BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Tiếng Anh Cho Người Trẻ

Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Cập nhật mới nhất ngày 27/04/2023

Với người đi làm, kỹ năng truyền đạt thông tin thông qua những cuộc hội thoại tiếng Anh thương mại trở nên cần thiết khi tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc trong các môi trường làm việc đa văn hóa. Để giúp bạn học tốt hơn, VUS xin chia sẻ các kiến thức tiếng Anh thương mại thông qua các đoạn hội thoại thực tế trong bài viết sau đây.

Hội thoại tiếng Anh thương mại – Tình huống đi công tác

Sam: I’m going on a business trip to HCM City this week. 

(Tôi sẽ đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này).

Hùng: Okay sir, how long are you going to stay there?

(Dạ vâng sếp, anh định sẽ ở lại đó bao lâu?).

Sam: I will be out of the office for about 3-4 days. Just pass on the messages to me if someone needs to make contact.

(Tôi sẽ ra khỏi văn phòng trong khoảng 3-4 ngày. Cứ chuyển các tin nhắn đến tôi nếu ai đó cần liên hệ nhé).

Hùng: Are you going just for work, or do you still have some time for relaxation? 

(Anh chỉ làm việc thôi hay vẫn còn thời gian để thư giãn?).

Sam: I have planned to go all in for work in 2 days. After that, I definitely want to spend some time with myself. 

(Tôi đã lên kế hoạch là làm cho xong việc hết trong 2 ngày. Sau đó, chắc chắn là tôi muốn dành thêm thời gian cho bản thân mình rồi).

Hùng: Are you going to visit some special places? 

(Anh có định đến thăm một số nơi đặc biệt ở đấy không?).

Sam: Maybe I will go to Ben Thanh Market first to enjoy some good foods there. Then, I want to visit Notre Dame Cathedral of Saigon and take a long stroll, indulge and experience the local atmosphere, lifestyle, food culture and interact with the friendly locals.

(Có lẽ tôi sẽ đến chợ Bến Thành trước để thưởng thức một số món ăn ngon ở đó. Sau đó, tôi muốn đến thăm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và đi dạo một lúc, thưởng thức và trải nghiệm không khí, lối sống, văn hóa ẩm thực địa phương và giao lưu với những người dân địa phương thân thiện).

Hùng: That sounds promising. Hope you have a great trip.

(Nghe có vẻ hứa hẹn đấy. Mong anh có chuyến đi tốt đẹp).

Sam: Thanks (Cảm ơn anh).

Hội thoại tiếng Anh thương mại
Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Hội thoại tiếng Anh thương mại – Tình huống đặt hàng hóa ký gửi

Mr K: Do you accept consignment goods?

(Bên bạn có nhận ký gửi hàng hóa không?).

Thảo: Yes, as an importer, we can make a consigmnet arrangement. How can I help you?

(Có, bên tôi là nhà nhập khẩu, chúng tôi có thể sắp xếp ký gửi lô hàng. Tôi có thể giúp bạn thế nào?).

Mr K: As you know. We are looking for a consignee.

(Như bạn biết đấy, chúng tôi đang tìm người nhận hàng).

Thảo: What can you supply?

(Bên bạn có thể cung cấp những gì?).

Mr K: Canned foods, including canned fish, canned vegetables and other kinds of canned goods.

(Thực phẩm đóng hộp, bao gồm cá đóng hộp, rau đóng hộp và các loại đồ hộp khác).

Thảo: I see. How do we start then?

(Tôi hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu thế nào đây?).

Mr K: The process is quite simple. First, we will give you a small quantity of goods for a trial. Then, you sell at prices given on the price list. As soon as we find that this small quantity answers our expectations, we will make you consign some considerable quantities. 

(Quy trình cũng đơn giản thôi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lượng nhỏ hàng hóa để dùng thử. Sau đó, bạn bán với giá đã được đưa ra trên bảng giá. Sau khi chúng tôi thấy rằng số lượng này có thể đáp ứng mong đợi của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn ký gửi thêm một số lượng hàng đáng kể).

Thảo: Your proposal is quite reasonable. In case we aren’t successful. What do we do then?

(Đề nghị của bạn là khá hợp lý. Nhưng trong trường hợp chúng tôi không thành công thì sao?).

Mr K: You can go on sale or return basis. 

(Bạn có thể tiếp tục bán hoặc trả lại cơ sở).

Thảo: We will give a try with the consignment. Thank you very much. 

(Chúng tôi sẽ thử với lô hàng này. Cảm ơn rất nhiều).

Hội thoại tiếng Anh thương mại
Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Hội thoại tiếng Anh thương mại – Tình huống ký hợp đồng

Mr Jone: This is the original contract we have prepared in advance. Please take a closer look.

(Đây là hợp đồng gốc chúng tôi đã chuẩn bị trước. Ông hãy xem qua nhé).

Mr. Khang: Is it authentic in terms of law? 

(Hợp đồng này có xác thực về mặt pháp luật không?).

Mr Jone: Yes, it is authentic. (Vâng, nó đã được xác thực).

Mr Khang: What will be the effective day of this contract? 

(Ngày có hiệu lực của hợp đồng này sẽ là ngày nào?).

Mr Jone: The effective day will begin at the beginning of next month on June 5th, 2023. This contract is valid for 1 years from the effective date.

(Ngày có hiệu lực sẽ bắt đầu vào đầu tháng sau, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Hợp đồng này có giá trị 1 năm kể từ ngày có hiệu lực).

Mr Jone: Mr Khang: Will this one be any more extended? 

(Hợp đồng có được gia hạn thêm được không?).

Mr Jone: If everything is going according to plan, it could be extended for one more year. 

(Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, nó có thể được kéo dài thêm một năm nữa).

Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tự tin làm chủ đa dạng chủ đề từ vựng tại: Học tiếng Anh văn phòng

Hội thoại tiếng Anh thương mại – Tình huống gọi điện thoại

Mrs Joana: Nice to meet you, this is Joana from DMK Corporation. How can I help you?

(Rất vui được gặp bạn, đây là Joana từ DMK Corporation. Tôi có thể giúp gì cho bạn?).

Mrs June: Hi, I’d like to speak to Mr James right now. Would you please make it through with Mr James? I have something urgent to inform him. 

(Xin chào, tôi muốn nói chuyện với ông James ngay bây giờ. Bạn vui lòng chuyển lời đến ông James được không? Tôi có chuyện gấp muốn thông báo với ông).

Mr Joana: Just hold the line please. Mr James will speak to you in a moment. 

(Vui lòng giữ máy nhé. Ông James sẽ nói chuyện với bạn trong giây lát).

Mr. June: Thank you very much (Cảm ơn rất nhiều).

Hội thoại tiếng Anh thương mại – Tình huống đặt phòng họp

Hội thoại tiếng Anh thương mại
Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Mrs Kate: Excuse me, I would like to make a reservation for a conference room.

(Xin lỗi, tôi muốn đặt một phòng hội thảo).

Mr Smith: : Of course, let me show you what we can offer. How many people are involved?

(Tất nhiên rồi, hãy để tôi giới thiệu cho cô dịch vụ của chúng tôi. Có bao nhiêu người sẽ tham gia?).

Mr Kates: I need to arrange two days of presentations for about 25 people.

(Tôi cần sắp xếp hai ngày thuyết trình cho khoảng 25 người).

Mr Smith: Do you have time to check out for our room facilities?

(Cô có thời gian để kiểm tra các cơ sở vật chất trong phòng của chúng tôi không?).

Mrs Kate: Yeah, I have 30 minutes left. (Có. Tôi có thời gian tầm nửa tiếng).

Mr Smith: Great. Let me make it clear again. You want a room for a presentation in two days for 25 people, right? 

(Tuyệt vời. Cho phép tôi làm rõ một lần nữa. Cô muốn một phòng thuyết trình trong hai ngày cho 25 người phải không?).

Mr Kate: That’s right. (Đúng vậy đấy).

Mr Smith: This is our main conference’s room and it has excellent projection facilities. We have a huge projector system, a whiteboard, high-speed internet, and so on. 

(Đây là phòng hội nghị chính của chúng tôi. Phòng có các thiết bị trình chiếu rất tốt. Chúng tôi còn có hệ thống máy chiếu khổng lồ, một tấm bảng trắng, hệ thống internet tốc độ cao, v.v).

Mr Kate: How much is this for a day? (Phòng này có giá bao nhiêu tiền một ngày?).

Mr Smith: We have a standard rate of 250 dollars per day which includes coffee and cookies.

(Chúng tôi có mức giá tiêu chuẩn là 250 đô la một ngày và bao gồm cả cà phê và bánh quy).

Mr Kate: Okay, let’s make a reservation then. (Được rồi, tôi muốn đặt phòng).

Mrs Smith: Okay. Thanks for using our service. Should we go back to the main hall to finish the process? 

(Tốt quá. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng ta có nên quay lại sảnh chính để hoàn tất quy trình không?).

Mrs Kate: Okay. (Được thôi).

Học tốt tiếng Anh giao tiếp cho người bận rộn thông qua khóa học iTalk

Hội thoại tiếng Anh thương mại
Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Với khóa học iTalk – Tiếng Anh giao tiếp ứng dụng cho người bận rộn tại Anh Văn Hội Việt Mỹ, các bạn sẽ được tiếp cận: 

iTalk Web – Nền tảng hỗ trợ học tập độc quyền 

Với kho chủ đề đa dạng: Hơn 365 chủ đề ứng dụng cao, bám sát thực tiễn cuộc sống: thế giới, công nghệ, văn hoá, môi trường, ẩm thực, các chủ đề mang tính thời sự cao (seasonal – real time topic).

 • Học sâu nhớ lâu: Chức năng ôn luyện dễ dàng truy cập, củng cố kiến thức chỉ sau vài cú nhấp chuột.
 • Chuẩn hoá phát âm: Không giới hạn thời gian luyện tập, thoải mái ôn luyện cùng trợ lý ảo AI.
 • 3 bước học tập tối ưu xuyên suốt giờ học: 10 – 90 – 10
  • Before Class: Học viên xem trước tài liệu buổi học Online, học từ vựng và cụm từ cần nhớ, đồng thời thực hành phát âm cùng công nghệ AI.
  • In class: Học viên dung nạp kiến thức qua các bài thực hành nghe, nhập vai các tình huống hội thoại hàng ngày. 
  • After Class: Củng cố từ vựng cùng AI, thực hành ôn tập bài học qua các bài đàm thoại giao tiếp tương tác cao, được hệ thống hoá kiến thức với các bài kiểm tra ngắn.

FIT: Thiết kế chuyên biệt dành cho người đi làm bận rộn.

 • Hệ thống đo lường kết quả 10 – 60 sau mỗi buổi học:
 • Bài Assessment ngắn sau khi hoàn thành 10 chủ đề
 • Bài kiểm tra tổng hợp check trình độ sau 60 chủ điểm học tập 
 • 3 bước học tập chủ động 3Ps:
 • Presentation: Giáo viên khơi mở tài liệu học tập trực quan, giải thích chi tiết các từ vựng mới và ngữ cảnh sử dụng thực tế.
 • Practice: Học viên nhập vai theo nhân vật hội thoại, thực hành tốc độ phản xạ tự nhiên khi giao tiếp.
 • Production: Học viên ứng dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn.

FLEXIBILITY: Linh hoạt cả về chủ đề, phương pháp và khung giờ học

 • Thời khóa biểu linh động On/Off cá nhân hoá
 • Theo dõi tiến trình học tập và dễ dàng kết nối thông tin qua môi trường hỗ trợ học tập trực tuyến iTalk Web. 
 • Cân bằng thời gian cho gia đình, công việc và các dự án cá nhân

FLUENCY AND ACCURACY: Tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát và chuẩn xác

 • Lớp học tương tác 100% tiếng Anh. Học viên được sửa lỗi sai từ các giáo viên bản xứ.
 • Trau dồi và củng cố cấu trúc ngữ pháp cơ bản và nâng cao cùng giáo viên Việt Nam. Học viên tự tin ứng dụng các mẫu câu tương tác tự nhiên vào thực tiễn.
 • Kho thư viện học tập từ vựng và ngữ pháp đa dạng xuyên suốt quá trình học.

Lộ trình iTalk bài bản theo khung level Cambridge

Khoá học được chia làm 4 level (Mỗi level gồm 60 bài học)

 • 60 bài đầu tiên: A1+ (Elementary) – Level 1
 • 60 bài thứ 2: A1 (Pre-Intermediate) – Level 2
 • 60 bài thứ 3: B1 (Intermediate) – Level 3
 • 60 bài cuối cùng: B1+ (Intermediate Plus) – Level 4

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đạt mốc hơn 70 cơ sở đạt chuẩn quốc tế NEAS

 • Là thương hiệu duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trao tặng danh hiệu “Gold Preparation Center” – Trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức cao nhất – Hạng mức VÀNG. 
 • 2.700.000 gia đình Việt tin chọn vào Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
 • Hơn 77.000 học viên hiện tại cùng số lượng tuyển sinh trung bình hàng năm lên đến 280.000 học viên.
 • Hệ thống trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn 100% chất lượng NEAS với hơn 70 cơ sở tại nhiều tỉnh thành lớn của Việt Nam.
 • Kỷ lục Việt Nam với số lượng học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhiều nhất trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… 180.918 học viên.
 • Đội ngũ 2.700+ giáo viên và trợ giảng xuất sắc với tỉ lệ 100% các giáo viên sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Là hệ thống duy nhất đạt chuẩn chất lượng giảng dạy và đào tạo NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) trong 6 năm liên tiếp.   
 • Đối tác chiến lược cùng các tổ chức và NXB giáo dục hàng đầu trên thế giới: Oxford University Press, Cambridge University Press and Assessment, National Geographic Learning, British Council, Macmillan Education,…
 • 100% quản lý chất lượng giảng dạy có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh.
Hội thoại tiếng Anh thương mại
Top hội thoại tiếng Anh thương mại đơn giản cho người đi làm

Trên đây là các đoạn hội thoại tiếng Anh thương mại thông dụng bạn có thể ứng dụng để học tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày. Nếu bạn vẫn cần người hướng dẫn để đẩy nhanh quá trình cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, hãy tham khảo khóa học iTalk hoặc English Hub tại Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS để được tiếp cận với kho tài liệu học 365+ chủ đề và sự hỗ trợ từ các giáo viên có chuyên môn cao nhé. 

Có thể bạn quan tâm:

  NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Khóa học
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Khóa học   Loading...
   messenger