Học viên tiêu biểu

Năm học
Chương trình
Điểm
 • LÊ MINH HỒNG ĐỨC

  LÊ MINH HỒNG ĐỨC
  TOEFL iBT

  120/120

 • TRẦN ANH KHOA

  TRẦN ANH KHOA
  TOEFL iBT

  118/120

 • VŨ TIẾN LUYỆN

  VŨ TIẾN LUYỆN
  TOEFL iBT

  114/120

 • LÂM HỮU PHÚC

  LÂM HỮU PHÚC
  TOEFL iBT

  109/120

 • DƯƠNG KHÁNH NGỌC

  DƯƠNG KHÁNH NGỌC
  TOEFL iBT

  106/120

 • NGUYỄN QUỐC ĐẠT

  NGUYỄN QUỐC ĐẠT
  TOEFL iBT

  97/120

 • Thông tin bạn đang tìm kiếm không hiện hữu