bây giờ, tôi nghĩ mình dành được từ 30 phút-1 giờ/ngày để liên lạc với gia đình.)

4. Do you want to live with your parents in the future?

Absolutely, I have made up my mind that after graduating from the university, I will go back to my hometown, find a job, and live with them. Some friends would judge me with my decision, but I know deep down I’m a family oriented person. At least when I live with my parents, I will have a sense of ease knowing that they’re still happy, healthy and on my side. 

(Chắc chắn rồi, tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trở về quê hương của mình, tìm một công việc và sống cùng với ba mẹ. Một số bạn bè sẽ đánh giá tôi về quyết định này, nhưng tôi biết trong sâu thẳm tôi là một người hướng về gia đình. Ít nhất khi sống với bố mẹ, tôi sẽ có cảm giác yên tâm khi biết rằng họ vẫn vui vẻ, khỏe mạnh và ở bên tôi.)

5. Do you get along with your brothers or sisters?

I have a younger sister. We used to fight about nonsense things when we’re younger. It was so much fun then. Now, there comes a point when she and I don’t communicate much like we did. It’s not that we’re upset about each other or something. I think it’s because she’s a teenager and has a whole new world to explore. 

(Tôi có một đứa em gái. Chúng tôi từng tranh cãi về những việc tầm phào khi còn nhỏ. Lúc đó vui lắm. Bây giờ, tôi và con bé không giao tiếp nhiều như trước nữa. Không phải là chúng tôi khó chịu về nhau hay gì cả. Tôi nghĩ đó là bởi vì con bé giờ đã là một thiếu niên và có một thế giới riêng cho mình rồi).

Chinh phục chứng chỉ quốc tế, mở rộng cơ hội, tiếp bước thành công cùng kho tài liệu và bài tập đa dạng tại: Luyện thi chứng chỉ

Từ vựng luyện thi IELTS Speaking chủ đề Family: 

STT            Cụm từ/Thành ngữ                    Dịch nghĩa
1
Family-oriented person
Người hướng về gia đình
2
Nonsense (N)
Việc tầm phào
3
Sense of ease
Cảm giác yên tâm
4
Make up one’s mind
Đưa ra quyết định
5
A man of few words
Người đàn ông ít nói
6
Dine out (v)
Đi ăn ngoài

Luyện Speaking theo chủ đề Hobby

Luyện Speaking theo chủ đề
Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

1. What is your hobby?

My go-to activity is reading books. I am a bookworm, and have always been called a nerd ever since I was in elementary school. I find that reading books is an excellent approach to learn about other cultures in the world. I also love the sensation of touching and playing with the paper pages. It calms me down a lot whenever I feel stressed out.  

(Hoạt động yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi là một đứa mọt sách, và đã luôn được gọi như vậy kể từ lúc còn học tiểu học. Tôi thấy đọc sách là một cách tiếp cận tuyệt vời để tìm hiểu về các nền văn hóa khác trên thế giới. Tôi cũng rất thích cảm giác chơi đùa cùng các trang sách giấy. Nó giúp tôi bình tĩnh lại rất nhiều mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng.)

2. Have you ever tried to pursue a professional career path with your hobby?

I don’t think it’s possible at the moment because I discovered my passion for writing quite late in life. It was when I was 27 years old. But yes, those thoughts have crossed my mind on several occasions. I might consider working on it as my side earning income from now on. 

(Tôi không nghĩ điều đó có thể vào lúc này, bởi tôi phát hiện ra mình thích viết lách khá muộn màng. Đó là khi tôi 27 tuổi rồi. Nhưng đúng là những suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu tôi một vài lần. Tôi có thể xem xét biến nó thành một công việc kiếm thêm thu nhập từ bây giờ.)

3. What benefits do you have from your hobby?

The first benefit that comes to my mind is that running improves my cardiovascular health. My heart rates increase rapidly as the body tries to take more oxygens and nutrients during the process. By the same token, it also helps me get more exposure to nature and moderate my mode effectively. That way, I can soak up some vitamin D and fresh air in the morning.

(Lợi ích đầu tiên chính là việc chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của tôi. Nhịp tim của tôi tăng nhanh khi cơ thể cố gắng lấy nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn trong quá trình này. Đồng thời, nó cũng giúp tôi tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và điều chỉnh tâm trạng của mình một cách hiệu quả. Theo đó, tôi có thể hấp thụ một ít vitamin D và không khí trong lành vào buổi sáng sớm.)

4. How much time do you set aside for your hobby?

I would say a minimum of 2 hours a day. I have a 9-5 job so I’m always stressed for time. However, I never miss a day of not practicing drawing. It does a lot of wonders for me, including: regulating my mood, entering the flow state, which helps me perform at my best, as well as connecting with my true self.

(Tối thiểu là 2 giờ một ngày. Tôi còn có một công việc hành chính khác nên không được dư dả về mặt thời gian. Tuy nhiên, tôi không bao giờ bỏ l tập vẽ cả. Nó giúp tôi rất nhiều, bao gồm những việc như: điều chỉnh tâm trạng, tập trung ở mức tối ưu nhất, cũng như kết nối lại với con người thật của mình.)

5. What sorts of hobbies do you want to try in the future?

I want to give martial arts a try. I often picture myself fighting bad guys and helping tons of people whenever I go on the street. However, since I’m a wallflower, I still have a hard time talking myself into joining the first class. 

(Tôi muốn thử học võ thuật. Tôi thường hình dung mình đang chiến đấu với những kẻ xấu và giúp đỡ nhiều người khi đi trên đường. Tuy nhiên, vì tôi vẫn còn khá rụt rè nên vẫn thật khó khăn khi phải tự thuyết phục bản thân tham gia lớp học đầu tiên)

Từ vựng luyện thi Speaking IELTS theo chủ đề Hobby:

STT            Cụm từ/Thành ngữ                    Dịch nghĩa
1
Give something a try
Thử làm điều mới
2
Wallflower (N)
Người rụt rè
3
Be stressed for time
Không có thời gian
4
Make up one’s mind
Đưa ra quyết định
5
A man of few words
Người đàn ông ít nói
6
Dine out (v)
Đi ăn ngoài
7
Bookworm (N)
Người thích đọc sách
8
By the same token
Với những lý do tương tự
9
Do wonder for something
Làm lợi ích cho
10
Cardiovascular Health
Sức khỏe tim mạch
11
Soak up (v)
Hấp thu
12
Cross one’s mind
Xuất hiện (suy nghĩ/ý tưởng) đột ngột
13
Talk someone into something
Thuyết phục ai đó

Luyện Speaking theo chủ đề dễ dàng cùng khóa học IELTS tại Anh Văn Hội Việt Mỹ

Luyện Speaking theo chủ đề
Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

Đến với khóa học IELTS tại Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS, các bạn học viên sẽ được truy cập ngân hàng đề thi (Test Bank) đa dạng được tổng hợp từ nguồn học liệu uy tín, bao gồm 400 bài tập online từ NXB Cambridge và 106 bài tập thực hành online mở rộng do chính VUS biên soạn. 

Ngoài ra, học viên còn có cơ hội truy cập thư viện luyện thi IELTS độc quyền tại VUS với nhiều hình thức đa dạng (Podcast, Video, Experts’ Sharing, Writing Samples..).

Học viên dễ dàng hệ thống hóa kiến thức thông qua quy trình tinh giản tại lớp học: 

 • 10% (Before Class): Luyện tập củng cố phát âm với AI (Voice Recognition) và ôn tập cùng các bài Quizz từ vựng ngắn.
 • 80% (In Class): Thực hành trọng tâm 4 kỹ năng với phương pháp Skill-based, bứt tốc nâng cao kỹ năng IELTS cần thiết.
 • 10% (After Class): Thực hành online, được sửa chữa và chấm điểm 2 kỹ năng Speaking và Writing từ đội ngũ chuyên gia IELTS.

Với lộ trình học tập tinh giản chỉ với 4 bước khơi mở, học viên vững vàng nắm bắt kiến thức Anh ngữ và tự tin ứng dụng chúng trong các tình huống thực tiễn.

 • Learning (Học hỏi)
 • Engaging (Tương tác)
 • Adapting (Thích ứng)
 • Developing (Phát triển)

Tại VUS, các sĩ tử IELTS được thực hành cùng ng dụng học tập V-HUB độc quyền truy cập kết nối 24/7.

 • Tự cá nhân hoá quy trình học theo chủ đề và từng kỹ năng.
 • Cổng kết nối tích hợp tại mục Community, gặp gỡ nhiều bạn học và kết nối cùng các chuyên gia IELTS nhiều năm kinh nghiệm.
 • Tích hợp huấn luyện viên cá nhân AI, gia tăng khả năng phát âm cũng như tính tự giác trong học tập qua Voice Recognition.
 • Kiểm tra và học tập cùng các bài Quiz theo chủ đề.
 • Linh hoạt kết hợp on/off theo thời gian biểu phù hợp trong bất kỳ tình huống.
 •  Các bài test định kỳ theo dõi tiến độ học tập của học viên.

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ cùng những thành tích ấn tượng

VUS là hệ thống trung tâm Anh ngữ chuẩn quốc tế cùng bề dày gần 30 năm với 70+ chi nhánh tại Việt Nam. Thông qua hoạt động xây dựng các chương trình giáo dục tiếng Anh chất lượng,  VUS mong muốn trang bị cho các học viên bộ siêu kỹ năng thiết yếu để hội nhập với thời đại của công nghệ và thông tin: 

 • Kiến thức và tư duy toàn cầu
 • Kỹ năng học tập và làm việc vượt trội
 • Nền tảng ngôn ngữ vững vàng
 • Giá trị sống phong phú

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ tự hào khi đạt được:

 • Kỷ lục Việt Nam với số lượng học viên đạt chứng chỉ quốc tế nhiều nhất trên toàn quốc: 180.918 học viên.
 • 2.700.000 gia đình Việt tin chọn VUS.
 • 100% giáo viên đạt chứng nhận giảng dạy TESOL, CELTA, TEFL quốc tế. 
 • 100% trung tâm chi nhánh đạt chuẩn NEAS quốc tế.
 • Môi trường tương tác 100% tiếng Anh.
 • Đối tác PLATINUM cùng Hội đồng Anh (British Council).
 • Đối tác chiến lược cùng các nhà xuất bản trên thế giới: National Geographic Learning, Oxford University Press,…
Luyện Speaking theo chủ đề
Luyện Speaking theo chủ đề qua các câu trả lời mẫu 

Trên đây là những câu trả lời mẫu giúp các bạn học viên thực hành luyện Speaking theo chủ đề cho Part 1 hiệu quả. Nếu các bạn vẫn chưa có được một môi trường học 100% tương tác tiếng Anh, hãy đến ngay Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS để tham gia các lớp học luyện kỹ năng IELTS Speaking chuyên sâu, từ đó nhanh chóng chinh phục số điểm mơ ước của mình bạn nhé.

Có thể bạn quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger