Payroll Administration Team Leader

Mô tả công việc

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG
Chức năng : Kiểm soát Quản lý Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng lao động
• Theo dõi hợp đồng lao động bao gồm: hợp đồng mới ký, hợp đồng ký lại, phụ lục hợp đồng.
• Kiểm tra nhân viên trong Bộ phận đã gửi danh sách nhân viên hết hạn HĐLĐ, phiếu đánh giá về cho Bộ phân đánh giá
• Cùng nhân viên trong Bộ phận kiểm tra chéo hợp đồng lao động do khối nghiệp nhân sự tạo trước khi cho Người lao động ký

Chức năng : Tính lương
• Chuẩn bị những thông tin liên quan phục vụ cho việc tính lương hàng tháng :
o Tăng và giảm nhân sự, các loại trợ cấp/phụ cấp
o Tăng và giảm nhân viên tham gia bảo hiểm
o Tất toán nghỉ việc, thuyên chuyển
o Lương thanh toán bởi bảo hiểm xă hội
o Thay đổi thông tin nhân sự (vị trí, giờ làm việc, lương, bộ phận, quyền lợi khác…)
o Các khoản phát sinh hàng tháng : Làm thêm giờ, Thưởng, tạm ứng khấu trừ, Tắng/Giảm người phụ thuộc…
• Tổng hợp và kiếm soát tính chính xác của số liệu
• Nhập thông tin vào database để tính lương
• Kiểm tra tính chính xác kết quả tính lương và chốt bảng lương cuối cùng
• Hoàn thành những tài liệu về lương
• Hoàn thành kế toán tiền lương
• Chuyển số liệu sang kế toán.

Chức năng : Trực tiếp phụ trách thuế, bảo hiểm
• Tính và kiểm tra trích nộp thuế TNCN theo lương hàng tháng
• Báo cáo thuế TNCN định kỳ
• Lập file quyết toán thuế năm và quyết toán thuế TNCN

Chức năng : quản lý Bảo hiểm bắt buột
• Tăng giảm điều chỉnh trong tháng, cập nhật phần mềm bảo hiểm
• Bảo hiểm trả

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC :
Chức năng : Thực hiện các báo cáo định kỳ trong lĩnh vực phụ trách ;
Chức năng : Triển khai dự án xây dựng phần mềm quản trị thông tin Nhân sự và tính lương ;
Chức năng : Rà soát, đề xuất điều chỉnh các qui trình quản lý nhân sự trong lĩnh vực phụ trách
Chức năng : Tham gia xây dựng và quản trị các chính sách lương thưởng phúc lợi ;
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Yêu cầu công việc

* Bẳng cấp (Qualification):
Mandatory: Tốt nghiệp Đại học trở lên

* Kinh nghiệm (Experience):
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị tiền lương tại các tổ chức trên 1,000 nhân viên.
- Kinh nghiệm tính lương trên excel lẫn trên phần mềm.
- Có kinh nghiệm triển khai phần mềm tính lương.
- Biết xây dựng các chính sách lương thưởng phúc lợi là 1 lợi thế

* Kiến thức & kỹ năng chuyên môn (Knowledge & Skill set):
Bắt buộc (Mandatory):
• Kỹ năng tính toán/ sử dụng excel, access
• Am hiểu các chính sách pháp luật liên quan quản trị tiền lương, BHXH, Thuế thu nhập,…
• Am hiểu quản trị nguồn nhân lực nói chung

Khả năng cần có cho công việc (Job attributes):
• Khả năng chịu áp lực cao
• Khả năng làm việc độc lập
• Khả năng tự thúc đẩy bản thân

* Core Competencies
• Personal growth: Learn, Unlearn, Relearn
• Shared valued: Confident, Caring, Aspirational, Collaborative
• Organizational growth: Focus, Learning, Flexibility, Efficiency

  • Gửi SYLL về địa chỉ email: recruitment@vus-etsc.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp P. Nhân sự:

  • Địa chỉ Lầu 9, 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1

  • Điện thoại: (028) 39259899 – 140