Học viên tiêu biểu

Hình ảnh học viên xuất sắc đạt kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Năm học
Chương trình
Điểm
 • NGUYỄN BẢO DUY

  iELTS

  8.0 / 9

 • NGUYỄN MINH ĐĂNG

  iELTS

  8.0 / 9

 • PHẠM TUẤN HUY

  iELTS

  8.0 / 9

 • VÕ THANH NHI

  iELTS

  8.0 / 9

 • HỒ NGUYÊN KHANG

  iELTS

  7.5 / 9

 • NGUYỄN ĐỖ BÍCH TRÂM

  iELTS

  7.5 / 9

 • NGUYỄN T THU NGUYÊN

  iELTS

  7.5 / 9

 • PHAN TẤN PHÚC

  iELTS

  7.5 / 9

 • Thông tin bạn đang tìm kiếm không hiện hữu