BLOG VUS
KHƠI MỞ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Trang chủ 5 blog 5 Top 4 đoạn hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh cho người đi làm

Tiếng Anh Cho Người Trẻ

Top 4 đoạn hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh cho người đi làm

Cập nhật mới nhất ngày 19/05/2023

Hình thức ôn luyện thông qua tình huống hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh mô phỏng được nhiều bạn lựa chọn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc phỏng vấn tại các tập đoàn đa quốc gia. Cách học này sẽ giúp bạn thực hành hiệu quả trước buổi phỏng vấn quan trọng nhất. Trong bài viết sau, hãy cùng VUS học tiếng Anh thực tiễn qua các đoạn hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh thông dụng nhất nhé.

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh tình huống 1

Nam: Good Morning. My name is Nam.

(Chào buổi sáng. Tôi tên là Nam.)

Ms. Linh: Thanks for coming to the interview. I’m Linh. How are you doing?

(Cảm ơn vì đã đến phỏng vấn. Tôi là Linh. Bạn dạo này thế nào?)

Nam: I am good. Thanks for asking.

(Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn.)

Ms. Linh: Okay, let’s start the interview. First and foremost, allow me to introduce myself. I am the Manager of the Finance Department. As you are aware, there is an unfilled job in my department.

(Được rồi, hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé. Đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là Trưởng phòng Tài chính. Như bạn đã biết, hiện tại đang có một vị trí công việc còn trống.)

Ms Linh: The new employee will have to work closely with the Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. Some working experience would be helpful.

(Nhân viên mới sẽ phải làm việc chặt chẽ với bộ phận Kế toán. Anh ấy cũng sẽ phải giao dịch với ngân hàng hàng ngày. Một số kinh nghiệm làm việc sẽ hữu ích.)

Ms. Linh: It’s your turn. Tell me a little bit about yourself.

(Đến lượt bạn. Kể cho tôi nghe một chút về bản thân bạn nhé)

Nam: I was a student at University of Economic HCMC, and I just graduated with a Bachelor degree in Finance. 

(Tôi từng là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và tôi vừa tốt nghiệp với bằng Cử nhân Tài chính.)

Ms. Linh: What are you looking for in a job?

(Bạn đang tìm kiếm điều gì trong một công việc?)

Nam: The job should help me see what Finance is all about. I have learned a lot of Finance theories at school, and now it is time for me to put them into practice.

(Công việc sẽ giúp tôi hiểu được tất cả những gì về Tài chính. Tôi đã học rất nhiều lý thuyết ở trường, và bây giờ là lúc để tôi áp dụng chúng vào thực tế.)

Ms. Linh: Can you handle pressure?

(Bạn có thể khả năng chịu áp lực không?)

Nam: Yes, I can. When I was in school, I took a number of classes each semester while also working at least fourteen hours per week. I believe I am capable of handling this task, and I hope to have the opportunity to work for you.

(Vâng tôi có thể. Khi còn đi học, tôi vừa học vừa làm ít nhất mười bốn giờ mỗi tuần. Tôi tin rằng tôi có đủ khả năng đảm đương công việc này, và tôi hy vọng sẽ có cơ hội được làm việc cho công ty.)

Ms. Linh: Okay, that’s the end of the interview. Glad to see you here.

(Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc phỏng vấn. Thật vui khi thấy bạn ở đây.)

Nam: Thanks for giving me the opportunity.

(Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội.)

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh

Naomi: Hey, I heard you are looking for a job right now, right? 

(Này, tôi nghe nói bạn đang tìm kiếm một công việc, phải không?)

Doanh: Yeah, that’s right. (Đúng rồi)

Naomi: How are things going? How long have you been looking for a new job?

(Mọi việc thế nào rồi? Bạn đã tìm việc trong bao lâu rồi?)

Doanh: I have been searching for the past two weeks. My graduation is coming next week. I’m afraid that I’m not gonna make it after school. I want to get a job in the IT field. 

Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tự tin làm chủ đa dạng chủ đề từ vựng tại: Học tiếng Anh văn phòng

(Tôi đã tìm kiếm trong hai tuần qua. Lễ tốt nghiệp thì sắp đến vào tuần tới. Tôi sợ rằng tôi sẽ không tìm được việc sau tốt nghiệp mất. Tôi muốn có một công việc trong lĩnh vực CNTT.)

Naomi: Look at the optimistic side, Doanh. You’re among the top students at our school. Besides, all companies need a good IT department. Did you mail your resume to a lot of companies? 

(Nhìn vào mặt lạc quan nào Doanh ơi. Bạn là một trong những sinh viên hàng đầu tại trường mình đấy. Bên cạnh đó, tất cả các công ty đều cần một bộ phận CNTT tốt. Bạn đã gửi sơ yếu lý lịch của bạn đến các công ty chưa?)

Doanh: I have sent it to a dozen companies already, but no replies yet.

(Tôi đã gửi cho cả chục công ty rồi, nhưng vẫn chưa có hồi âm.)

Naomi: Don’t worry, you will get there. Have you thought about questions they might ask you during the interview?

(Đừng lo lắng, bạn sẽ đạt được thôi. Bạn đã nghĩ về những câu hỏi họ có thể hỏi bạn trong cuộc phỏng vấn chưa?)

Doanh: What types of questions do you think they will ask?

(Bạn nghĩ họ sẽ hỏi những kiểu câu hỏi gì?)

Naomi: Well, they may ask you to describe yourself. For instance, what are your background and experiences? How do you approach and solve problems? And so on.

(Chà, họ có thể yêu cầu bạn mô tả về bản thân. Ví dụ, nền tảng và kinh nghiệm của bạn là gì? Bạn tiếp cận và giải quyết vấn đề như thế nào? Vâng vâng.)

Doanh: Yeah, I have always prepared myself for those kinds of questions. 

(Đúng vậy , tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho những loại câu hỏi đó.)

Naomi: Good. It seems like you have a good preparation for your job hunting process. Good luck on your search bro. Now I have to go home. If you need any help, just call me okay?

(Tốt. Có vẻ như bạn đã có sự chuẩn bị tốt cho quá trình tìm việc của mình. Chúc may mắn nhé. Bây giờ tôi phải về nhà. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi nhé?)

Doanh: Thanks so much. (Cảm ơn bạn nhiều)

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh tình huống 3

Mr. Binh: Hello Phương, thank you for coming today. I’m Binh. Great to see you here. 

(Xin chào Phương, cảm ơn bạn đã đến ngày hôm nay. Tôi là Bình. Thật vui được gặp bạn tại đây.)

Phương: Hi. I’m Phuong Nguyen. Nice to meet you.

(Xin chào, tôi là Phương Nguyễn. Rất vui được gặp bạn.)

Mr. Binh: Okay. Tell me a little about yourself.

(Được rồi. Kể tôi nghe một chút về bạn đi.)

Phương: I’m in my third year in Marketing major at Ngoai Thuong University. I did work in sales when I was a sophomore student. Recently, I have finished a content marketing internship at a small agency. 

(Tôi đang học năm 3 chuyên ngành Marketing ở trường Đại học Ngoại Thương. Tôi đã làm công việc bán hàng khi còn là sinh viên năm thứ hai. Gần đây, tôi đã hoàn thành khóa thực tập tiếp thị nội dung tại một agency nhỏ.)

Mr. Binh: What do you do in your free time, Phuong?

(Bạn làm gì vào thời gian rảnh, Phương?)

Phương: I love writing and reading books about Psychology. 

(Tôi thích viết và đọc sách về Tâm lý học.)

Mr. Binh: Why did you apply for this position?

(Tại sao bạn ứng tuyển vào vị trí này?)

Phương: This job is a great opportunity for my career. I want to be a brand manager in the future. 

(Công việc này là một cơ hội tuyệt vời cho sự nghiệp của tôi. Tôi muốn trở thành một người quản lý thương hiệu trong tương lai.)

Mr. Binh: Okay, thank you Phuong. It’s been a pleasure speaking with you. Thank you for attending the interview.

(Ok, cảm ơn Phương. Rất vui được nói chuyện với bạn. Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc phỏng vấn.)

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh tình huống 4

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh

Ms. Thu: Thanks for coming to the interview. Please take a seat.

(Cảm ơn vì đã đến phỏng vấn. Xin mời ngồi.)

Ms. Oanh: It’s a pleasure to meet you. 

(Hân hạnh được gặp bạn.)

Ms. Thu: Let’s get started, shall we? You’re applying for the English teacher position right? From the look of your resume, you seem to know exactly what you’re doing. Lots of impressive experiences I see. 

(Chúng ta bắt đầu nhé. Bạn đang ứng tuyển vào vị trí giáo viên tiếng Anh phải không? Nhìn vào sơ yếu lý lịch, bạn dường như biết chính xác những gì bạn đang làm. Tôi thấy rất nhiều trải nghiệm ấn tượng.)

Ms. Oanh: I have been an English assistant for some English centers in my hometown for 3 years. During the Covid 19 pandemic, I was teaching online and was promoted to a full time English teacher.

(Tôi đã làm trợ lý tiếng Anh cho một số trung tâm tiếng Anh ở quê tôi được 3 năm. Trong đại dịch Covid 19, tôi đã dạy trực tuyến và được thăng chức thành giáo viên tiếng Anh toàn thời gian.)

Ms. Thu: Why did you choose your career as teaching?

(Tại sao bạn chọn nghề nghiệp là giảng dạy?)

Ms. Oanh: I like sharing and meeting all kinds of people. I am also good at interacting with children. 

(Tôi thích chia sẻ và gặp gỡ tất cả mọi người. Tôi cũng giỏi tương tác với trẻ em nữa.)

Ms. Thu: What do you do in your free time? 

(Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?)

Ms. Oanh: I work with my personal blog in my free time. Though I haven’t made much money from it yet. Also, I love doing chores like cooking and cleaning. I would love to make my family happy and at ease when they come home. 

(Tôi làm blog cá nhân trong thời gian rảnh rỗi. Mặc dù tôi chưa kiếm được nhiều tiền từ nó. Ngoài ra, tôi thích làm việc nhà như nấu ăn và dọn dẹp. Tôi muốn làm cho gia đình tôi hạnh phúc và thoải mái khi họ về nhà.)

Ms. Thu: I’ll talk over your resume with our HR staff. If you pass on this interview, we will send you an official offer email. We will let you know within a week.

(Tôi sẽ thảo luận về sơ yếu lý lịch của bạn với nhân sự của chúng tôi. Nếu bạn vượt qua cuộc phỏng vấn này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email đề nghị chính thức. Chúng tôi sẽ cho bạn biết trong vòng một tuần.)

Ms. Oanh: Thank you so much for giving me a chance to interview with you.

(Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội để được phỏng vấn.)

Ms. Thu: Nice to meet you too.

(Cũng hân hạnh được gặp bạn.)

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát – Thực hành mọi lúc cùng khóa học iTalk

Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh

iTalk Web – Nền tảng hỗ trợ học tập độc quyền 

Với kho chủ đề đa dạng: Hơn 365 chủ đề ứng dụng cao, bám sát thực tiễn cuộc sống: thế giới, công nghệ, văn hoá, môi trường, ẩm thực, các chủ đề mang tính thời sự cao (seasonal – real time topic).

 • Học sâu nhớ lâu: Chức năng ôn luyện dễ dàng truy cập, củng cố kiến thức chỉ sau vài cú nhấp chuột.
 • Chuẩn hoá phát âm: Không giới hạn thời gian luyện tập, thoải mái ôn luyện cùng trợ lý ảo AI.
 • 3 bước học tập tối ưu xuyên suốt giờ học: 10 – 90 – 10
  • Before Class: Học viên xem trước tài liệu buổi học Online, học từ vựng và cụm từ cần nhớ, đồng thời thực hành phát âm cùng công nghệ AI.
  • In class: Học viên dung nạp kiến thức qua các bài thực hành nghe, nhập vai các tình huống hội thoại hàng ngày. 
  • After Class: Củng cố từ vựng cùng AI, thực hành ôn tập bài học qua các bài đàm thoại giao tiếp tương tác cao, được hệ thống hoá kiến thức với các bài kiểm tra ngắn.

FIT: Thiết kế chuyên biệt dành cho người đi làm bận rộn.

 • Hệ thống đo lường kết quả 10 – 60 sau mỗi buổi học:
  • Bài Assessment ngắn sau khi hoàn thành 10 chủ đề
  • Bài kiểm tra tổng hợp check trình độ sau 60 chủ điểm học tập 
 • 3 bước học tập chủ động 3Ps:
  • Presentation: Giáo viên khơi mở tài liệu học tập trực quan, giải thích chi tiết các từ vựng mới và ngữ cảnh sử dụng thực tế.
  • Practice: Học viên nhập vai theo nhân vật hội thoại, thực hành tốc độ phản xạ tự nhiên khi giao tiếp.
  • Production: Học viên ứng dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn.

FLEXIBILITY: Linh hoạt cả về chủ đề, phương pháp và khung giờ học

 • Thời khóa biểu linh động On/Off cá nhân hoá
 • Theo dõi tiến trình học tập và dễ dàng kết nối thông tin qua môi trường hỗ trợ học tập trực tuyến iTalk Web. 
 • Cân bằng thời gian cho gia đình, công việc và các dự án cá nhân

FLUENCY AND ACCURACY: Tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát và chuẩn xác

 • Lớp học tương tác 100% tiếng Anh. Học viên được sửa lỗi sai từ các giáo viên bản xứ.
 • Trau dồi và củng cố cấu trúc ngữ pháp cơ bản và nâng cao cùng giáo viên Việt Nam. Học viên tự tin ứng dụng các mẫu câu tương tác tự nhiên vào thực tiễn.
 • Kho thư viện học tập từ vựng và ngữ pháp đa dạng xuyên suốt quá trình học.

Lộ trình iTalk bài bản theo khung level Cambridge

Khoá học tiếng Anh giao tiếp iTalk được chia làm 4 level (Mỗi level gồm 60 bài học)

 • 60 bài đầu tiên: A1+ (Elementary) – Level 1
 • 60 bài thứ 2: A1 (Pre-Intermediate) – Level 2
 • 60 bài thứ 3: B1 (Intermediate) – Level 3
 • 60 bài cuối cùng: B1+ (Intermediate Plus) – Level 4

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đạt mốc hơn 67 cơ sở đạt chuẩn quốc tế NEAS

 • Là thương hiệu duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trao tặng danh hiệu “Gold Preparation Center” – Trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức cao nhất – Hạng mức VÀNG trong 3 năm liên tiếp. 
 • Hơn 2.700.000 gia đình Việt tin chọn vào Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
 • Hơn 77.000 học viên hiện tại cùng số lượng tuyển sinh trung bình hàng năm lên đến 280.000 học viên.
 • Hệ thống trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn 100% chất lượng NEAS với hơn 70 cơ sở tại nhiều tỉnh thành lớn của Việt Nam.
 • Kỷ lục Việt Nam với số lượng học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nhiều nhất trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… 180.918 học viên.
 • Đội ngũ 2.700+ giáo viên và trợ giảng xuất sắc với tỉ lệ 100% các giáo viên sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Là hệ thống duy nhất đạt chuẩn chất lượng giảng dạy và đào tạo NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) trong 6 năm liên tiếp.   
 • Đối tác chiến lược cùng các tổ chức và NXB giáo dục hàng đầu trên thế giới: Oxford University Press, Cambridge University Press and Assessment, National Geographic Learning, British Council, Macmillan Education,…
 • 100% quản lý chất lượng giảng dạy có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ giảng dạy ngôn ngữ Anh.
Hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh

Qua các bài hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh trên, VUS mong rằng bạn sẽ chuẩn bị được thêm kiến thức và kỹ năng Anh ngữ cho các lần phỏng vấn xin việc của bản thân. Để luyện tập cấp tốc tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm bận rộn, bạn có thể tham khảo chương trình học 365 chủ đề ứng dụng cùng iTalk tại Anh Văn Hội Việt Mỹ để bứt tốc kỹ năng trong thời gian sớm nhất. 

Có thể bạn quan tâm:

  nhận tư vấn miễn phí
   NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép VUS liên lạc thông qua các hình thức: cuộc gọi, tin nhắn, email nhằm mục đích tư vấn các chương trình Anh ngữ & nghiên cứu thị trường.

   Loading...
   messenger